CZ EN
HLEDAT  

Diskuzní místnost

<< Zpátky do seznamu diskuzních místností

Historie změn CZ

Správci: Ondřej Zicha

Do této místnosti mohou přispívat pouze administrátoři
Podrobný seznam změn v projektu BioLib. Příspěvky jsou psané stručně, neboť slohově vybroušené texty mne zdržují od programování :) Pokud se vám zdá, že některá z nově zprovozněných úprav nefunguje tak jak má, napište nám prosím do místnosti Návrhy a připomínky, hlášení chyb.

 

Záznam 221 až 240 z 379  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19
Ondřej Zicha   [16.12.2005 21:11:16]
- přidáno přes 600 nových fotografií od Vladimíra Motyčky, převážně se jedná o fotografie savců a ptáků z mnoha zoologických zahrad
Ondřej Zicha   [13.12.2005 14:14:33]
- ve funkci "přehled dat" u taxonu přibyla položka "zpracované profily taxonů" pod kterou lze najít seznam všech zpracovaných profilů pro vybraný jazyk. Za zpracovaný taxon se považuje ten, který obsahuje alespoň nějaký informační text, obrázky atd.

- ve funkci SYSTÉM se zobrazuje posledních deset zpracovaných profilů taxonů pro příslušnou zvolenou větev taxonomického systému

- opravy chyb ve funkci Autorská galerie
Ondřej Zicha   [10.12.2005 23:50:33]
- v nastavení je nyní možné vybrat tzv. alternativní jazyky názvů taxonů. Je možné vybrat až deset jazyků, pro které se budou názvy zobrazovat přímo na profilech taxonů. Funkce je vhodná hlavně pro překladatele nebo pro uživatele kteří chtějí do BioLibu doplňovat názvy v nějakém cizím jazyce. Zaregistrovanému uživateli se nastavení uloží a obnoví při příštím přihlášení.
Ondřej Zicha   [08.12.2005 22:41:46]
- na profilech slovníčkových pojmů se také zobrazuje maximálně devět obrázků.

- termíny bude možné propojit s libovolným množstvím obrázků a prohlížet je tak jako speciální kategorii galerie, ovšem bez ohledu na jejich taxonomické zařazení (např. všechny housenky, které by jinak byly v galerii roztřízené podle čeledí)

- u obrázků které jsou propojené se slovníkem se vypisují příslušné termíny

- potvrzené obrázky se nyní automaticky zmenšují podle určitých pravidel (pokud je delší strana větší než 800 bodů nebo je velikost souboru neuměrná rozměrům obrázku). Původní obrázek se vždy uchová a je na něj odkaz pod zmenšeným obrázkem.
Ondřej Zicha   [07.12.2005 20:25:36]
- na profilech taxonů se zobrazuje maximálně devět obrázků. Je-li v galerii k taxonů více obrázků než těch zobrazených na profilu (některé mohou být z profilu skryté i když je obrázků menší počet), objeví se na ně na profilu odkaz s jejich skutečným počtem

příklad: Triturus alpestris
Ondřej Zicha   [06.12.2005 15:48:24]
- drobné vylepšení autorských galerií: zobrazuje se vždy nejnižší společná kategorie všech autorových obrázků v galerii, tedy pokud má uživatel třeba jen fotografie brouků a motýlů, v autorské galerii se jako první zobrazí kategorie hmyz (místo živočichové/bezobratlí/členovci/hmyz)
Ondřej Zicha   [04.12.2005 18:27:17]
- nová funkce: autorské galerie. Funkce nahradí "Statistiky za uživatele - obrázky", která bude nadále použitelná pro přehled obrázků omezitelných datumem. Pro prohlížení fotografií rozdělených do kategorií však bude sloužit tato nová funkce, která bude dostupná z profilu uživatele, z odkazu "Dalši obrázky od tohoto uživatele" v galerii, a pro vlastní obrázky z levého menu galerie a z odkazu na účtu po přihlášení.

příklady:
Autorská galerie - Vladimír Motyčka
Autorská galerie - Ivan Mikšík
Autorská galerie - Stanislav Krejčík

- testovací provoz funkce Články. Zatím chybí možnost zakládat vlastní články, ale pokud by někdo touto cestou chtěl publikovat nějaký text, je možné se dohodnout s administrátory v diskuzní místnosti Články. Nicméně je víceméně dokončen návrh designu článků, jejich editace autorem atp.
Odkaz na články je zatím dostupný z levého menu v sekci DISKUZE.

- mnoho drobných úprav a oprav
Ondřej Zicha   [24.11.2005 15:41:59]
- možnost stránkování textových bloků pro delší texty

- ve formulářích jsou nyní u ikonek krátké nápovědy o jejich významu (po přejetí myší). Více o významu ikonek ve formulářích se dá dočíst zde: Psaní textů ve formulářích
Ondřej Zicha   [23.11.2005 23:01:40]
- možnost filtrování vyhledávání podle taxonu

- úprava odkazů filtrovaných funkcí (rejstřík, checklisty, slovník názvů, změny dat, vyhledávání) na rozcestnících: zapnutí lokálního filtru ruší globální filtr na taxon.

- jakýkoliv lokální filtr na taxon lze nyní zrušit přímo z filtrované funkce

- úprava nápovědy: Filtrování podle taxonu
Ondřej Zicha   [19.11.2005 22:36:55]
- importován systém biotopů Physis (pouze palearktická a neotropická oblast)
Ondřej Zicha   [16.11.2005 12:42:57]
- menší změny v zobrazování textových bloků, zejména co se týče obrázků v textu.

- drobné úpravy ve funkci "Taxon - strom",

- dokončena úprava jazykových vlaječek (ve formulářích, v databázi odkazů, v diskuzních fórech atd), aby všechny při najetí kurzorem myši zobrazovaly název jazyka
Ondřej Zicha   [13.11.2005 21:51:19]
- některé čeledi řádu Scorpiones až do úrovně druhů (např. Scorpionidae, Bothriuridae, Superstitioniidae a další) - zpracoval pan Ivo Antušek

- doplnění řádu Scorpiones o čeledi a rody, celosvětově - zpracoval Ondřej Zicha
Ondřej Zicha   [10.11.2005 23:38:46]
- pole ve kterých je možné používat HTML se označují ikonkou

- pole se kontrolují zda obsahují párové HTML tagy

- veškeré HTML tagy které nejsou povolené po odeslání textu nezmizí, jako tomu bylo doposud, ale vypíšou se v podobě v jaké jsou zadány, například
. V některých polích nebylo možné doposud zadat znak "<" (menší než), protože se tento znak považoval za začátek neznámého tagu. Tento problém je nyní odstraněn.

- kontrola a hlášení chyb v odesílaných textech se nyní provádí i v diskuzních fórech, poště a komentářích k taxonům i obrázkům

- aktualizace některých nápovědných textů, např. Psaní textů ve formulářích, Ikonky v BioLibu, Odkazové funkce BioLibu
Ondřej Zicha   [08.11.2005 11:34:26]
- úpravy designu příspěvků ve fórech, komentářích a poště

- obrázky linkované z jiných serverů pomocí funkce [[image]] se zobrazují v oblasti omezené na šířku stránky. Pokud jsou moc široké, zobrazí se s posuvníkem. Tato vlastnost by měla zabránit chybnému chování prohlížeče Internet Explorer při zobrazování příliš širokých objektů.

- update systému motýlů čeledi kastniovití (Castniidae), zpracoval Ivo Antušek
Ondřej Zicha   [07.11.2005 23:00:12]
- aktualizace systému ruduch (Rhodophyta), přes 2000 nových taxonů, zpracoval pan Jiří Berkovec
Ondřej Zicha   [06.11.2005 18:44:48]
- změny prakticky ve všech formulářích na celém BioLibu. Formuláře nyní obsahují jednotný systém kontroly a hlášení chyb. Povolené a zakázané HTML, odkazové funkce, numerické hodnoty a povinné pole se nyní kontrolují automaticky, v případě nalezené chyby formulář zůstane v editačním stavu. Protože se jednalo o velice rozsáhlé úpravy, prosíme o hlášení jakéhokoliv podivného chování.
Ondřej Zicha   [04.11.2005 16:59:46]
- přidán systém řádu drobnělek (Zoraptera) a čeledi motýlů Uraniidae, celkem asi 300 taxonů, obojí zpracoval pan Ivo Antušek
Ondřej Zicha   [29.10.2005 20:37:21]
- možnost náhledů u biotopů, např. zde. Pokud byste rádi pomohli s rozšiřováním obrazové dokumentace k databázi biotopů, obraťte se na pana Jiřího Berkovce

- u přidaných (nepotvrzených) taxonů se zobrazuje zařazení v systému stejně jako v klasických profilech taxonu

- za poslední týden přibyly stovky nových taxonů, i s opravami starých taxonů (aktualizace vědeckých názvů) přes tisíc položek
Ondřej Zicha   [26.10.2005 19:47:38]
- přidání systému dřevních všekazů (Termopsidae) a cvrčkovců (Grylloblattodea), obojí zpracoval pan Ivo Antušek
Ondřej Zicha   [18.10.2005 01:08:17]
- poslední aktualizace BioLibu obsahuje řadu designových změn, pokud jste stránku nedávno navštívili, je možné, že budete muset stránku Obnovit (tlačítko F5 ve vašem prohlížeči), aby se načetl nový soubor se stylem stránky.

- designové změny ve funkci Systém

- přepracovány navigační lišty pro posun mezi záznamy (např. u fotografií, slovníkových pojmů) a lišty pro výber z vícestránkových seznamů

- přejmenování "Taxon - relace" na "Přehled dat"

- možnost nastavit si jazyk slovníku pojmů. Registrovaní uživatelé mají možnost nastavit jazyk tak že se automaticky vybere při přihlášení. Jazyk zůstává nastavený i po opuštění slovníku. Hledá se vždy v nastaveném jazyce, dále v systémovém (liší-li se) a v latinských/mezinárodních názvech (např. zkratkách, názvech institucí)

- možnost hledat ve všech jazycích slovníku

- změna designu hledání (vlaječky označují v jakých jazycích se hledají názvy taxonů a slovníkové pojmy)

- přihlášený uživatel má nyní možnost přidávat názvy a texty k existujicím termínům ve slovníku

- do statistiky přibyl přehled nových a nepotvrzených názvu a textu ke slovníkovým pojmům

- předělána možnost přidávání textů k taxonům (i nepotvrzeným): možnost přidávat obrázky do textu, měnit pořadí bloků textu

- při přepínání systémového jazyka stránky se přepíná jazyk názvů taxonů a slovníku jen tehdy, pokud se neliší od jazyku systemu

- výrazné zrychlení funkce Národní názvy druhů, designové změny

- předělán formulář na výběr čísla obrázku (např. při práci s textovými bloky)

- opět předělána mapka pro faunistické mapování (M.Maňas), příklad zde Rattus rattus
Záznam 221 až 240 z 379  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19