CZ EN
HLEDAT  

Termín

Gould, Stephen Jay

* 1941 – † 2002
Americký paleontolog, evoluční biolog a historik přírodních věd; popularizátor biologie; profesor na Harvardově univerzitě v Cambridgi a kurátor sbírek fosilních bezobratlých v Harvardově muzeu srovnávací zoologie. Spolu s Nilesem Eldregem podal roku 1972 teorii přerušovaných rovnovah, podle které evoluce probíhá ve dvou fázích, tj. rychlá speciace a následující dlouhotrvající stagnace. (V této oblasti byl jeho názorovým protivníkem Richard Dawkins, který mu například vyčítal, že staví tuto teorii tak, jako by částečně odporovala původnímu Darwinovu učení.) Zabýval se také vztahem ontogeneze a fylogeneze (v knize Ontogeny and Phylogeny). Odporoval přísnému selekcionismu (tj. věřil, že mnohé vlastnosti organismů nevznikly působením selekce, nýbrž náhody) a rasismu (např. v knize Jak neměřit člověka). Ačkoli bojoval proti kreacionismu, prosazoval myšlenku, že věda a náboženství jsou dvě oddělené oblasti. Pravidelně přispíval do časopisu Natural History svými eseji, které později vycházely také souborně v knihách (př. Pandin palec nebo Dinosauři v kupce sena).

Seznam Gouldových knih přeložených do češtiny

Pandin palec. Mladá fronta, Praha 1988
Jak neměřit člověka. Lidové noviny, Praha 1998
Dějiny planety Země. Columbus, Praha 1998
Dinosauři v kupce sena. Academia, Praha 2005


Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému termínu ve slovníku přidat obrázek, text či další názvy a synonyma.

Komentáře