CZ EN
HLEDAT  

Termín

modelový organismus

organismus díky svým výhodným vlastnostem používaný ve výzkumu.

Těmito vlastnostmi může být jednoduchost, snadná kultivace, malý genom (-> snadno a rychle odsekvencovaný), krátká regenerační doba mezi dvěma generacemi a množství potomstva (důležité pro statistické zpracování), zemědělský či lékařský význam.
Patří sem:
prokaryota
E. coli při studiu většiny molekulárních mechanismů

kvasinky
S. cerevisiae patří k nejjednodušším eukaryotickým organismům používaným ve výzkumu

rostliny
Arabidopsis thaliana vyniká malým genomem, rychlou regenerační dobou a velkým počtem potomků, malou velikostí (možnost pěstování mnoha rostlin na velké ploše). V dnešní době existuje mnoho mutantů sloužících ke studiu molekulárních pochodů.
Poaceae (obilniny, kukuřice, rýže) patří mezi modelové organismy hlavně z důvodu jejich agronomického využití. V současné době probíhá několik sekvenačních projektů.

nižší organismy
drosofila a drápatka slouží ke studiu např. buněčného cyklu. Hlavní výhodou drosofily je její krátká regenerační doba a velký počet potomků, u drápatky se používá hlavně její vajíčko veliké až 1 mm (jediná buňka!)

vyšší organismy
Výzkum na lidských tkáňových kulturách je velmi obtížný, ale jediný je schopen ukázat, jak bude reagovat např. na dané léčivo lidská tkáň, neboť její odpověď se může lišit od jiných organismů. Nicméně stále není schopno ukázat komplexní reakci lidského organismu. Pokusy na lidských jedincích nejsou z etických hledisek vhodné a proto se využívají co nejbližší příbuzní jako opice, psi, kočky, myši, potkani...

Seznam taxonů

Počet záznamů
Taxony11

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému termínu ve slovníku přidat obrázek, text či další názvy a synonyma.

Komentáře