CZ EN
HLEDAT  

Návrh na vylepšení

Mapování organismů - převod zeměpisné polohy na nadmořskou výšku

Autor: Jan Jurníček
Založeno: 08.03.2012 17:58:44
Poslední změna: 25.03.2012 19:54:39

Priorita: Střední
Stav požadavku: Zpracován

CZ

Popis

Dobrý den.

Při zadávání pozorování do mapování organismů na Biolibu nemusí být zadán mapovací čtverec, pokud je zadána přesná zeměpisná poloha.

Musí (měla by) však být zadána nadmořská výška, ačkoliv tu lze určit ze zeměpisné polohy s použitím jedné ze služeb googleapis.

Zadáme-li internetovou adresu ve tvaru:

http://maps.googleapis.com/maps/api/elevation/xml?locations=šířka,délka&sensor=false

kde šířka, resp. délka jsou zeměpisné souřadnice ve stupních (v dekadické notaci), dostaneme XML dokument, kde v tagu elevation je nadmořská výška zeměpisného bodu v metrech.

Například nadmořskou výšku zeměpisného bodu 49.1363861N, 17.4321672E dostaneme zadáním adresy:

http://maps.googleapis.com/maps/api/elevation/xml?locations=49.1363861,17.4321672&sensor=false

a vyjde nám nadmořská výška 215.3143616 m.

Navrhuji, aby s využitím této služby bylo možno stanovit při mapování organismů nadmořskou výšku aspoň defaultně.

P.S.: Tento návrh jsem už podával, ale nějak jej nemůžu najít. Nebylo by možno, aby uživatel ve svém účtu viděl kromě přijatých a odeslaných zpráv, galerie apod. také své diskusní příspěvky? Možná se jen neorientuju ...


Dokumentace k použití Google APIs pro určení nadmořské výšky na základě polohy je zde:

http://code.google.com/intl/cs/apis/maps/documentation/elevation/

Ve výsledném dokumentu (InnerText) odstraňte znaky "-" následující po CRLF nebo je nahraďte mezerou, pak je to validní XML dokument.

Poznámka programátora

-Aktualizace 25. 3. 2012---------
Dobrý den, nyní je možné při zadávání pozorování použít u nadmořské výšky tlačítko "Dohledat dle GPS", které načte nadmořskou výšku ze služby Google. Rozhodl jsem se pro tuto variantu z důvodu, že při přímém výběru z mapy neustálé čtení ze služby výběr souřadnice dosti zpomalovalo a že touto cestou má uživatel/správce možnost zvolit, zda chce výšku doplňovat z vlastní mapy či pomocí Googlu, který je přecijen trochu nepřesný. Google tam ale funguje jako jakési vodítko, zobrazuje varování pokud se zadané a získané údaje liší více než o 25 metrů (týká se pouze nově přidávaných pozorování). V současné době jsem funkci spustil a požádal správce o otestování.

-----------------------------------------
Dobrý den, trochu jsem s tím dnes experimentoval (zatím pouze na své testovací verzi BioLibu). Chtěl jsem to zapracovat rovnou do okna výběru souřadnic, tedy že by se při kliknutí do Googlové či Atlasové mapy dole pod souřadnicí automaticky zobrazovala nadmořská výška. U Googlu to lze udělat přes třídu google.maps.ElevationService, u AMapy jsem použil kombinaci Ajaxu a volání API dle Vašeho návrhu. Bohužel je ta odezva Googlu docela pomalá, tak asi přímé zobrazení nadmořské výšky při výběru v mapě zase odstraním, škoda.

Nicméně tedy pokusím se to tam zapracovat tak jak jste asi původně myslel, tedy že když někdo při uložení nevyplní nadmořskou výšku, ale uvede GPS, nadmořská výška se automaticky dopočte. Také bych měl udělat nějaké varování při ukládání a zobrazení záznamu správcem kdy je zadaná nadmořská výška příliš rozdílná od té co vrací Google Elevation API.

Předpokládám, že někteří správci mapování si budou chtít nadmořské výšky dál zjišťovat sami z vlastních map, ale ta defaultní výška pro ně může být důležité vodítko.

Při převodu dat do nálezové databáze AOPK ČR si počítám kolegové přepočítávají nadmořskou výšku (a katastrální území atd.) na základě vlastních GISových map. Ale není důvod proč by nadmořská výška nemohla být vyplněná i na BioLibu. Dodělám to snad běhěm tohoto týdne.

Zdraví
Ondřej Zicha