CZ EN
HLEDAT  

Termín

síťová pole

Další jména

= čtverec
= KFME
= kvadrant
= UTM
CZ   EN  
Metoda užívaná ve faunistice a floristice při vytváření biogeografických map. Území je rozděleno do čtverců, jejichž velikost je dána použitou metodou. V Evropě se používají dva typy čtvercové sítě:

Universal Transverse Mercator (UTM)

pravoúhlý zeměpisný souřadnicový systém. Vychází z příčného Mercatorova zobrazení. Základní mapové pole měří 100x100 km a dělí se dále na menší, o rozměrech 50x50 km a 10x10 km. Používá se k mapování rostlin.
Další informace o této metodě zde: http://homel.vsb.cz/~hom50/RUZNEPUB/AUTO...

Kartierung der Flora Mitteleuropas (KFME)


V České republice nejpoužívanější metoda. Mapové pole měří 10 minut zeměpisné délky a 6 minut zeměpisné šířky. Toto pole se označuje čtyřmístným číselným kódem, např. 6670. "66" v tomto případě znamená řadu (číslováno od severu k jihu) a "70" znamená sloupec (od západu k východu).
Toto základní mapové pole se dá dále dělit na čtvrtiny, označené a,b,c,d.

Online nástroj pro výpočet KFME mapových polí.

Online nástroj pro ruční kreslení KFME map.

Související termíny

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému termínu ve slovníku přidat obrázek, text či další názvy a synonyma.

Komentáře - 1