CZ EN
HLEDAT  

Diskuzní místnost

<< Zpátky do seznamu diskuzních místností

Historie změn CZ

Správci: Ondřej Zicha

Do této místnosti mohou přispívat pouze administrátoři
Podrobný seznam změn v projektu BioLib. Příspěvky jsou psané stručně, neboť slohově vybroušené texty mne zdržují od programování :) Pokud se vám zdá, že některá z nově zprovozněných úprav nefunguje tak jak má, napište nám prosím do místnosti Návrhy a připomínky, hlášení chyb.

 

Záznam 21 až 40 z 371  
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ondřej Zicha   [25.05.2018 15:50:26]

Ochrana osobních údajů

Přidána stránka o ochraně osobních údajů
Ondřej Zicha   [13.11.2017 21:27:16]

Vyhledávání v nepotvrzených taxonech

BioLib nyní umožňuje prohledávat i správcem nezkontrolované a nepotvrzené druhy.
Ondřej Zicha   [28.07.2017 01:17:49]

Nový režim prohlížení galerie

Galerii je nyní možné prohlížet ve speciálním režimu, kdy se zobrazují pouze hlavní a tzv. náhledové obrázky druhů. Náhledové obrázky jsou doplňující k hlavnímu u druhů, který má velkou barevnou variabilitu, pohlavní dimorfismus, či kde krom dospělců existují fotografie např. mláďat, larev, kukel atp. V tomto režimu se tedy v galerii zobrazuje jeden až několik málo obrázků ke každému druhu a je možné snadněji se v galerii orientovat. Náhledové obrázky ke druhům budeme postupně doplňovat.
Ondřej Zicha   [01.05.2017 12:59:27]

Drobné změny v mapování

V mapování savců přibylo pole "Typ pozorování" umožňující upřesnit, zda šlo o přímé pozorování živého jedince, nález mrtvého (např. přejetého) kusu či nepřímé pozorování podle stop, okusu atp.

Nově je podporováno vložení kopírovaných souřadnic ve formátu např. N 50°4.70918', E 14°21.73422'

Na profilech mapovaných taxonů přibyl odkaz na přímé zadání pozorování (dole pod "Možnosti podílení se na BioLibu" a odkazem v textu o probíhajícím mapování výskytu druhu)
Ondřej Zicha   [05.02.2017 13:06:48]

Komentáře k nepotvrzeným taxonům

U zatím nepotvrzených taxonů lze nyní využívat funkci komentáře např. pro diskuzi nad platností druhu nebo urychlení zpracování příslušného taxonu kvůli vazbě s fotografiemi.
Ondřej Zicha   [29.01.2017 00:49:22]

Rozšíření vyhledávacích odkazů na profilu taxonu

Z profilu taxonu je nyní možné hledat obrázky na Wikimedia, CalcPhotos, nebo hledat druh ve Wikipedii, Biodiversity Heritage, u rostlin pak na ThePlantList, Tropicos a IPNI.
Ondřej Zicha   [29.01.2017 00:48:06]

Úpravy na uživatelském účtu

Změny se týkají hlavně správcovských účtů, kde se nyní přehledně vypisují statistiky za spravované skupiny, které se předpočítávají na pozadí, aby to nezpomalovalo zobrazení účtu.
Ondřej Zicha   [14.01.2017 11:35:01]

Usnadnění práce s citacemi pro správce

Správci, kteří doplňují taxonomická data, synonyma, národní jména, checklistové údaje atp. podle nějakého konkrétního zdroje, mají nyní možnost si tento záznam z databáze odkazů a literatury nastavit jako "zdroj pro práci", což jim umožní při přidávání citací tento zdroj ve formulářích automaticky použít.


Pro ruční přidávání citací to představuje velké zjednodušení práce. V případě, že se pracuje s nějakým rozsáhlým zdrojem, je ale stále lepší data přepsat do tabulky a importovat včetně citací přímo do BioLibu, viz nápověda Soubory pro import taxonomických dat.
Ondřej Zicha   [14.01.2017 11:28:32]

Změna formátování vědeckých jmen

V kurzívě se nyní zobrazují jen latinská jména rodů, druhů a nižších taxonomických kategorií. Tímto se nám podařilo vyřešit jeden starý "dluh" stran správného zápisu vědeckých jmen.


Kurzíva se nyní nepoužívá ani u jmen kultivarů a ras (jsou-li zapsaná v uvozovkách) a jsou z ní vyjmuty i zkratky jako "subsp." (poddruhové jméno u rostlin a hub), var., f. (variety, formy) a další. Protože kvůli tomu bylo nutné přepsat kód na několika stech místech, trochu nám trvalo, než jsme tuto ostudu napravili. Pokud byste našli případ, kde se jméno stále formátuje chybně, dejte nám prosím vědět.
Ondřej Zicha   [24.07.2016 21:12:32]

Specifikace potravních vztahů

U mezidruhových vztahů lze nyní specifikovat, zda se např. potravní vztahy týkají pouze larválního stádia či pouze dospělce. V některých případech se totiž larva může živit jinou rostlinou než dospělec.
Ondřej Zicha   [04.01.2015 20:55:35]

Akademické tituly u jména

V editaci uživatelského účtu lze nyni doplnit tituly, které se pak zobrazují před či za jménem autorů fotografií a jejich determinací (možno upravit ve správě účtu po kliknutí na odkaz Více v sekci Základní informace).
Ondřej Zicha   [23.11.2014 18:27:12]

Jednodušší přidávání odkazů pro správce

Správci nyní mohou přidávat odkazy k taxonům, slovníkovým pojmům, lokalitám atp. pomocí zjednodušených formulářů, pokud chtějí přidat pouze odkaz či textovou citaci, bez doplňujících informací jako datum citace, vazba na konkrétní vědecký název atp.
Ondřej Zicha   [23.11.2014 18:25:29]

Zjednodušené přidávání obrázků lokalit

Obrázek je nyní možné přidávat i z detailu lokality - ve formuláři se předvyplní název, země a kategorie.
Ondřej Zicha   [31.07.2014 22:37:28]

Hostitelé a živné rostliny u fotografií

U obrázků v galerii je nyní možné uvádět druh, rod atp. rostliny či živočicha, na kterém byl focený jedinec nalezen.


Informace má význam především pro přiřazení rostliny k fotografiím larev a hálek, nebo hostitelů k různým parazitům, ať už jde o rostliny, živočichy či houby. Určování rostliny, na které sedí pavouk, samozřejmě příliš smysl nemá.

Údaj bude v budoucnu využíván i pro kontrolu chybějících mezitaxonových vztahů (živných rostlin, hostitelů) u taxonů a naopak pro kontrolu determinace u potravně specializovaných druhů.

U již potvrzených fotografií vazbu postupně doplníme sami alespoň tam, kde je druh uveden v textu k fotografii. Pokud u nějaké své přijaté fotografie budete chtít upřesnit související druh, použijte funkci Komentáře.
Ondřej Zicha   [25.04.2014 01:41:25]

Našeptávač v mapovacím formuláři

Ve formuláři v políčku pro výběr mapovaného taxonu nyní funguje našeptávání mapovaného druhu (od třetího písmene vědeckého či českého názvu nebo synonyma, pouze na začátek rodových a druhových jmen). Našeptávač funguje i ve výběru okresu resp. obce, v takovém případě se doplní obec i okres najednou.
Ondřej Zicha   [12.02.2014 20:16:48]

Drobné změny v mapování

Zejména pro účely nově spuštěného mapování ryb bylo do modulu mapování zapracováno několik vylepšení.

Na profilu mapovaného taxonu se odkaz na mapku rozšíření zobrazuje vpravo nahoře pod ikonkou mapování a dále jako odkaz ve výčtu zemí, ve kterých se taxon vyskytuje. Ze stránky s mapkou je přidání pozorování snadnější, odkaz je hned pod názvem druhu.

U snadno zaměnitelných druhů mohou nyní správci mapování uvádět determinační znaky a další instrukce pro spolehlivější určení druhu. Zatím je však tato funkce využita jen u několika druhů, např. vranky pruhoploutvé.
Ondřej Zicha   [12.02.2014 20:06:49]

BioLib na sociálních sítích

Ačkoliv si někteří z nás myslí o Facebooku a podobných svoje, není pochyb o tom, že je to výborný způsob jak oslovit spoustu lidí. Na úvodní stránce BioLibu přibyly v levém menu odkazy na profil BioLibu na sítích Facebook, Google Plus a Twitter. Pokud máte účet na některé z těchto sítí, přidejte si nás! Slavnostně slibuji, že se budu snažit čas od času přispět něčím smysluplným.
Ondřej Zicha   [12.02.2014 20:01:38]

Citace vědeckých a národních názvů

Ve funkci Taxon - názvy se změnil způsob citace názvů. U jednotlivých záznamů se zobrazují pouze zkratky vedoucí na seznam literatury, případně odchylky od názvu použitého na BioLibu. Viz např. hořavka hořká (Rhodeus amarus).
Ondřej Zicha   [28.10.2013 18:43:39]

Změny ve formulářích pro obrázky a determinace

Snažili jsme se zpřehlednit formuláře pro práci s obrázky a jejich určením. Místo dvou políček pro autora fotografie (id pro registrované a text pro neregistrované) a podobně autora determinace nebo v determinačním formuláři pole pro vyplnění taxonu je nyní společné pole, kam lze vybrat záznam, vyplnit text či zadat číslo.


Nová pole umožňují v případě autorů a autorů determinací zadat vždy jen jednu osobu - buď uživatele registrovaného na BioLibu, nebo pouhý text bez odkazu na profil v případě, že přidáváte cizí fotografii (s vědomím autora) nebo když fotografii determinoval někdo mimo BioLib. Zelená ikonka označuje, že je pole propojeno se záznamem v BioLibu - toho lze dosáhnout výběrem ze seznamu nebo zadáním čísla (ID) uživatele. Nadále také funguje možnost zadání textu a následného kliknutí na tlačítko Vybrat, kdy se okno otevře rovnou v režimu hledání.

U políčka pro výběr taxonu dále funguje automatická konverze textu na taxon - pokud zadáte latinský název (bez klikání na Vybrat) a odešlete formulář, BioLib se pokusí taxon dohledat a pokud se mu to podaří, záznamy se propojí. V opačném případě se zadaný text uloží pouze jako název obrázku (např. pokud taxon v BioLibu neexistuje nebo pokud bylo nalezeno více taxonů se stejným názvem). U autorů takové automatické propojení nefunguje, mohlo by totiž automaticky propojovat lidi mimo BioLib s jejimi jmenovci v databázi uživatelů.

Dále jsme upozadili některá pole jako třeba kategorie obrázku (mimo kategorii Ostatní obrázky se totiž doplňuje automaticky ze zadaného taxonu), název obrázku (opět slouží spíše v kategorii Ostatní obrázky) a některá další méně používaná pole.
Ondřej Zicha   [26.05.2013 17:50:39]

České názvosloví pavouků, sekáčů, štírů, štírků a dalších pavoukovců

Zpracováno názvosloví podle tří dílů Českého názvosloví pavoukovců:
Kůrka A., Kovařík F. (2003): České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida). I. Pavouci (Araneae) a štíři (Scorpiones), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 167 pp.
Kůrka A. (2006): České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida). III., Sekáči (Opiliones), Národní muzeum (zoologické oddělení PM), Praha, 146 str.
Kůrka A. (2007): České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida). IV. Bičovci (Amblypygi), Štírenky (Palpigradi), Štírci (Pseudosciorpiones), Roztočovci (Ricinulei), Krátkochvosti (Schizomida), Solifugy (Solifugae), Bičnatci (Uropygi), Národní muzeum (zoologické oddělení PM), Praha, 128 pp
Záznam 21 až 40 z 371  
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19