CZ EN
HLEDAT  

Termín

Janda, Jiří

Jiří Janda (24. dubna 1865, Praha – 25. srpna 1938 tamtéž) byl středoškolský profesor, ornitolog a zakladatel Zoologické zahrady v Praze. Jeho otcem byl spisovatel Bohumil Janda Cidlinský (1831–1875).

Už jako malý chlapec se zajímal o zvířata a zejména o ptáky a tento jeho zájem se ještě více prohloubil, když během nemoci svého otce pobýval v Poděbradech u svého dědečka na statku. Po otcově smrti se vrátil do Prahy, později zde složil maturitu na novoměstském gymnáziu a na Filosofické fakultě UK vystudoval přírodní vědy s ročním studijním pobytem (1887–1888) na univerzitě ve Štýrském Hradci.

V roce 1893 opustil univerzitu, kde do té doby působil jako asistent a demonstrátor, a do roku 1904 vystřídal jako profesor několik středních škol na Moravě. V té době se také věnoval intenzivně ornitologii a publikoval v tomto oboru mnoho kratších a několik rozsáhlejších prací (např. Užitečné ptactvo našeho domova nebo Atlas ptactva středoevropského). Poté se vrátil do Prahy, kde opět nastoupil jako středoškolský profesor a toto místo zastával na akademickém gymnáziu až do svého odchodu do penze v roce 1926.

Myšlenka na zřízení ZOO v Praze ho napadla již v mládí, během jeho cest po evropských zoologických zahradách. Věnoval tomuto tématu značnou pozornost ve svých příspěvcích do tisku a i jinak tuto myšlenku všemožně obhajoval – není tedy divu, že byl v roce 1906 pověřen primátorem Prahy přípravou vybudování ZOO v hlavním městě království. Nedostatek vhodných pozemků a válka ale realizaci odsunuly do 20. let; až v roce 1926 se konala ustavující schůze Hospodářského, nákupního a stavebního družstva Zoologická zahrada. Prof. Janda se stal jeho prvním předsedou a 28. září 1931 i prvním ředitelem nově otevřené pražské zoologické zahrady. Tím zůstal až do své náhlé smrti na srdeční selhání 25. srpna 1938.

Literatura

Přispěvatelé Wikipedie, „Jiří Janda,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, http://cs.wikipedia.org/w/index.php?titl... (získáno 25. 08. 2009).


Odkazy a literatura

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému termínu ve slovníku přidat obrázek, text či další názvy a synonyma.

Komentáře