CZ EN
HLEDAT  

Check-list

<< O stupeň zpět

Česko

Částečně zpracované seznamy

Vybrané check-listy


 Počet záznamů
Taxony40819
Taxony (Fosilní)4036
Taxony (Nepůvodní taxon)822

Všechny seznamy


Použité zdroje

Klapalekiana 2012, 48:289-290, Faunistic records from the Czech republic - 337

EN Aubrechtová M. (2015): A revision of the Ordovician cephalopod Bactrites sandbergeri Barrande: Systematic position and palaeobiogeography of Bactroceras, Geobios 48, 193–211

EN Aubrechtová, M. & Turek, V. (2018): Lituitid cephalopods from the Middle Ordovician of Bohemia and their paleobiogeographic affinities, Bulletin of Geosciences 93(3), 401–417

CZ Benedikt S., Krátký J., Schön K. (2016): Nové a potvrzené druhy nosatců (Coleoptera: Curculionoidea) pro Českou republiku a Slovensko, Západočeské entomologické listy, 7: 25–31

EN Benedikt S., Stejskal R., Špryňar P. (2007): Faunistic Records from the Czech Republic, Klapalekiana, 43, 209-211

EN Bezděčka P. (2008): Check-list of harvestmen (Opiliones) of the Czech Republic

CZ Boháč J., Matějíček J., Rous R. (2006): Check-list drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) České republiky se zařazením druhů do skupin podle jejich ekologických nároků a citlivosti k antropogenním vlivům a podle stupně ohrožení

CZ Bubík M. (1996): Nález foraminifer v ordoviku Barrandienu, Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995

EN Budil P., Collette J. & Manda Š. (2010): An unusual occurrence of the Laurentian phyllocarid crustacean Ceratiocaris papilio Salter in the lower Ludfordian (Silurian) of Bohemia (peri-Gondwana), Czech Geological Survey, Prague. ISSN 1214-1119

EN Budil P., Fatka O., Bruthansová J. (2003): Trilobite fauna of the Šárka Formation at Praha – Červený vrch Hill (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic), Bull. Geosci. 78, 2, 113–117

EN Budil P., Fatka O., Zwanzig M., Rak Š. (2010): Two unique Middle Ordovician trilobites from the Prague Basin, Czech Republic, Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, Vol. 179 (8): 95-104

EN Budil P., Manda Š., Tetlie O.E. (2014): Silurian carcinosomatid eurypterids from the Prague Basin (Czech Republic), Czech Geological Survey, Prague. ISSN 1214-1119

EN Buchar J., Růžička V. (2008): Check-list of spiders of Czech Republic

EN Cripps A. P. (1989): A new genus of stem chordate (Cornuta) from the Lower and Middle Ordovician of Czechoslovakia and the origin of bilateral symmetry in the Chordates, Geobios 22(2):215-245

EN Cripps A. P. (1989): A new stem-group chordate (Cornuta) from the Llandeilo of Czechoslovakia and the cornute-mitrate transition, Zool. Jour. Linn. Soc., 96, 49-85. London

EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic, Preslia 84: 647–811

CZ Deckerová H., Šuhaj J. (2014): Výskyt chřapáče kalíškovitého (Helvella leucomelaena) ve Slezsku a na severní Moravě (Česká republika), Acta Carpathica Occidentalis, 5: 3-11

CZ Deckerová H., Šuhaj J., Polčák J. (2014): Rozšíření muchomůrky šupinaté (Amanita ceciliae) ve Slezsku a na severovýchodní a střední Moravě (Česká republika), Acta Carpathica Occidentalis, 5: 12-19

CZ Devetter M. (2008): Seznam vířníků (Rotifera) České republiky

EN Dvořák L., Backeljau T., Reischütz P. L., Horsák M., Breugelmans K. & Jordaens K. (2006): Arion alpinus Pollonera, 1887 in the Czech Republic (Gastropoda:Arionidae), Malacologica Bohemoslovaca, 5: 51-55

Dvořák L., Straka J. (2007): Vespoidea: Vespidae (vosovití), Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae

EN Dzik J. (1983): Early Ordovician conodonts from the Barrandian and Bohemian-Baltic faunal relationships, Acta Palaeontologica Polonica, 28, 3-4, 327-368

EN Ernst A. (2008): Trepostome and Cryptostome Bryozoans from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Pragian) of Zlatý Kůň (Czech Republic), Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 114, 3

EN Ernst A., Kraft P., Zágoršek K. (2014): Trepostome bryozoans from the Zahořany Formation (Upper Ordovician) of Loděnice, Prague Basin, Czech Republic, Paläontol Z, 88:11–26

EN Ernst A., Manda S., Zágoršek K. (2011): Cryptostome bryozoan Stictoporella simplex (Počta, 1894) from the Silurian of Bohemia, N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 260: 79–85

EN Ernst A., May A. (2009): Bryozoan fauna from the Koněprusy limestone (Pragian, Lower Devonian) of Zlaty Kůň near Koněprusy (Czech Republic), J. Paleont., 83(5), 767-782

CZ EN Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) (2005): List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

EN Fatka O. (2003): Organic-walled microfossils (Chitinozoa and Acritarcha) from Praha – Červený vrch Hill (Šárka Formation, Middle Ordovician, Prague Basin), Bulletin of Geosciences, Vol. 78, No. 2, 119–127

EN Fatka O., Konzalová M. (1995): Microfossils of the Paseky Shale (Lower Cambrian, Czech Republic), Journal of the Czech Geological Society 40/4

EN Fatka O., Kordule V. (1985): Etoctenocystis bohemica gen. et sp. nov. - new Ctenocystoid from Czechoslovakia (Echinodermata, Middle Cambrian), Věstník Ústředního ústavu geologického 60, 4

EN Fatka O., Kordule V. (1990): Vyscystis ubaghsi gen. et sp. nov., imbricate eocrinoid from Czechoslovakia (Echinodermata, Middle Cambrian), Věstník Ústředního ústavu geologického 65, 5, 315-319

EN Fatka O., Kordule V. (1991): Akadocrinus knizeki sp.nov., gogiid eocrinoid from Czechoslovakia (Echinodermata, Middle Cambrian), Věstník Ústředního ústavu geologického 66, 4, 239-243

EN Fatka O., Kordule V. (2001): Asturicystis havliceki sp. nov. (Echinodermata, Homostelea) from the Middle Cambrian of Bohemia (Barrandian area, Czech Republic), Journal of the Czech Geological Society 46/3-4

EN Fatka O., Kraft P., Szabad M. (2012): A first report of Sphenothallus Hall, 1847 in the Cambrian of Variscan Europe, C. R. Palevol 11

EN Fatka O., Szabad M. (2013): Family Dibrachicystidae (Echinodermata: Rhombifera) from the “Middle” Cambrian of the Barrandian area, Czech Republic, Paläontologische Zeitschrift, 88:159–166

EN Fatka O., Williams M., Budil P. (2014): Bradoriid arthropods from the Cambrian of the Příbram-Jince Basin, Czech Republic, N. Jb. Geol. Paläont. Abh.

EN Ferretti A. (1998): Late Ordovician conodonts from the Prague Basin, Bohemia, Palaeontologia Polonica 58, 123-139

EN Ferrová L., Frýda J., Lukeš P. (2012): High-resolution tentaculite biostratigraphy and facies development across the Early Devonian Daleje Event in the Barrandian (Bohemia): implications for global Emsian stratigraphy, Bulletin of Geosciences 87(3), 587–624

EN Frýda J. (1988): A new species of Modestospira (Gastropoda) from the Ordovician of Bohemia, Věstník Ústředního ústavu geologického, 63/4, 227-232

EN Frýda J. (1992): Mode of life of a new onychochilid mollusc from the Lower Devonian of Bohemia, J. Paleont., 66(2), 200-205

EN Frýda J. (1997): Oldest representatives of the superfamily Cirroidea (Vetigastropoda) with notes on early phylogeny, J. Paleont., 71(5)

EN Frýda J. (1999): Further new gastropods from the Early Devonian Boucotonotus-Palaeozygopleura Community of the Prague Basin, Journal of the Czech Geological Society 44/3ñ4

EN Frýda J., Ferrová L. (2011): The oldest evidence of non-coaxial shell heterostrophy in the Class Gastropoda, Bulletin of Geosciences 86(4), 765–776

EN Frýda J., Ferrová L., Frýdová B. (2013): Review of palaeozygopleurid gastropods (Palaeozygopleuridae, Gastropoda) from Devonian strata of the Perunica microplate (Bohemia), with a re-evaluation of their stratigraphic distribution, notes on their ontogeny, and descriptions of new taxa, Zootaxa 3669 (4): 469–489

EN Galle A., Parsley R. L. (2005): Epibiont relationships on hyolithids demonstrated by Ordovician trepostomes (Bryozoa) and Devonian tabulates (Anthozoa), Bulletin of Geosciences, Vol. 80, No. 2, 125–138

EN Háva J. (2012): Czech and Slovak Dermestidae

CZ EN Havlíček V. (1950): Ramenonožci českého ordoviku, Rozpravy ústředního ústavu geologického, XIII

CZ EN Havlíček V. (1959): Spiriferidae of the Silurian and Devonian of Bohemia, Academia, Rozpravy Ústředního ústavu geologického 25

DE Havlíček V. (1961): Rhynchonelloidea des böhmischen älteren Paläozoikums (Brachiopoda), Academia, Rozpravy Ústředního ústavu geologického 27

DE Havlíček V. (1963): Zlichorhynchus hiatus n. g. et n. sp. neuer Brachipode vom Unterdevon Böhmens, Věstník Ústředního ústavu geologického 38

EN Havlíček V. (1967): Brachiopoda of the Suborder Strophomenidina in Czechoslovakia, Academia, Rozpravy Ústředního ústavu geologického 33

EN Havlíček V. (1980): Anx g. n., a minute brachiopod of the Lingulacea, Věstník Ústředního ústavu geologického 55, 301-304

EN Havlíček V. (1994): Kvania n. g. and Petrocrania Raymond (Brachiopoda, Ordovician) in the Prague Basin, Journal of the Czech Geological Society 39/4

EN Havlíček V. (1998): Rafanoglossella n. gen. and Plectoglossa Cooper (Glossellinae, Brachiopoda) in the Upper Ordovician of the Prague Basin, Journal of Czech Geological Society, 43/3

EN Havlíček V., Vaněk J. (1966): The Biostratigraphy of the Ordovician of Bohemia, Sborník geologických věd, Paleontologie, 8

EN Havlíček V., Vaněk J. (1996): Dobrotivian/Berounian boundary interval in the Prague Basin with a special emphasis on the deepest part of the trough (Ordovician, Czech Republic), Věstník Ústředního ústavu geologického, 71/3, 225-243

EN Hlaváč J. Č. & Peltanová A. (2010): First occurrence of the Kentish Snail Monacha cantiana (Mollusca: Gastropoda: Hygromiidae) in the Czech Republic, Malacologica Bohemoslovaca, 9: 11–15

CZ Holec J. & Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky, Příroda, Praha, 24: 1-282.

CZ EN Holuša O. (2008): First evidence of psocids (Psocoptera) occurrence in the Krkonoše Mts., Opera Corcontica 45: 99–113.

EN Holý F., Kvaček Z., Teodoridis V. (2012): Review of the Early Miocene Mastixioid Flora of the Kristina Mine at Hrádek nad Nisou in North Bohemia (The Czech Republic), Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B Hist. Nat., 68 (3-4): 53-118, Praha. ISSN 0036-5343

CZ Horný R. (1956): Bojobactrites ammonitans n. g., n. sp. (Bactritoidea) ze středočeského devonu, Sborník paleontologie 23

EN Horný R. J. (2002): Ordovician Tergomya and Isostrophic Gastropoda (Mollusca) of Bohemia: Types and referred specimens in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic, Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat., 57 [200 I] (3-4): 69-102, Praha. ISSN 0036-5343

EN Horný R. J. (2005): Muscle scars, systematics and mode of life of the Silurian Family Drahomiridae (Mollusca, Tergomya), Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat., 61 (1-2): 53–76

EN Horný R. J. (2006): Peelipilina, a new tergomyan mollusc from the Middle Ordovician of Bohemia (Czech Republic), Journal of the National Museum, Natural History Series, Vol. 175 (3–4): 97–108

EN Horný, R. J. (1964): The Middle Cambrian Pelagiellacea of Bohemia (Mollusca), Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, 20: 133-140

EN Horný, R. J. (2004): Kosovina, a new Silurian tryblidiid genus (Mollusca, Tergomya) from Bohemia (Czech Republic), Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat., 60 (3-4): 143-148

CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky, Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37.

EN Horsák M., Šteffek J., Čejka T., Ložek V. & Juřičková L. (2009): Occurrence of Lucilla scintilla (R.T. Lowe, 1852) and Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics with remarks how to distinguish these two non-native minute snails, Malacologica Bohemoslovaca, 8: 24-27

CZ Hrouda P.: Lošáky v České a Slovenské republice [http://www.sci.muni.cz/botany/mycology/l...], Ústav botaniky a zoologie, PřFk MU, Brno

EN Hudec I., Fišer C. & Dolanský J. (2017): Niphargus diadematus sp. n. (Crustacea, Amphipoda, Niphargidae), an inhabitant of a shallow subterranean habitat in South Moravia (Czech Republic), Zootaxa 4291 (1): 041 – 060

CZ Hudec K., Kolibáč J., Laštůvka Z., Peňáz M. a kol. (2007): Příroda České republiky: průvodce faunou, Academia

EN Hyžný M., Hoch I., Schram F. R., Rybár S. (2014): Crangopsis Salter, 1863 from the Lower Carboniferous (Mississippian) of the Ostrava Formation – the first record of Aeschronectida (Malacostraca: Hoplocarida) from continental Europe, Bulletin of Geosciences 89(4) , 707–717

EN Chlupáč I. (1994): Assemblages of phyllocarid crustaceans in the Silurian and Devonian of Bohemia, Geologica et Palaeontologica 28, 1-25

EN Chlupáč I. (1995): Lower Cambrian arthropods from the Paseky Shale (Barrandian area, Czech Republic), Journal of the Czech Geological Society 40/4

EN Chlupáč I., Kordule V. (2002): Arthropods of Burgess Shale type from the Middle Cambrian of Bohemia (Czech Republic), Bulletin of the Czech Geological Survey, Vol. 77, No. 3, 167–182

EN Chlupáč I., Turek V. (1983): Devonian goniatites from the Barrandian area, Czechoslovakia, Academia, Ústřední ústav geologický, 159 pp

EN I.Löbl, A.Smetana (2007): Catalogue of Palearctic Coleoptera, Volume 4, Apollo Books

EN J. A. Dunlop, D. Penney, D. Jekel (2015): A summary list of fossil spiders and their relatives, In World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, version 16.0

DE Jaekel O. (1918): Phylogenie und System der Pelmatozoen, Paläontologische Zeitschrift 3, 1, 1-128

EN Jedlička L., Kúdela M., Stloukalová V.: Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia [http://www.edvis.sk/diptera2009/]

EN Jedlička, L. Ševčík, J. & Vidlička, Ľ. (2004): Checklist of Neuroptera of Slovakia and the Czech Republic, Biologia, Bratislava, 59/Suppl. 15: 59— 67

CZ EN Jelínek J. (ed.) (1993): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera), Folia Heyerovskyana, Praha

CZ Juřena D, Týr V. (2008): Checklist of Scarabaeoidea (Coleoptera) of the Czech Republic and Slovakia, Klapalekiana, 44 (Suppl.): 3-15

EN Juřičková L. & Kapounek F. (2009): Helix (Cornu) aspersa (O.F. Müller, 1774) (Gastropoda: Helicidae) in the Czech Republic, Malacologica Bohemoslovaca, 8: 53-55.

CZ Kettner R. (1919): Paleontologické studie z čelechovického devonu. I. Mechovky (Bryozoa), Časopis Moravského musea v Brně, 17, 354-377

CZ Kment P. (2021): Preliminary check-list of the Heteroptera of Czech Republic

EN Kocourková J. (2007): Lichenicolous fungi of the Czech Republic, Národní Muzeum

CZ Kočárek P. a kol. (2013): Rovnokřídlí České republiky (Insecta: Orthoptera), Nakladatelství Academia, ISBN 978-80-200-2173-1

CZ EN Kokeš P., Müller J. (2004): Checklist of downy mildews, rusts and smuts of Moravia and Silesia, Czech. Mycol. 56(1-2): 121-148

EN KOMÁREK, J. (2001): Review of the cyanoprokaryotic genus Romeria (Přehled cyanoprokaryotního rodu Romeria), Czech Phycology 1: 5-19

EN Komzák P., Bojková J.: Checklist of Trichoptera of the Czech Republic

EN Korenko S., Řezáč M., Pekár S. (2007): Spiders (Araneae) of the family Oonopidae in the Czech Republic, Arachnologische Mitteilungen, 34: 6-8.

EN Košel V. (2014): Checklist of Hirudinea of the Czech Republic, Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae

EN Kraft J. (1975): Dendroid Graptolites of the Ordovician of Bohemia, Acta Mus. Nat. Prague, 31, 3 - 5

EN Kraft J. (1998): Two new dendroid graptolites from the Klabava formation, Journal of the Czech Geological Society 43/4, 281-285

EN Kraft J., Kraft P. (1992): Supinella ovata gen. et sp.n. - the problematic fossil from the Ordovician (Arenig) of Bohemia, Čas. Mineral. Geol.

EN Kraft J., Kraft P., Seidl R. (1993): New dendroid graptolites from the Lower Ordovician of Bohemia, Journal of the Czech Geological Society 38/1-2, 89-94

EN Kraft P. (1987): Graptolite fauna of the Klabava Formation (Ordovician, Arenig) from Těškov near Rokycany, Časopis pro mineralogii a geologii, 32 (1): 59-72

EN Kraft P. (1990): Dendroid graptolites of the Tetragraptus abbreviatus biozone (Klabava formation, Barrandian Ordovician), Věstník Ústředního ústavu geologického 65, 4, 249-252

EN Kraft P., Kraft J., Prokop R. J. (2001): Possible hydroid from the Lower and Middle Ordovician of Bohemia, Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology, 25:2, 143-154

EN Kraft P., Kvaček Z. (2017): Where the lycophytes come from? – A piece of the story from the Silurian of peri-Gondwana, Gondwana Research 45, 180–190

EN Kraft P., Pšenička J., Sakala J., Frýda J. (2018): Initial plant diversification and dispersal event in upper Silurian of the Prague Basin, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 514 (2019) 144–155

EN Král J., Pek I. (1993): Trilobites of the Carboniferous Limestone facies from boreholes in North Moravia (Czech Republic), Journal of the Geological Society, 38/3-4

EN Kříž J. (2006): Bohemian type bivalves Praeostrea bohemica Barrande, 1881 and Slavinka plicata (Barrande, 1881) from the Silurian and earliest Devonian of the Carnic Alps (Austria), Bulletin of Geosciences 81(2), 147–149

EN Kříž J. (2008): A new bivalve community from the lower Ludlow of the Prague Basin (Perunica, Bohemia), Bulletin of Geosciences 83(3), 237–280

EN Kříž J. (2010): Silurian Spanila Barrande, 1881 (Bivalvia, Spanilidae) from European peri-Gondwana (Bohemia, Germany, France, and Austria), Bulletin of Geosciences 85(3), 425–434

EN Kříž J. (2010): Silurian Kenzieana Liljedahl, 1989 (Bivalvia, Spanilidae) from Bohemia, Gotland and Sardinia., Bulletin of Geosciences 85(1), 53–60

EN Kříž J., Frýda J., Galle A. (2001): The epiplanktic anthozoan, Kolihaia eremita Prantl, 1946 (Cnidaria), from the Silurian of the Prague Basin (Bohemia), Journal of the Czech Geological Society 46/3ñ4

EN Kříž J., Steinová M. (2009): Uppermost Ordovician bivalves from the Prague Basin (Hirnantian, Perunica, Bohemia), Bulletin of Geosciences 84(3), 409–436

CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha

CZ Kučera J. & Váňa J. (2005): Seznam a červený seznam mechorostů České republiky, Příroda, Praha, 23: 1–104

CZ Lacina A. (2010): Nález klopušky jesenické po 63 letech nezvěstnosti, Živa 6, p 270

EN Lajblová K., Kraft P. (2014): The earliest ostracods from the Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic, Acta Geologica Polonica, 64 (4), 367–392, Warszawa

EN Lajblová, K., Kraft, P. (2018): Middle Katian/lowermost Hirnantian ostracods from the Prague Basin (Czech Republic): Diversity responses to the climatic changes, Bulletin of Geosciences93(2), 205–245

CZ EN Laštůvka Z., Liška J.: Checklist of Lepidoptera of the Czech Republic [http://www.lepidoptera.wz.cz/]

EN Libertín M., Kvaček J., Bek J., Žárský V., Štorch P. (2018): Sporophytes of polysporangiate land plants from the early Silurian period may have been photosynthetically autonomous, Nature Plants

EN Liška J., Palice Z. & Slavíková Š. (2008): Checklist and Red List of lichens of the Czech Republic, Preslia 80(2): 151–182, 2008.

CZ Máca J. (2017): Neglected Eriophyoid Mites with Conspicuous Galls: Concealed Biodiversity, Živa 3/2017, 133

CZ Máca J. (2018): Nepůvodní octomilky – dosavadní imigranti a dračí octomilka, Živa 5

CZ Macek J., Straka J., Bogusch P., Dvořák L., Bezděčka P., Tyrner P. (2010): Blanokřídlí České republiky I., Academia Praha

EN Madzia D., Boyd C. A., Mazuch M. (2017): A basal ornithopod dinosaur from the Cenomanian of the Czech Republic, Journal of Systematic Palaeontology

EN Makhlouf Y., Lefebvre B., Nardin E., Nedjari A., Régnault S., Ferhi M. (2013): Stratigraphic and Palaeogeographical Distribution of the Ordovician Eocrinoid Ascocystites Barrande 1887 (Echinodermata, Blastozoa), STRATI 2013, Springer Geology, 1045-1048

EN Manda Š. (2008): Trocholites Conrad, 1838 (Nautiloidea, Tarphycerida) in the Middle Ordovician of the Prague Basin and its palaeobiogeographical significance, Bulletin of Geosciences 83(3), 327–334 (4 figures, 1 table). Czech Geological Survey, Prague. ISSN 1214-1119

EN Manda, Š.& Turek, V. (2009): Revision of the Pragian Rutoceratoidea Hyatt, 1884 (Nautiloidea, Oncocerida) from the Prague Basin, Bulletin of Geosciences 84(1), 127–148

EN Marek L. (1967): The Class Hyolitha in the Caradoc of Bohemia, Sbor. geol. věd, Paleontologie 9, 51-112

EN Marek L., Havlíček V. (1967): The articulate brachiopods of the Kosov Formation (upper Ashgillian), Věstník ústředního ústavu geologického 42(4):275-284

DE May A. (2005): Die Stromatoporen des Devons und Silurs von Zentral-Böhmen (Tschechische Republik) und ihre Kommensalen, Zitteliana Serie B – 25: 117 - 250

EN McKinney F. K., Kříž J. (1986): Lower Devonian Fenestrata (Bryozoa) of the Prague Basin, Barrandian Area, Bohemia, Czechoslovakia, Fieldiana, Geology 15

EN Mergl M. (2001): Lingulate brachiopods of the Silurian and Devonian of the Barrandian (Bohemia, Czech Republic), Acta Mus. Nat. Pragae. Ser. B, Hist. Nat ., 57 (1 - 2): 1 - 49

EN Mergl M. (2002): Linguliformean and craniiformean brachiopods of the Ordovician (Třenice to Dobrotivá Formations) of the Barrandian, Bohemia, Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat., 58 (1–2): 1–82. Praha. ISSN 0036-5343

EN Mergl M. (2003): Silicified brachiopods of the Kotýs Limestone (Lochkovian) in the Bubovice area (Barrandian, Bohemia), Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat., 59 (3–4): 99–150. Praha

EN Mergl M. (2003): Orbaspina chlupaci sp. nov., a new siphonotretid brachiopod from the Silurian of the Barrandian area, Bohemia, Bulletin of Geosciences, Vol. 78, No. 4, 419–421

EN Mergl M. (2006): Paraconodont Westergaardodina in the Lower Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic, Bulletin of Geosciences 81(4), 305–308 (2 figures). Czech Geological Survey, Prague. ISSN 1214-1119

EN Mergl M. (2013): Porambonites havliceki sp. nov., a new brachiopod from the Šárka Formation (Darriwilian) from Bohemia and its contribution to early history of the Porambonitidae, Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat., 69 (1–2): 87–92. Praha

EN Mergl M. (2014): Odontopleurid trilobites of the Katian/Hirnantian boundary interval in the Prague Basin (Bohemia), Bulletin of Geosciences 89(2), 401–412

EN Mergl M. (2014): The first occurrence of the Devonian rugose coral Calceola sandalina (Linné, 1771) in the Barrandien area, Czech republic, Folia vol. 48, No. 1-2

CZ Mergl M., Budil P. (2011): Pyritized fossil fauna in the Motol Formation (Wenlock) in the Kosov Quarry near Beroun, Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010, Czech Geological Survey, Praha

EN Mergl M., Duršpek J. (2006): Sponge spicules and radiolarians from the Olešná Member of the Klabava Formation (Ordovician, Prague Basin, Czech Republic), Bulletin of Geosciences 81(1), 17–26

EN Mergl M., Ferrová L., Frýda J. (2016): Armoured test of Early Devonian Mesoconularia (Conulariida) from the Prague Basin (Czech Republic): probable adaptation to increased predation pressure, Bulletin of Geosciences 91(3), 561–581 (10 figures). Czech Geological Survey, Prague. ISSN 1214-1119

EN Mergl M., Kordule V. (2008): New Middle Cambrian lingulate brachiopods from the Skryje-Týřovice area (Central Bohemia, Czech Republic), Bulletin of Geosciences 83(1), 11–22

CZ Mergl M., Kraft J., Kraft P. (2007): Life habit and spatial distribution of siphonotretid brachiopods in the Lower Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic, Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 98

EN Mergl M., Nolčová L. (2016): Schizocrania (Brachiopoda, Discinoidea): taxonomy, occurrence, ecology and history of the earliest epizoan lingulate brachiopod, Fossil Imprint, 72(3-4): 225–238, Praha

EN Mergl M., Prokop J.R. (2006): Lower Ordovician cystoids (Rhombifera, Diploporita) from the Prague Basin (Czech Republic), Bulletin of Geosciences 81(1) , 1–15 (10 figures). Czech Geological Survey, Prague. ISSN 1214-1119

EN Mergl M., Šlehoferová P. (1990): Middle Cambrian Inarticulate Brachiopods from Central Bohemia, Sbor. geol. věd, Paleontologie 31

EN Mihulka S., Pyšek P. & Pyšek A. (2003): Oenothera coronifera, a new alien species for the Czech flora, and Oenothera stricta, recorded again after nearly two centuries, Preslia 75(3): 263–270, 2003.

EN Miko L. (2016): Oribatid mites (Acarina: Oribatida) of the Czech Republic - Revised check–list with a proposal for Czech oribatid nomenclature, Klapalekiana, 52 (Suppl.): 1–302

EN Mikuláš R. (1985): The Brachiopods of the Podolí ore horizon (Upper Ordovician, Barrandien), Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 154, 1, 51-54

EN Mikuláš R. (1991): Trace fossils from siliceous concretions in the Šárka and Dobrotivá Formations (Ordovician, central Bohemia), Časopis pro mineralogii a geologii 36 (1) 29-38

EN Mikuláš R. (1992): Trace fossils from the Kosov Formation of the Bohemian Upper Ordovician, Sborník geologickych věd, Paleontologie, 32, 9-54

EN Mikuláš R. (1995): Trace fossils from the Paseky Shale (Early Cambrian, Czech Republic), Jour. Czech geol. Soc., 40/4, 37-45

EN Mikuláš R. (2000): Trace fossils from the Cambrian of the Barrandian area, Czech Geological Survey Special Papers, 12, 1-29

CZ Mlejnek R., Hamet A., Růžička J. (2015): Beetles (Coleoptera) in caves and chasms of the Czech Republic, Acta Speleologica vol. 6

EN Morales, J., Fejfar, O., Heizmann, E., Wagner, J., Valenciano, A., Abella, J. (2019): A new Thaumastocyoninae (Amphicyonidae, Carnivora) from the early Miocene of Tuchořice, the Czech Republic, Fossil Imprint, 75(3-4): 397–411

CZ EN Mückstein P., Holuša O. (2003): Composition of psocid taxocenoses (Insecta: Psocoptera) in dependence on the level of naturalness of forest ecosystems in the Žďárské vrchy hills, Journal of Forest Science, 49 (5): 208–219

EN Nardin E., Lefebvre B., Fatka O., Nohejlová M., Kašička L., Šinágl M., Szabad M. (2017): Evolutionary implications of a new transitional blastozoan echinoderm from the middle Cambrian of the Czech Republic, Journal of Paleontology, 91(4), p. 672–684

CZ EN Nedvěd O. (2015): Brouci čeledi slunéčkoviti (Coccinellidae) střední Evropy, Academia Praha

EN Noailles F., Lefebvre B., Kašička L. (2014): A probable case of heterochrony in the solutan Dendrocystites Barrande, 1887 (Echinodermata: Blastozoa) from the Upper Ordovician of the Prague Basin (Czech Republic) and a revision of the family Dendrocystitidae Bassler, 1938, Bulletin of Geosciences 89(3) , 451–476 (10 figures). Czech Geological Survey, Prague. ISSN 1214-1119

EN Nohejlová M., Fatka O. (2016): Ontogeny and morphology of Cambrian eocrinoid Akadocrinus (Barrandian area, Czech Republic), Bulletin of Geosciences 91(1), 141–153

EN Nováková S. (2002): Algal flora of subalpine peat bog pools in the Krkonoše Mts, Preslia 74(1): 45–56, 2002.

EN Paris F., Mergl M. (1984): Arenigian Chitinozoans from the Klabava Formation, Bohemia, Bohemia. Rev. Palaeobot. Palynol., 43: 33--65

EN Paul C. R. C. (1985): Ordovician and Silurian Coronates (Echinodermata) from Czechoslovakia, Geological Journal, vol. 20, 21-29

EN Paul C. R. C. (2018): Prokopius, a new name for "Hippocystis sculptus” Prokop, 1965, and the status of the genus Hippocystis Bather, 1919 (Echinodermata; Diploporita), Bulletin of Geosciences 93(3) , 337–346

EN Pereira S., Marques Da Silva C., Sá A. A., Pires M., Marques Guedes A., Budil P., Laibl L. & Rábano I. (2017): The illaenid trilobites Vysocania (Vaněk & Vokáč, 1997) and Octillaenus (Barrande, 1846) from the Upper Ordovician of the Czech Republic, Portugal, Spain and Morocco, Bulletin of Geosciences 92(4)

FR Perner J., Barrande J. (1903): Systême Silurien du centre de la Bohême IV. Gastéropodes 1, Prague

EN Polechová M. (2013): Bivalves from the Middle Ordovician Šárka Formation (Prague Basin, Czech Republic), Bulletin of Geosciences 88(2), 427–461

EN Polechová, M. (2019): The bivalve Cuneamya from the Late Ordovician of Bohemia, Fossil Imprint, 75(1): 120–127, Praha

EN Prokop J. R. (2002): Ramacrinus robustus sp. n. (Crinoidea, Inadunata) from the Koněprusy Limestone, Lower Devonian, Barrandian Area (Czech Republic), J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser., Vol. 171 (1–4):131–175

EN Prokop J. R. (2011): Carpocrinus chlupaci sp. n. and Bouskacrinus solus gen. et sp. n. (Echinodermata, Crinoidea) from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Pragian) of the Barrandian area, Czech Republic, Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series Vol. 180 (9): 127-131

EN Prokop J. R., Slámová R. (2012): New species of crinoids based on their columnals and stem fragments (col.), from the Lower Devonian Zlíchov Limestone (Barrandian area, Czech Republic), Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B Hist. Nat., 68 (3-4): 133-138

EN Prokop R. J. (1963): Dalejocystis n.gen., the first representative of the Carpoidea in the Devonian of Bohemia, Journal of Paleontology 37 (3), 648-650

EN Prokop R. J. (1964): Sphaeronitoidea Neumayr of the Lower Paleozoic of Bohemia (Cystoidea, Diploporita), Sbor. geol. Věd, Paleont., 3, 7-37. Praha

CZ EN Prokop R. J. (1965): Hippocystis sculptus (Barrande, 1887) in the Bohemian Middle Ordovician (Cystoidea), Věst. Ústř. Úst. geol., 40, 4, 303-306. Praha

EN Prokop R. J. (1984): Vadarocrinus vassa gen. et sp. n., (Crinoidea, Petalocrinidae) from the Lower Devonian of Bohemia, Časopis Národního muzea, Řada Přírodovědná 152: 187-188

EN Prokop R. J. (1987): Stratigraphical distribution of Devonian crinoids, Newsletters on Stratigraphy, 17, 101–107

EN Prokop R. J. (2008): Eucalyptocrinites veles sp. n. (Crinoidea, Camerata) from the Silurian of Bohemia (Czech Republic), Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, vol. 177 (3): 33-36

EN Prokop R. J. (2009): Holamptocrinus argutus gen. et sp. n. (Crinoidea, col.) from the Lower Devonian (Dalejan) of the Barrandian area (Czech republic), Journal of the National Museum, Vol. 177 (5): 49-51

EN Prokop R. J. (2009): Ammonicrinus bulbosus sp. n. (col.) (Crinoidea, Flexibilia) from the Lower Devonian Koněprusy Limestone, Barrandian area (Czech Republic), Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, vol. 177 (12): 161-164

EN Prokop R. J. (2010): Aishacrinidae, a new family of camerate crinoids from the Silurian of Bohemia, Czech Republic, Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, Vol. 179 (5): 41-46

EN Prokop R. J. (2012): A new species of the genus Follicrinus (Echinodermata, Crinoidea) from the Middle Devonian (Eifelian) of the Czech Republic, Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, Vol. 181 (1): 1-3

EN Prokop R. J., Fatka O. (1985): Luhocrinus monicae gen. et sp. nov. (Eocrinoidea) from the Middle Cambrian of Bohemia, Věstník Ústředního ústavu geologického 60, 4

CZ Prokop R. J., Nohejlová M. (2016): Genus Haplocrinites Steininger, 1837 (Crinoidea) in the Devonian of the Bohemian Massif, Geoscience Research Reports, vol. 49

EN Prokop R. J., Petr V. (1989): Gemmacrinus perplexus n. gen., n. sp. (Crinoidea, ?Camerata or ?Inadunata) from Lower Devonian of Bohemia, Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis, 44, 127–135

CZ EN Prokop R. J., Petr V. (1990): Type Specimens of Fossils in the National Museum of Prague: Paleozoic Crinoidea, National Museum Prague

EN Prokop R. J., Petr V. (1997): The genus Pygmaeocrinus (Crinoidea, Inadunata) in the Devonian of the Barrandian area (Czech Republic), Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat., 53 (1-2): 1- 10. Praha

EN Prokop R. J., Petr V. (1999): Echinoderms in the Bohemian Ordovician, Journal of the Czech Geological Society, volume 44, issue 1-2, 63 - 68

EN Prokop R. J., Petr V. (2002): Survey of echinoderms and a new ophiocistioid Branzoviella talpa gen. et sp. n. (Echinodermata, Ophiocistioidea) in the Lower Devonian, Lochkov Formation of the Barrandian area, Czech Republic, Bulletin of the Czech Geological Survey, Vol. 77, No. 3, 237–240

EN Prokop R. J., Petr V. (2004): Plasiacystis mobilis, gen. et sp. n., a strange “carpoid” (Echinodermata, ?Homoiostelea: Soluta) in the Bohemian Ordovician (Czech Republic), Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat., 60

EN Prokop R. J., Turek V. (1997): The crinoid holdfast Lichenocrinus Hall, 1866 in the Ordovician of Bohemia (Czech Republic), Věstník Ústředního ústavu geologického 72, 3

EN Prokop R. J., Turek V. (2014): Thecal cup of the crinoid Edriocrinus preserved inside the shell of an orthocone cephalopod: Middle Devonian, (Eifelian) from Bohemia, Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat., 70(3-4): 219–222, Praha. ISSN 1804-6479

EN Prokop, R. J. (2013): Simakocrinus gen. nov. (Crinoidea, col.) from the Bohemian Early and Middle Devonian of the Barrandian Area (the Czech Republic), Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B Hist. Nat., 69(1-2): 65-68. Praha. ISSN 0036-5343

DE Přibyl A. (1979): Ostracoden der Šárka - bis Králův Dvůr - Schichtengruppe des Böhmischen Ordoviziums, Acta Musei Nationalis Prague XXXVII B, 1-2, 53-145

EN Přibyl A. (1988): Ostracodes from the Silurian of Central Bohemia, Sbor. geol. věd, Paleontologie 29

EN Přibyl A., Vaněk J. (1965): Zur Gattung Hipponicharion Matthew, 1886 (Ostracoda) aus dem Böhmischen Mittelkambrium, Paleozoologie

EN Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic, Preslia 74(2): 97–186, 2002.

CZ Rak Š. (2009): The occurrence of non-trilobite arthropods from the quartzites of Letná Formation from the vicinity of Beroun, Geologie, paleontologie, speleologie - Český kras XXXV

EN Rohr D. M., Frýda J. (2001): A new Ordovician gastropod and operculum from the Czech Republic, Journal of Paleontology 03/2001; 75(2), 461–462

Rusek J. (2001): Symphyla of the Czech and Slovak Republics, Myriapodologica Czecho-Slovaca 1: 9-10

CZ Růžička B., Prantl F. (1956): Boučekia nov gen, nový mlž z českého ordoviku, Rozpravy Ústředního ústavu geologickeho, 49-71

EN Růžička V. (2020): Check-list of spiders of the Czech Republic (private database)

EN Řezáčová M., Neustupa J. & Šejnohová L. (2004): Five species of Mallomonas (Synurophyceae) new to the algal flora of the Czech Republic, Preslia 76(2): 175–181, 2004.

EN Schallreuter R., Krůta M. (2001): Ostracodes from the Letná Formation (Ordovician) of Blýskava (Bohemia), Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat., 56

CZ Schenková J.: Check-list vodních máloštětinatců („Oligochaeta“) České republiky [http://www.sci.muni.cz/zoolecol/hydrobio...]

EN Sítko J., Faltýnková A., Scholz T. (2006): Checklist of the Trematodes (Digenea) of Birds of the Czech and Slovak Republics, Academia

EN Šefrová H., Laštůvka Z. (2005): Catalogue of alien animal species in the Czech Republic, Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LIII, No. 4, pp. 151-170

Šifner, F. (2006): Norellisoma jelineki sp. nov. – a new species from the Czech Republic (Diptera: Scathophagidae), Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 46: 193-196.

CZ Šlégrová Z. et al.: Rostlinolékařský portál [http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytop...]

EN Štorch P. (2015): Graptolites from the Rhuddanian–Aeronian boundary interval (Silurian), Prague Synform, Czech Republic, Bulletin of Geosciences 90(4), 841–891

EN Štorch P., Loydell D. K. (1996): The Hirnantian Graptolites Normalograptus persculptus and Glyptograptus bohemicus: Stratigraphical consequences of their synonymy, Paleontology, vol. 39, part 4, 869-881

EN Štorch, P. & Kraft, P. (2009): Graptolite assemblages and stratigraphy of the lower Silurian Mrákotín Formation, Hlinsko Zone, NE interior of the Bohemian Massif (Czech Republic), Bulletin of Geosciences 84(1), 51–74

EN Tajovský K., Tuf I. H. (2016): An annotated checklist of the millipedes (Diplopoda) recorded in the Czech Republic, Acta Soc . Zool. Bohem. 80:33–37

CZ Trbušek J. (1999): Elasmobranchii of the Cenomanian/Turonian boundary interval in the Prokop opencast mine at Březina near Moravská Třebová, Geoscience Research Reports

EN Tuf I. H., Tajovský K. (2016): An annotated checklist of the centipedes (Chilopoda) recorded in the Czech Republic, Acta Soc . Zool. Bohem. 80:45–50

EN Tuf I.H., Tufová J. (2008): Proposal of ecological classification of centipede, millipede and terrestrial isopod faunas for evaluation of habitat quality in Czech Republic, Čas. Slez. Muz. Opava (A), 57: 37-44.

EN Turek V. (2008): Boionautilus gen. nov. from the Silurian of Europe and North Africa (Nautiloidea, Tarphycerida), Bulletin of Geosciences 83(2), 141–152

CZ Týr V. (2012): Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách, Západočeské entomologické listy, 3: 1–5

CZ Týr V. (2017): Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách II, Západočeské entomologické listy, 8: 1–14

CZ Uher B., Skácelová O., Kováčik L. (2001): Sinice několika studánek v okolí Brna (Cyanobacteria of several wells in Brno surroundings), Phycology 1: 21-30

EN Van Roy P., Rak Š., Budil P. & Fatka O. (2021): Upper Ordovician Thylacocephala (Euarthropoda, Eucrustacea) from Bohemia indicate early ecological differentiation, Papers in Palaeontology

EN Vaněk J., Valíček J. (2001): New index of the genera, subgenera and species of Barrandian trilobites. Part A-B (Cambrian and Ordovician), Paleontologia Bohemiae vol. VII, Praha

EN Vaněk J., Valíček J. (2002): New index of the genera, subgenera and species of Barrandian trilobites. Part C-D (Silurian and Devonian), Paleontologia Bohemiae vol. VIII, Praha

EN Vaškaninová V., Ahlberg P. E. (2017): Unique diversity of acanthothoracid placoderms (basal jawed vertebrates) in the Early Devonian of the Prague Basin, Czech Republic: A new look at Radotina and Holopetalichthys, PLoS ONE 12(4)

EN Vaškaninová V., Kraft P. (2014): The largest Lower Devonian placoderm – Antineosteus rufus sp. nov. from the Barrandian area (Czech Republic), Bulletin of Geosciences 89(3), 635–644

EN Vavrdová M. (1965): Ordovician Acritarchs from Central Bohemia, Věstník Ústředního ústavu geologického 40

EN Vondrák J., Kocourková J., Palice Z. & Liška J. (2007): New and noteworthy lichens in the Czech Republic – genus Caloplaca, Preslia 79(2): 163–184, 2007.

CZ Werner P.: Seznam mravenců České republiky [http://www.mujweb.cz/www/PeWe/seznam.htm]

EN Yang Xiaonan, Liu Fengxiang, Ye-Ming Cheng (2017): A new tree fern stem, Tempskya zhangii sp. nov. (Tempskyaceae) from the Cretaceous of Northeast China, Cretaceous Research 84

EN Zahradník P. (2006): World catalogue of the family Endecatomidae (Coleoptera: Bostrichoidea)

CZ EN Zahradník P. (2017): Check-list of beetles (Coleoptera) of the Czech republic and Slovakia, Lesnická práce, s.r.o.

EN Záruba B. (2002): Pycnogyra sulcata gen. et sp. n. (Bivalvia, Ostreina) from Lower Turonian of Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic), Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, Vol. 171 (1–4):131–175

EN Zelený J. (2005): Neuroptera of the Bohemian Forest and the foothills, Silva Gabreta, 14 (2), 135-148

EN Žítt J., Nekvasilová O., Hradecká L., Svobodová M., Záruba B. (1998): Rocky coast facies of the Unhošť-Tursko high (Late Cenomanian-Early Turonian, Bohemian Cretaceous Basin), Acta Musei Nationalis Pragae, Series B

Nastavení

 
Česko