CZ EN
HLEDAT  

Termín

potrava

Turdus merula - kos černý

Turdus merula - kos černý

Autor: Michal Mudra

Upupa epops epops - dudek chocholatý evropský

Upupa epops epops - dudek chocholatý evropský

Autor: Jiří Bohdal

Upupa epops - dudek chocholatý

Upupa epops - dudek chocholatý

Autor: Jiří Bohdal

Mezidruhové vztahy založené na získávání potravy:

* predace = konzumace jednoho oraganismu jiným, v širším pojetí sem patří i spásání rostlin, predátor / kořist + -

** masožravost - masožravec:
*** pravá predace = pravý predátor zabíjí svou kořist hned po napadení, pravý predátor / kořist + -
**** vzájemná predace = predátor / predátor

*** parazitace = parazit / hostitel nebo mezihostitel + -
parazitace = parazitoid / hostitel + -

typy masožravců:
hematofág - hematofagie
hmyzožravec

** býložravost (fytofagie) - býložravec (fytofág):
*** spásání = spásač (okusovač) / rostlina nebo houba + -

Typy býložravců:
algofág
lichenofág
mycetofág
fytosaprofág

* všežravost (euryfagie) - všežravec (omnivorní živočich)

* detritofág

* saprofágie - saprofág
** koprofágie - koprofág

Typy konzumentů podle velikosti konzumovaného druhu:
* mikrofág

Typy konzumentů podle specializace:
* stenofagie - stenofág


Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému termínu ve slovníku přidat obrázek, text či další názvy a synonyma.

Komentáře