CZ EN
HLEDAT  

Termín

Další jména

= terciérní
= třetihorní
= třetihory

Stratigrafické období

Doba před milióny let: 66 – 2.58

fanerozoikum > kenozoikum

EdKaKaKaKaOrOrOrSiSiSiSiDeDeDeKarKarPePePeTrTrTrJuJuJuPalEoOlMiPliPleHol


Eón Éra Útvar Oddělení Stupeň Doba
před mil. let
f
a
n
e
r
o
z
o
i
k
u
m
k
e
n
o
z
o
i
k
u
m
t
e
r
c
i
é
r
neogén pliocén piacenz / svrchní pliocén 2.58
zancl / spodní pliocén 3.6
miocén messin 5.333
torton 7.246
serravall 11.63
langh 13.82
burdigal 15.97
akvitan 20.44
paleogén oligocén chatt 23.03
rupel 27.82
eocén priabon 33.9
barton 37.8
lutet 41.2
ypres 47.8
paleocén thanet 56
seland 59.2
dan 61.6

třetihorní


Předchází
Následuje

Odkazy a literatura

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému termínu ve slovníku přidat obrázek, text či další názvy a synonyma.

Komentáře