CZ EN
HLEDAT  

Diskuzní místnost

<< Zpátky do seznamu diskuzních místností

Mapování výskytu druhů - novinky CZ

Správci: Ondřej Zicha

Do této místnosti mohou přispívat pouze administrátoři
Tato místnost slouží jako zdroj aktualit pro stránku http://mapovani.biolib.cz.

 

 
Záznam 1 až 20 z 27  
[1] 2
Ondřej Zicha   [09.04.2021 12:41:23]
Komletní redesign a aktualizace stránek.
Ondřej Zicha   [10.03.2019 21:46:29]
Spustili jsme mapování vybraných druhů ohrožených hub. Probíhá ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. a týká se zatím 87 vzácných druhů.
Ondřej Zicha   [22.02.2019 23:49:31]
Mapování bezobratlých bylo rozšířeno o dvě další ploštice - invazní kněžici mramorovanou (Halyomorpha halys) a jí podobný původní druh kněžice mlhovitá (Rhaphigaster nebulosa).
Ondřej Zicha   [07.08.2014 21:03:40]
Ve spolupráci s AOPK ČR a Entomologickým ústavem AV ČR rozšiřujeme mapování bezobratlých o 16 druhů motýlů - batolce, bělopásky, otakárky, jasoně, několik druhů modrásků, lišaje pupalkového a přástevníka kostivalového. Úplný seznam najdete zde, v blízké budoucnosti ho budeme rozšiřovat o další mapované druhy.
Ondřej Zicha   [12.02.2014 19:12:49]
Přibyla nová sekce mapování - Ryby České republiky, ve které mapujeme zejména ohrožené druhy z Červeného seznamu, nebo naopak druhy invazní, které mohou mít vliv na populace původních druhů ryb a obojživelníků. Mapování probíhá ve spolupráci s AOPK ČR, Muzeem přírody Český ráj a organizací HERPETA. Více se dozvíte ve článku Mapování vybraných druhů ryb a mihulí.
Ondřej Zicha   [05.06.2013 22:14:11]
Dalším pavoukem mapovaným na BioLibu je lovčík hájní (Pisaura mirabilis), relativně hojný a snadno poznatelný druh, o jehož rozšíření však také chybí aktuální údaje. Zároveň můžete Vaše pozorování lovčíka s fotografií poslat do redakce zpravodajského portálu Muzeum 3000, více ve článku http://muzeum3000.nm.cz/veda/najdete-lov....
Ondřej Zicha   [06.04.2013 23:48:47]
Mapování brouků nyní zahrnuje všechny naše druhy z čeledi majkovití (Meloidae), celkem 24 druhů.
Ondřej Zicha   [27.08.2012 17:46:53]
Zápřednice jedovatá (Cheiracanthium punctorium), pakřižák chluponohý (Uloborus plumipes) a lepovka jižní (Scytodes thoracica) jsou tři druhy nejnověji přidané mezi mapované pavoukovce ČR. Při mapování zápřednice prosíme mapovatele o fotodokumentaci či dokonce dokladový exemplář (více zde) - je však nutno dbát zvýšené opatrnosti, kousnutí může být bolestivé.
Ondřej Zicha   [16.03.2012 16:11:20]
Ondřej Zicha   [16.06.2011 21:58:56]
Do mapování brouků přibylo 32 nových druhů - všechny české druhy svižníků a střevlíků z rodů Carabus a Cychrus.
Ondřej Zicha   [03.04.2011 16:36:21]
Muzeum přírody Český ráj ve spolupráci s BioLibem, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českou herpetologickou společností vyhlašuje soutěž "Vyfoť mě!". Vyfotografujte volně žijícího obojživelníka nebo plaza na území ČR a vyhrajte.

Více ve článku Vyfoť mě! Fotografická soutěž a na plakátku soutěže.
Ondřej Zicha   [25.11.2010 19:58:48]
Do mapování bezobratlých přibyli další dva roháčovití brouci: Ceruchus chrysomelinus a Aesalus scarabaeoides.
Ondřej Zicha   [14.11.2010 21:51:09]
Mapování bezobratlých bylo rozšířeno o české druhy vážek (mapuje Mgr. Martin Waldhauser z AOPK ČR).

Dále byly upraveny funkce okolo jednotlivých částí mapování bezobratlých, takže lze mapování snadno omezit třeba právě jen na vážky a vybírat z filtrovaných druhů, pozorování atd.
Ondřej Zicha   [19.10.2010 18:20:43]
Mapování pavouků bylo rozšířeno o některé naše vzácnější druhy křižáků a o rychle se šířícího křižáka pruhovaného.
Ondřej Zicha   [21.07.2009 18:50:36]
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša, Pavel Marhoul a Robert Vlk spustili na stránkách http://www1.osu.cz/orthoptera/ plošné mapování rovnokřídlého hmyzu. Více informací zde.

Na BioLibu se bude mapovat cvrček polní.
Ondřej Zicha   [17.07.2009 18:08:46]
Do mapovaných bezobratlých přibyla poslední dobou řada druhů měkkýšů (spravuje Alena Míkovcová a Jiří Novák) a pavouků (Milan Řezáč).
Ondřej Zicha   [23.02.2009 00:17:54]
Mapování vybraných bezobratlých rozšířeno o několik druhů brouků (tesařík piluna, tesařík alpský, krasec třešňový, roháček bukový a další), dále o naše dva druhy ploskorohů (mapuje Milan Řezáč z VÚRV Praha) a dva invazní druhy - medúzku sladkovodní a kraba říčního.
Ondřej Zicha   [16.03.2008 23:39:19]
Dalším mapovaným druhem je invazní slunéčko Harmonia axyridis. Mapování má na starosti RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. z Jihočeské univerzity.
Ondřej Zicha   [05.03.2008 22:52:42]
Mapování rozšířeno o několik druhů brouků: červenáček ohnivý (Pyrochroa coccinea), červenáček pilorohý (P. serraticornis), ohniváček hřebenorohý (Schizotus pectinicornis) a potemníkovitý brouk Platydema violaceum.
Ondřej Zicha   [03.03.2008 10:00:58]
Seznam rozšířen o mapování českých orchidejí na stránkách http://orchideje.net/
 
Záznam 1 až 20 z 27  
[1] 2