CZ EN
HLEDAT  

Termín

symbióza

Soužití. Tento pojem lze chápat v širším slova smyslu jako řada vzájemných vztahů mezi organismy, kde hlavním kritériem je různý stupeň vzájemné výhodnosti či nevýhodnosti pro zúčastněné strany.
Ve starší literatuře je pojem symbióza chápán jako obligátní mutualismus.

Druhy symbiózy podle výhodnosti pro zúčastněné strany:
  • mutualismus - Oboustranně prospěšná symbióza. Příklady: bachoroví nálevníci a přežvýkavci, bobovité rostliny a hlízkové bakterie,střevní bičíkovci a termiti. Viz též fakultativní mutualismus, obligátní mutualismus.
  • komenzálismus - Vztah je pro jednoho účastníka výhodný, pro druhého neutrální nebo alespoň neškodný. Většinou se jedná o konzumaci zbytků potravy, nestrávených částí či odpadních produktů. Příklady: mikroorganismy v lidském zažívacím traktu. Viz též komenzalismus.
    Zvláštním případem komenzálismu je forézie, kdy menší ze symbiontů (foront) využívá většího symbionta jako dopravní prostředek. Příklad: roztoči rodu Parasitus a hrobaříci (Nicrophorus).

  • amenzálismus - Vztah, v němž jeden ze symbiontů (inhibitor) svými metabolity brzdí růst a rozmnožování druhého symbionta (amenzál). Příklad: štětičkovec (Penicillium) a bakterie. Viz amenzalismus.
  • parazitismus - Vztah, v němž jeden ze symbiontů (parazit) využívá druhého (hostitel) jako zdroj potravy a jako životní prostředí, čímž hostitele poškozuje. Příklad: člověk (Homo) a motolice jaterní (Fasciola hepatica). Viz též heslo parazitismus.
  • neutralistická symbióza - Pro oba zúčastněné symbionty se jedná o neutrální vztah.
  • kompetiční symbióza - Symbionti (stejného nebo různého druhu) si navzájem konkurují v získávání potravy, partnerů, životního prostoru (...)

Odkazy a literatura

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému termínu ve slovníku přidat obrázek, text či další názvy a synonyma.

Komentáře