CZ EN
HLEDAT  

Termín

letokruhy

Populus tremula - topol osika

Populus tremula - topol osika

Autor: Michal Maňas

Ulmus - jilm

Ulmus - jilm

Autor: Václav Lupínek

Prunus domestica - slivoň švestka

Prunus domestica - slivoň švestka

Autor: Jakub Horák

Definice

Barevně odlišené přírustky jarního a letního dřeva za vegetačního období.
Letokruh je útvar dřevin, ketrý vzniká při nestálém růstu dřeviny do šířky. Jeden letokruh odpovídá jednomu růstovému období. V našich oblastech jednomu růstu během jednoho roku. Proto počet letokruhů na radiálním řezu (příčný řez) odpovídá stáří stromu. Tímto se zabývá vědní obor dendrochronologie, který využívá nepravidelností letokruhů, způsobených zejména odlišným chodem počasí v různých letech.

Letokruh je zpravidla rozdělen na dvě části:

1. jarní dřevo (světlejší a obvykle měkčí část)
2. letní dřevo (tmavší a obvykle tvrdší část)

V našich zeměpisných šířkách mají letokruhy všechny stomové dřeviny. U topických dřevin, kde vlivem stálého podnebí roste dřevina po celý rok, nejsou letokruhy v řezech patrny.

Zajímavosti

Pozorováním letokruhů se zabýval už Leonardo da Vinci. Souvislost mezi letokruhy a stářím stromu jako jeden z prvních popsal Charles Babbage, známější mimo jiné jako autor prvního funkčního návrhu mechanického počítače a algoritmu pro rozluštění Vigenérovy šifry. Možnost datovat archeologické nálezy a pod. touto metodou nebyla však až do konce 19. století oficiálně uznávána. Zakladatelem dendrochronologie jakožto oficiální vědní disciplíny se stal astronom Andrew Ellicott Douglass.

Literatura

Přispěvatelé Wikipedie, Letokruh [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2006, Datum poslední revize 20. 04. 2006, 13:51 UTC, [citováno 1. 08. 2006] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?titl...
Autoři: Ondřej Zicha, Jiří Novák, přispěvatelé Wikipedie

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému termínu ve slovníku přidat obrázek, text či další názvy a synonyma.

Komentáře