CZ EN
HLEDAT  

Termín

taxonomická kategorie

Další jména

= taxonomické kategorie (pl.)
CZ   DE   EN   IL   IT   NL   RU   SP  
Klasifikační úroveň taxonomické hierarchie, například řád, čeleď, rod, druh a podobně.

V Mezinárodních pravidlech zoologické nomenklatury se označuje termínem klasifikační úroveň (anglicky: rank).

Seznam taxonomických kategorií používaných v BioLibu.
Základní taxonomické kategorie:
říše
kmen
oddělení
třída
řád
čeleď
rod
druh
Seznam všech taxonomických kategorií:
číslo (kvůli pořadí v ostatních jazycích) / český název / latinský název v závorce
1 (superdomain)
2 doména
3 subdoména
4 (infradomain)
5 soustava
6 nadříše (superregnum)
7 (suprakingdom)
8 (midkingdom)
9 říše (regnum)
10 podříše (subregnum)
11 interkingdom
12 infrakingdom
13 „skupina kmenů“
14 (superphylum)
15 (supraphylum)
16 (midphylum)
17 oddělení (divisio)
18 pododdělení (subdivisio)
19 nadkmen
20 kmen (phyllum)
21 podkmen (subphyllum)
22 (infraphylum)
23 kruh (claudius)
24 nadtřída (superclassis)
25 (grade)
26 třída (classis)
27 podtřída (subclassis)
28 infratřída
29 parvtřída
30
31
32 sekce (část) (sectio)
33 podsekce
34 skupina (anglicky: group)
35 (subgroup)
36 nadlegie
37 legie, legion (legio)
38 podlegion
39 infralegion
40 nadkohorta
41 kohorta, četa (cohors)
42 (subcohort)
43 velkořád
44 nadřád (superordo)
45 (anglicky: series)
46 (anglicky: subseries)
47 (grandorder)
48 (mirorder)
49 řád (ordo)
50 (gigaorder)
51 (megaorder)
52 hyperřád
53 podřád (subordo)
54 infrařád
55 (parvorder)
56 falanga, série (falanx)
57 kohorta (cohors)
58 nadčeleď (superfamilia)
59 (anglicky: family group)
60 čeleď (familia)
61 (anglicky: subfamily group)
62 podčeleď (subfamilia)
63 (anglicky: infrafamily)
64 (anglicky: supertribe)
65 tribus, seskupení (rodů), shluk (tribus)
66 podtribus, subtribus, podseskupení (subtribus)
67
68
69
70 rod (genus)
71 podrod (subgenus)
72
73
74 sekce, částka (sectio)
75
76
77
78 řada (series)
79
80
81
82 komplex druhů
83 skupina druhů
84 seskupení (druhů), agregát
85 synklepton
86 druh (species)
87
88 klepton
89 seskupení (poddruhů), skupina poddruhů, agregát
90 poddruh (subspecies)
91
92 skupina
93 hybrid = kříženec = míšenec = bastard
94 convarieta
95
96 varieta = odrůda (varietas)
97
98
99 natio (natio) (čti: nácio)
100
101 forma, morfa, tvar (forma, morpha)
102 podforma
103
104
105 kultivar, (klon - v botanice)
106 skupina plemen
107 sekce plemen
108 plemeno
109 ráz
110 aberace, odchylka (aberratio)
111 séroskupina
112 sérotyp
113 biotyp
114 patotyp
115 populace
116 lusus

Související termíny

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému termínu ve slovníku přidat obrázek, text či další názvy a synonyma.

Komentáře