CZ EN
HLEDAT  

Diskuzní místnost

<< Zpátky do seznamu diskuzních místností

Historie změn CZ

Správci: Ondřej Zicha

Do této místnosti mohou přispívat pouze administrátoři
Podrobný seznam změn v projektu BioLib. Příspěvky jsou psané stručně, neboť slohově vybroušené texty mne zdržují od programování :) Pokud se vám zdá, že některá z nově zprovozněných úprav nefunguje tak jak má, napište nám prosím do místnosti Návrhy a připomínky, hlášení chyb.

 

Záznam 41 až 60 z 371  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ondřej Zicha   [23.05.2013 21:46:47]

České názvosloví hub

České názvy hub byly zkontrolovány a doplněny podle Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy, Academia Praha, 624pp. Byly doplněny citace k více než 2500 názvům hub.
Ondřej Zicha   [19.05.2013 17:55:55]

Mapy.cz pro výběr souřadnic

Byl zprovozněn výběr souřadnic v mapování přes API služby http://mapy.cz. Při výběru je tedy možné nyní používat i turistickou mapu a mapy.cz nahradily defaultní Googlové mapy.


Výběr pomocí mapy.cz ve starších verzích svého API nepodporoval tursticikou mapu jako podklad a celé rozhraní mělo řadu dalších nedostatků, proto byly na BioLibu dlouho dostupné pouze výběrové mapy Google a AMapy. Ty jsou dostupné i nyní, ovšem AMapy zrušila své API (služba http://amapy.centrum.cz/ začala používat Googlové mapky), proto není výběr plně funkční.

Pro výběr souřadnic by však měl bohatě postačit výběr pomocí API mapy.cz. Nadále samozřejmě funguje možnost zkopírované GPS souřadnice přímo vložit ze schránky do prvního pole GPS souřadnic, BioLib by měl souřadnice automaticky zkonvertovat a rozdělit do jednotlivých políček.
Ondřej Zicha   [26.01.2013 13:16:18]

Úvodní stránka článků

Stránka články nyní vypisuje vedle zatím nepříliš přibývajících obecných článků i přehled nejnovějších článků týkajících se taxonů, lokalit či slovníkových pojmů.
Ondřej Zicha   [16.12.2012 20:17:43]

Řazení obrázků skrytých z galerie na profilech taxonů

Obrázky označené jako skryté z galerie (ať už kvůli kvalitě nebo vyššímu počtu obrázků ke druhu od jednoho autora) se nyní na profilu i ve funkci Taxon - obrázky automaticky řadí na konec. Pokud je tedy u taxonu málo obrázků, zobrazí se i na profilu, ale s přibývajícími novými obrázky se přestanou zobrazovat.
Ondřej Zicha   [16.12.2012 20:15:19]

Zamykání taxonomických skupin

BioLib nyní umožňuje zamknout určitou taxonomickou skupinu a přiřadit práva na její editaci pouze určitým správcům. Ostatní správci taxonomického systému s obecnějšími právy mohou přidávat nové taxony a vědecké názvy pouze jako nepotvrzená data, stejně jako normální uživatelé.
Ondřej Zicha   [16.12.2012 20:13:48]

Zpracované profily lokalit

Správci databáze lokalit mohou nyní označovat profily lokalit s texty jako zpracované. Tyto lokality se pak zobrazují ve speciální funkci Lokality - Seznam profilů a v přehledu lokalit jsou odlišeny ikonkou.
Ondřej Zicha   [01.09.2012 18:40:19]

Propojování obrázků s hesly a barvami

Nyní může každý přihlášený uživatel přidávat k obrázkům v galerii související hesla ze slovníku (např. samec/samice, larva, borka, plod, květ atd.). U potvrzených obrázků se hesla založí jako nepotvrzená a správci je schvalují. Dále je k dispozici formulář na přiřazení barev k fotografii.


V budoucnu počítáme s možností filtrovat galerii podle barvy či jejich kombinace, tato funkce má ovšem smysl až bude propojený dostatečný počet fotografií. Momentálně není možné označit převládající barvu, i tuto funkci ale plánujeme.

Je vhodné označit všechny barvy foceného objektu včetně třeba malých skvrnek odlišné barvy, které jsou užitečné pro určení obrázku. Neoznačujte naopak na fotografiích zelené listy rostlin či nezralé plody, bílé nohy hub, "průhledná" křídla hmyzu, černé/hnědé nohy brouků tam kde je dobře vidět barva krovek atd.
Ondřej Zicha   [01.09.2012 18:29:00]

Úprava citací checklistových dat

Doposud byly citace taxonů a checklistových dat víceméně na sobě nezávislé. Nyní se při citaci checklistu automaticky vytváří citace taxonu, tj. citace checklistu nemůže existovat samostatně, je vždy vázána na citaci zdroje propojeného s taxonem. Podobnou úpravu bude třeba udělat i v citacích národních názvů


Na první pohled se v zobrazení citací nic nezmění, změny proběhly "pod kapotou". Pro správce bude zadávání citací o něco jednodušší a nebude nutné zadávat citace dvakrát.
Ondřej Zicha   [01.09.2012 18:25:12]

Možnost propojení národních názvů s vědeckým synonymem

V případě, že se určitý národní název používal v literatuře pouze pro nějaký taxon, který je nyní v BioLibu synonymizován, je možné tento národní název propojit s příslušným latinským. Ukázka viz například Entoloma - závojenka (sekce Další názvy)
Ondřej Zicha   [03.06.2012 20:27:08]

Kategorie IUCN

Na profilech druhů se nyní zobrazuje informace o stupni ohrožení dle červeného seznamu IUCN.
Ondřej Zicha   [20.04.2012 19:43:34]

Editace požadavků na novou funkci

Návrhy na vylepšení lze editovat i tehdy, pokud nejsou ve stavu "V přípravě", editovatelné je však jen pole poznámka. Autor požadavku tak může v poznámce požadavek upřesnit či reagovat na poznámku programátora.
Ondřej Zicha   [14.01.2012 21:45:20]

Nový typ záznamu checklistu

Pokud je druh v některých zdrojích uváděn v nějaké zemi a pozdějším zdrojem je jeho výskyt odmítnut, je možné druh v checklistu označit jako "chybně uváděný". Checklist se pak nezobrazuje na profilu taxonu a ve funkci Taxon - seznamy se zobrazuje položka jako škrtnutá, viz například Phytoecia molybdaena. To předchází situaci, kdy by byl druh z checklistu na BioLibu v podobném případě odstraněn a při zpracování nějakého staršího zdroje do checklistu omylem opět zařazen.
Ondřej Zicha   [06.11.2011 17:47:25]

Konverze titulku obrázků na taxon

Pokud uživatel při přidávání nebo změně fotografie nevybere ze seznamu konkrétní taxon, ale pouze napíše latinský název do políčka Název obrázku, BioLib se pokusí tento název při odeslání formuláře dohledat v databázi a doplnit vazbu na taxon. Pokud se podle názvu najdou dva či více odpovídajících taxonů, vazba neproběhne. Stejný mechanismus funguje i ve formuláři pro přidání určení fotografie.
Ondřej Zicha   [23.06.2011 19:22:28]

Automatické propojování příbuzných, obecnějších hesel

Při propojení obrázku s heslem např. housenka (resp. nymfa, housenice, glochidium atd.) se obrázek automaticky propojí i s heslem larva. Podobně fungují vazby mezi druhy listů, mezi druhy mláďat (štěně, kotě...).


Např. v angličtině není příliš rozlišováno mezi pojmy larva a housenka (caterpillar) a tudíž by anglicky mluvící osobě mohlo být zvláštní, že v galerii filtrované heslem "larva" nevidí druhy larev které mají nějaký specifičtější název.
Ondřej Zicha   [23.06.2011 19:16:23]

Obrázky čekající na zpracování

Kategorie galerie "Neurčené a nepotvrzené obrázky" byla rozdělena na "Neurčené obrázky" a "Obrázky čekající na zpracování".


V kategorii Obrázky čekající na potvrzení se nachází nepotvrzené obrázky určené do druhu či v užším smyslu. Nyní je pro správce snadnější nalézt a zpracovat určené obrázky.
Ondřej Zicha   [28.02.2011 00:05:52]

Odkazy na IUCN

Importováno přes 40 tisíc odkazů na stránky Červeného seznamu ohrožených druhů IUCN

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/]
Ondřej Zicha   [20.02.2011 21:58:36]

Ikonka při nových systémových zprávách

Podobně jako při obdržení nepřečtené pošty se nyní v záhlaví stránky zobrazuje ikonka, pokud má uživatel nepřečtené systémové zprávy (upozornění na nové komentáře, změny determinací atd.
Ondřej Zicha   [08.01.2011 00:20:50]

Filtrování funkce taxon - obrázky

Funkci lze nyní omezit dle autora a slovníkového pojmu. Pokud není počet obrázků příliš vysoký, zobrazí se navíc seznam všech autorů fotografií a všech slovníkových hesel u zobrazených fotografií.


Pomocí těchto seznamů lze pak funkci jednoduše filtrovat.

Viz například Laridae - rackovití
Ondřej Zicha   [07.11.2010 11:53:07]

Mapování bezobratlých

Zpřehlednění mapování bezobratlých - při kliknutí na ikonku sekce (např. brouci) se nezobrazí přehled mapovaných druhů, ale stránka mapování filtrovaná pro příslušnou sekci - filtr se týká nezpracovaných i zpracovaných pozorování, výběru druhů ve formuláři mapování, zobrazených správců mapování, přehledů mapovaných taxonů a textu k mapování.
Ondřej Zicha   [11.09.2010 13:18:05]

Označení fotografií ze sbírek, zoologických a botanických zahrad

Fotografie je nyní možné propojovat s hesly pěstovaná rostlina, chovaný živočich a sbírkový exemplář.


Propojení slouží k odlišení fotografií z volné přírody od různých na zahradě či skleníku pěstovaných rostlin, domácích zvířat, zvířat focených ve výběhu v zoo a podobně.

Krom toho, že tím pádem půjde prohlížet galerii filtrovanou za tato hesla nám toto propojení umožní i lépe kontrolovat determinace - budeme časem moct automaticky hlídat, zda se druhy z fotografií z volné přírody vyskytují v checklistu (seznamu) druhů příslušné země. Pokud se druh v checklistu nenajde, upozorní nás to na podezřelou determinaci, nebo budeme moct checklist na BioLibu aktualizovat.

Již přidané fotografie budeme zpětně provazovat, ale vzhledem k velkému množství fotek a k nutnosti víceméně ručně vybírat co propojit a co ne nám to nějaký čas potrvá - prosíme o trpělivost! Také prosíme všechny uživatele, kteří mají práva na práci s přijatými vlastními obrázky, aby si co nejvíce fotografií takto označili sami.
Záznam 41 až 60 z 371  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19