CZ EN
HLEDAT  

Diskuzní místnost

<< Zpátky do seznamu diskuzních místností

Historie změn CZ

Správci: Ondřej Zicha

Do této místnosti mohou přispívat pouze administrátoři
Podrobný seznam změn v projektu BioLib. Příspěvky jsou psané stručně, neboť slohově vybroušené texty mne zdržují od programování :) Pokud se vám zdá, že některá z nově zprovozněných úprav nefunguje tak jak má, napište nám prosím do místnosti Návrhy a připomínky, hlášení chyb.

 

Záznam 201 až 220 z 374  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19
Ondřej Zicha   [10.02.2006 01:24:13]
- update čeledi kaprovití (Cyprinidae), přidáno přes 2100 nových druhů

- změna ve zobrazování emailů, více viz. Formátování emailových adres
Ondřej Zicha   [07.02.2006 01:33:02]
- k více než 1600 profilům motýlů na BioLibu přidány odkazy na profily na stránkách http://ukmoths.org.uk (seznam zde: UKMoths species)
Ondřej Zicha   [06.02.2006 00:24:29]
- drobné designové úpravy, zejména okolo obrázků (náhledy se zobrazují s odkazovým modrým rámečkem, fotografie s tenkým černým)
Ondřej Zicha   [05.02.2006 01:09:10]
- k více než 1600 profilům motýlů na BioLibu přidány odkazy na profily na stránkách http://www.leps.it (seznam zde: Moths and Butterflies of Europe and North Africa Species)
Ondřej Zicha   [31.01.2006 00:18:05]
- automatické přesměrování z duplicitních taxonů a slovníčkových termínů na platný záznam

- změna definice a zobrazování autorských práv u fotografií. Je možné zadat text, který se bude zobrazovat u všech fotografií (tzv. globální práva), zároveň lze pro každou fotografii definovat doplňující text. U fotografií se nyní zobrazují oba texty (předtím byla globální práva vypsána jen na speciální stránce a na profilu autora)
Ondřej Zicha   [26.01.2006 21:37:44]
- k více než 1000 profilům taxonů na BioLibu přidány odkazy na profily na stránkách projektu Tree of Life (seznam zde: Tree of Life species)
Ondřej Zicha   [23.01.2006 21:14:50]
- nová informační místnost Galerie (podobé informační místnosti Taxonomický systém, Slovník pojmů, Databáze odkazů a literatury atp.). Pokud na BioLib chodíte častěji a zajímá vás co se okolo těchto funkcí řeší, přidejte si je do záložek.

- náhled fotografie ve formuláři na editaci právě uploadnutého obrázku
Ondřej Zicha   [21.01.2006 21:44:41]
- odkazy v textech, které vedou na taxony, hesla ve slovníku pojmů a na nápovědu jsou nyní stejně jako odkazy mimo stránky barevně označené, více zde: Označení odkazů (pro správné zobrazení je nutné znovu načíst styl stránek, klávesy CTRL+F5)
Ondřej Zicha   [18.01.2006 23:02:45]
- změny v databázi odkazů a literatury, je nyní možné vytvářet mezi odkazy hierarchické závislosti, tj. přidat např. záznam pro nějakou stránku, a potom záznam pro nějakou její součást, nebo jednotlivé díly nějaké knihy atp. (např. Bugwood Network)

- "formáty pro externí odkazy", tedy pravidla pro vytváření odkazů na jiné stránky s profily druhů, byly sloučeny s databází odkazů, což značně zjednodušilo jejich údržbu a zobrazování. (např. ZOO Praha - Lexikon druhů)

- změny ve funkci "Návrhy na vylepšení" (poznámka programátora k návrhu, automatický přesun zpracovaného požadavku do kategorie zpracované místo toho aby se zpracované požadavky skryly a byly viditelné jen na požádání)
Ondřej Zicha   [07.01.2006 19:49:19]
- jako ukázku jak lze využít provazování slovníčkových pojmů s taxony jsme zpracovali seznam druhů na vyhlášce 395/1992 Sb.

Vyhláška 395/1992 Sb. - druhy kriticky ohrožené
Vyhláška 395/1992 Sb. - druhy silně ohrožené
Vyhláška 395/1992 Sb. - druhy ohrožené

- některé odkazové funkce nyní podporují upřesňující parametry, jako třeba taxon, kterým je funkce filtrována, takže je možné vytvořit odkazovou funkci na seznam taxonů provázaných se slovníkovým pojmem omezených třeba na živočichy - příklad (~ [[dt:3282,taxonid=14923;příklad]])
Ondřej Zicha   [05.01.2006 11:52:34]
- přidáno dalších asi 180 odkazů na profily zvířat na stránkách Pražské zoologické zahrady

- změna designu bloku "související termíny" a "jiné významy" ve slovníčku pojmů

- drobné úpravy a vylepšení ve funkcích typu "taxon - relace" (taxon - obrázky, zpracované profily, texty, zvuky atd.)

- možnost provazovat slovníková hesla s taxony a vytvářet tak speciální seznamy (bude využito pro seznam druhů CITES, jedovaté druhy, zemědělsky využitelné druhy atp.)
Ondřej Zicha   [27.12.2005 20:36:03]
- rozšířen a opraven systém ptáků (Aves), systém nyní obsahuje přes 9000 druhů

- přidáno přes 8000 anglických názvů ptáků
Ondřej Zicha   [24.12.2005 12:37:07]
- doplněna automatická kontrola duplicit při přidávání taxonu. Taxony s latinským názvem, které už se v databázi nachází je možné přidat pouze při zaškrtnutí políčka které se objeví při nalezení duplicity

- doplněna automatická kontrola duplicit do formuláře na přidávání odkazů. Kontroluje se zda se v databázi nenachází URL serveru, tj. při přidávání odkazu např. ve formátu www.subdoména.server.cz/stránka/stránka se kontroluje, zda databáze neobsahuje záznamy které začínají na subdoména.server.cz nebo www.subdoména.server.cz. Pokud se nějaké podezřelé záznamy naleznou, je možné odkaz stejně přidat při zaškrtnutí políčka "Ignorovat duplicity", podobně jako u taxonů.

- přidávané odkazy je nyní možné označit tak, že se při potvrzení zakladatel odkazu automaticky stává jeho správcem, tj. může kdykoliv měnit text a další údaje u odkazu (správci budou při potvrzení snažit kontrolovat, zda zakladatel odkazu je jedním z autorů stránek).

- nová funkce "Spravované odkazy v BioLibu" která zobrazuje odkazy, články a obrázky které uživatel v BioLibu založil a je jejich správcem (tj. provedené změny nemusí potvrzovat administrátoři). Funkce se nachází na Účtu, ačkoliv pro většinu uživatelů nemá větší smysl.

- přehled změn za taxon (taxon/přehled dat/změny) nyní zobrazuje i komentáře k obrázkům taxonů ve vybrané části systému
Ondřej Zicha   [18.12.2005 18:09:31]
- všechny odkazy u taxonů se nyní zobrazují přímo na profilu

- přidáno přes 100 odkazů na profily zvířat na stránkách Pražské zoologické zahrady

- u odkazů na profilu taxonů jakož i ve funkci "Taxon - odkazy" se zobrazuje jazyk stránky

- sjednocen design funkcí "Taxon - odkazy" a odkazů na profilu taxonu (a také odkazů ve slovníku, u biotopů atd)

- odkaz na funkce "Statistiky za taxon" a "Změny za taxon" přesunuty pod funkci "Taxon - přehled dat"

- mnoho drobných úprav a oprav v databázi odkazů, v galerii
Michal Maňas   [18.12.2005 14:10:21]
- přidán kompletní systém recentních hlavonožců (Cephalopoda) a z fosilních přidán vyšší systém a významní fosilní zástupci. Všechny české názvy hlavonožců. Mnoho názvů anglických, francouzských a španělských, částečně také německých. Synonyma jsou u recentních snad všechna kromě dvou druhově nejpočetnějších taxonů (podrodu Octopus a celého rodu Sepia - bude doplněno příležitostně).
Ondřej Zicha   [16.12.2005 21:11:16]
- přidáno přes 600 nových fotografií od Vladimíra Motyčky, převážně se jedná o fotografie savců a ptáků z mnoha zoologických zahrad
Ondřej Zicha   [13.12.2005 14:14:33]
- ve funkci "přehled dat" u taxonu přibyla položka "zpracované profily taxonů" pod kterou lze najít seznam všech zpracovaných profilů pro vybraný jazyk. Za zpracovaný taxon se považuje ten, který obsahuje alespoň nějaký informační text, obrázky atd.

- ve funkci SYSTÉM se zobrazuje posledních deset zpracovaných profilů taxonů pro příslušnou zvolenou větev taxonomického systému

- opravy chyb ve funkci Autorská galerie
Ondřej Zicha   [10.12.2005 23:50:33]
- v nastavení je nyní možné vybrat tzv. alternativní jazyky názvů taxonů. Je možné vybrat až deset jazyků, pro které se budou názvy zobrazovat přímo na profilech taxonů. Funkce je vhodná hlavně pro překladatele nebo pro uživatele kteří chtějí do BioLibu doplňovat názvy v nějakém cizím jazyce. Zaregistrovanému uživateli se nastavení uloží a obnoví při příštím přihlášení.
Ondřej Zicha   [08.12.2005 22:41:46]
- na profilech slovníčkových pojmů se také zobrazuje maximálně devět obrázků.

- termíny bude možné propojit s libovolným množstvím obrázků a prohlížet je tak jako speciální kategorii galerie, ovšem bez ohledu na jejich taxonomické zařazení (např. všechny housenky, které by jinak byly v galerii roztřízené podle čeledí)

- u obrázků které jsou propojené se slovníkem se vypisují příslušné termíny

- potvrzené obrázky se nyní automaticky zmenšují podle určitých pravidel (pokud je delší strana větší než 800 bodů nebo je velikost souboru neuměrná rozměrům obrázku). Původní obrázek se vždy uchová a je na něj odkaz pod zmenšeným obrázkem.
Ondřej Zicha   [07.12.2005 20:25:36]
- na profilech taxonů se zobrazuje maximálně devět obrázků. Je-li v galerii k taxonů více obrázků než těch zobrazených na profilu (některé mohou být z profilu skryté i když je obrázků menší počet), objeví se na ně na profilu odkaz s jejich skutečným počtem

příklad: Triturus alpestris
Záznam 201 až 220 z 374  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19