CZ EN
HLEDAT  

Termín

parafylum

Další názvy

= parafyletický taxon
= parafyletismus
= parafylie
Taxon s nekompetentním zastoupením potomků společného předka (např. plazi (Reptilia)).

Parafyletické taxony bývají definovány na základě plesiomorfií.

Definice

Parafyletismus je stav nějaké člověkem vytvořené skupiny organismů, ve kterém se skupina nachází, pokud zahrnuje jejího společného předka, ale ne všechny jeho potomky. Taxon (skupina) se pak nazývá parafyletický a není přirozený. Velké procento taxonů, které běžně známe, je parafyletické. V současné systematice (taxonomii) je snaha tyto umělé taxony, které se neslučují se stavem věcí v přírodě nahradit taxony monofyletickými. Typickým parafyletickým taxonem bývá skupina složená z více primitivních monofyletických skupin, které např. postrádají důležitou apomorfii, která definuje skupinu odvozenou. Takovou skupinou jsou třeba širopasí (blanokřídlí), skupina je tedy na rozdíl od štíhlopasých nepřirozená.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parafyletismus

Související termíny
monofylum (Taxonomie)
polyfylum (Taxonomie)

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému termínu ve slovníku přidat obrázek, text či další názvy a synonyma.

Komentáře - 2