CZ EN
HLEDAT  

Autorská galerie - Jakub Široký

<< Přejít o úroveň výš

Coleoptera - brouci

Kategorie

Střevlíci, potápníci a vírníci - Adephaga - střevlíkovití (Carabidae), plavčíkovití (Haliplidae), potápníkovití (Dytiscidae), vírníkovití (Gyrinidae), vlhkomilovití (Noteridae), Rhysodidae [44]
Vodomilové - Helophoridae, Sphaeritidae, vodomilovití (Hydrophilidae) [1]
Drabčíci, mrchožrouti a mršníci - Staphyliniformia: Staphylinoidea - drabčíkovití (Staphylinidae), lanýžovníkovití (Leiodidae), mrchožroutovití (Silphidae), mršníkovití (Histeridae), Agyrtidae [32]
Vrubouni, chrobáci a roháči - Scarabaeiformia - vrubounovití (Scarabaeidae), chrobákovití (Geotrupidae), roháčovití (Lucanidae), vrzounovití (Passalidae), Glaphyridae, Hybosoridae, Ochodaeidae, Trogidae [36]
Vyklenutci - Elateriformia: Byrrhoidea - vyklenulcovití (Byrrhidae), Chelonariidae, Dryopidae, Elmidae, Limnichidae [2]
Kovaříci, krasci, páteříčci, světlušky a dlouhoústci - Elateriformia - kovaříkovití (Elateridae), krascovití (Buprestidae), páteříčkovití (Cantharidae), světluškovití (Lampyridae), dlouhoústcovití (Lycidae), dřevomilovití (Melasidae), květníkovití (Dascillidae), mokřadníkovití (Scirtidae), Drilidae, Eucinetidae, Omalisidae, Throscidae [45]
Tesaříci - Cucujiformia: Cerambycoidea - tesaříkovití (Cerambycidae), Disteniidae, Oxypeltidae, Vesperidae [59]
Mandelinky a zrnokazi - Cucujiformia: Chrysomeloidea - mandelinkovití (Chrysomelidae), zrnokazovití (Bruchidae), Megalopodidae, Orsodacnidae [37]
Nosatci a větevníčci - Cucujiformia: Curculionoidea - nosatcovití (Curculionidae), zobonoskovití (Attelabidae), dlouhanovití (Brentidae), větevníčkovití (Anthribidae), Brachyceridae, Dryophthoridae, Nemonychidae [29]
Pestrokrovečníci a lesani - Prionoceridae, bradavičníkovití (Melyridae), kornatcovití (Trogossitidae), lesanovití (Lymexylidae), pestrokrovečníkovití (Cleridae) [13]
Potemníci, majky a hrotaři - Cucujiformia: Tenebrionoidea - potemníkovití (Tenebrionidae), majkovití (Meloidae), červenáčkovití (Pyrochroidae), hrotařovití (Mordellidae), hubokazovití (Ciidae), květiníkovití (Anthicidae), lencovití (Melandryidae), stehenáčovití (Oedemeridae), vějířníkovití (Ripiphoridae), Aderidae, Mycetophagidae, Pythidae, Salpingidae, Scraptiidae, Tetratomidae, Zopheridae [29]
Slunéčka a lesknáčci - Agapythidae, Alexiidae, Biphyllidae, Bothrideridae, Cerylonidae, Corylophidae, Cyclaxyridae, Kateretidae, Phalacridae, Silvanidae, hlodníkovití (Latridiidae), lesákovití (Cucujidae), lesklecovití (Monotomidae), lesknáčkovití (Nitidulidae), malinovníkovití (Byturidae), maločlencovití (Cryptophagidae), pýchavkovníkovití (Endomychidae), slunéčkovití (Coccinellidae), trojáčovití (Erotylidae) [33]
Kožojedi, vrtavci a červotoči - Derodontidae, Endecatomidae, červotočovití (Ptinidae), korovníkovití (Bostrichidae), kožojedovití (Dermestidae), stromokazovití (Nosodendridae) [5]
 
 
Záznam 0 až 0 z 0  

Nastavení