CZ EN
HLEDAT  

Návrh na vylepšení

kategorie ohrozeni u druhu v checklistu

Autor: Michal Maňas
Založeno: 24.10.2004 23:31:41

Priorita: Nízká
Stav požadavku: Čeká na zpracování

CZ

Popis

vyhynulý EX extinct
nepravidelný migrant IM irregular migrant kriticky ohrožený CR critically endangered (včetně kategorie "druhy ohrožené vyhynutím" = "close to extinction")
ohrožený EN endangered
zranitelný VU vulnerable (nazýváno také potenciálně ohrožené druhy)
téměř ohrožený NT nearly threatened
málo dotčený LC least concern (nazýváno také neohrožené = non-endangered)

nevyhodnocený NE not evaluated
chybí data DD data deficient