CZ EN
HLEDAT  

Check-list - taxony

<< Check-listy

Nastavit pořadí: Abecedně

 
Záznam 1 až 100 z 9107  
[1] 2 3 4 5 6 ...  92

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Neritidae - zubovcovití

Theodoxus danubialis danubialis (C. Pfeiffer, 1828)
Theodoxus transversalis (Pfeiffer, 1828) - zubovec pruhovaný

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Architaenioglossa > Viviparidae - bahenkovití

Viviparus acerosus acerosus (Bourguignat, 1862)
Viviparus contectus (Millet, 1813) - bahenka živorodá
Viviparus contectus - bahenka živorodá

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Architaenioglossa > Aciculidae - jehlovkovití

Acicula parcelineata (Clessin, 1911) - jehlovka malinká
Platyla polita polita (W. Hartmann, 1840)

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Acroloxidae - člunicovití

Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) - člunice jezerní
Acroloxus lacustris - člunice jezerní

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Lymnaeidae - plovatkovití

Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) - plovatka malá
Galba truncatula - plovatka malá
Ladislavella terebra (C.A. Westerlund, 1885)
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) - plovatka bahenní
Lymnaea stagnalis - plovatka bahenní
Radix ampla (W. Hartmann, 1821) - uchatka široká
Radix ampla - uchatka široká
Radix auricularia (Linnaeus, 1758) - uchatka nadmutá
Radix auricularia - uchatka nadmutá
Radix balthica (Linnaeus, 1758)
Radix labiata (Rossmässler, 1835)
Radix lagotis (Schrank, 1803) - uchatka nadmutá zaostřená
Radix ovata (Draparnaud, 1805) - uchatka vejčitá
Radix ovata - uchatka vejčitá
Radix peregra (O. F. Müller, 1774) - uchatka toulavá
Radix peregra - uchatka toulavá
Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) - plovatka tmavá
Stagnicola palustris (O. F. Müller, 1774) - plovatka bažinná
Stagnicola palustris - plovatka bažinná

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Physidae - levatkovití

Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) - levotočka bažinná
Aplexa hypnorum - levotočka bažinná
Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) - levatka říční
Physa fontinalis - levatka říční
Physella acuta (Draparnaud, 1805) - levatka ostrá i
Physella acuta - levatka ostrá

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Planorbidae - okružákovití

Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774 - kamomil říční
Ancylus fluviatilis - kamomil říční
Anisus leucostoma (Millet, 1813) - svinutec běloústý
Anisus leucostoma - svinutec běloústý
Anisus septemgyratus (Rossmässler, 1835) - svinutec sedmitočný
Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758) - svinutec kruhovitý
Anisus spirorbis - svinutec kruhovitý
Anisus vortex (Linnaeus, 1758) - svinutec zploštělý
Anisus vortex - svinutec zploštělý
Anisus vorticulus (Troschel, 1834) - svinutec tenký
Anisus vorticulus - svinutec tenký
Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) - řemeník svinutý
Bathyomphalus contortus - řemeník svinutý
Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) - člunka pravohrotá i
Ferrissia fragilis - člunka pravohrotá
Gyraulus acronicus (A. Férussac, 1807) - kružník severní
Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774) - kružník bělavý
Gyraulus albus - kružník bělavý
Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) - kružník žebrovaný
Gyraulus crista - kružník žebrovaný
Gyraulus laevis (Alder, 1838) - kružník hladký
Gyraulus parvus (Say, 1817) - kružník malý i?
Gyraulus parvus - kružník malý
Gyraulus riparius (Westerlund, 1865) - kružník drobný
Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1852) - kružník Rossmasslerův
Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) - kýlnatec čočkovitý
Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) - okružák ploský
Planorbarius corneus - okružák ploský
Planorbis carinatus O. F. Müller, 1774 - terčovník kýlnatý
Planorbis carinatus - terčovník kýlnatý
Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) - terčovník vroubený
Planorbis planorbis - terčovník vroubený
Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774) - lištovka lesklá
Segmentina nitida - lištovka lesklá

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Cochlicopidae - oblovkovití

Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) - oblovka lesklá
Cochlicopa lubrica - oblovka lesklá
Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835) - oblovka drobná
Cochlicopa lubricella - oblovka drobná
Cochlicopa nitens (M. von Gallenstein, 1848) - oblovka velká
Cochlicopa nitens - oblovka velká

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Spelaeodiscidae

Spelaeodiscus triarius tatricus (Hazay, 1883) - trojníček tatranský
Spelaeodiscus triarius tatricus - trojníček tatranský

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Argnidae

Argna bielzi (Rossmässler, 1859) - válcovka karpatská
Argna bielzi - válcovka karpatská

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Orculidae - sudovkovití

Orcula dolium brancsiki Clessin, 1887 - sudovka skalní
Orcula dolium dolium (Draparnaud, 1801)
Pagodulina pagodula (Des Moulins, 1830) - včelínka ozdobná
Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) - soudkovka žebernatá
Sphyradium doliolum - soudkovka žebernatá

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Chondrinidae - ovsenkovití

Abida secale (Draparnaud, 1801) - žitovka režná
Chondrina arcadica clienta (Westerlund, 1883) - ovsenka žebernatá
Chondrina arcadica clienta - ovsenka žebernatá
Chondrina tatrica Ložek, 1948 - ovsenka karpatská
Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) - žitovka obilná
Granaria frumentum - žitovka obilná

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Pupillidae - zrnovkovití

Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) - zrnovka alpská
Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) - zrnovka mechová
Pupilla pratensis (Clessin, 1871) - zrnovka slatinná
Pupilla sterrii (Voith, 1840) - zrnovka žebernatá
Pupilla triplicata (Studer, 1820) - zrnovka trojzubá

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Pyramidulidae - kuželovkovití

Pyramidula pusilla (Vallot, 1801) - kuželovka skalní

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Valloniidae - údolníčkovití

Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774) - ostnatka trnitá
Vallonia costata (O. F. Müller, 1774) - údolníček žebernatý
Vallonia costata - údolníček žebernatý
Vallonia declivis Sterki, 1893 - údolníček švábský
Vallonia enniensis (Gredler, 1856) - údolníček rýhovaný
Vallonia excentrica Sterki, 1893 - údolníček šikmý
Vallonia excentrica - údolníček šikmý
Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) - údolníček drobný
Vallonia pulchella - údolníček drobný

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Vertiginidae - vrkočovití

Columella aspera Waldén, 1966 - ostroústka drsná
Columella columella (von Martens, 1830) - ostroústka válcovitá
Columella edentula (Draparnaud, 1805) - ostroústka bezzubá
Columella edentula - ostroústka bezzubá
Truncatellina claustralis (Gredler, 1856) - drobnička jižní
Truncatellina costulata (Nilsson, 1823) - drobnička žebernatá
Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807) - drobnička válcovitá
Truncatellina cylindrica - drobnička válcovitá
Vertigo alpestris Alder, 1838 - vrkoč horský
Vertigo angustior Jeffreys, 1830 - vrkoč útlý
Vertigo angustior - vrkoč útlý
Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) - vrkoč mnohozubý
Vertigo antivertigo - vrkoč mnohozubý
Vertigo geyeri Lindholm, 1925 - vrkoč Geyerův
Vertigo modesta arctica (Wallenberg, 1858) - vrkoč severní
Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) - vrkoč bažinný
Vertigo moulinsiana - vrkoč bažinný
Vertigo pusilla O. F. Müller, 1774 - vrkoč lesní
Vertigo pusilla - vrkoč lesní
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) - vrkoč malinký
Vertigo pygmaea - vrkoč malinký
Vertigo substriata (Jeffreys, 1833) - vrkoč rýhovaný

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Enidae - hladovkovití

Chondrula tridens albolimbata (L. Pfeiffer, 1859) - trojzubka stepní
Ena montana (Draparnaud, 1801) - hladovka horská
Ena montana - hladovka horská
Merdigera obscura (O. F. Müller, 1774) - hladovka chlumní
Merdigera obscura - hladovka chlumní
Zebrina detrita (O. F. Müller, 1774) - lačník stepní
Zebrina detrita - lačník stepní

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Clausiliidae - závornatkovití

Alinda biplicata (Montagu, 1803) - vřetenatka obecná
Alinda biplicata - vřetenatka obecná
Alopia bielzii clathrata (Rossmässler, 1857) - sivěnka zdobná
Alopia bielzii clathrata - sivěnka zdobná
Balea perversa (Linnaeus, 1758) - hrotice obrácená
Balea perversa - hrotice obrácená
Balea stabilis (L. Pfeiffer, 1847) - vřetenatka karpatská
Bulgarica cana (Held, 1836) - vřetenka šedivá
Clausilia cruciata (S. Studer, 1820) - závornatka křížatá
Clausilia dubia carpatica Brancsik, 1888
Clausilia dubia ingenua Hudec & Brabenec, 1963
Clausilia pumila pumila C. Pfeiffer, 1828
Clausilia pumila sejuncta Westerlund, 1871
Clausilia pumila succosa Schmidt, 1857
Clausilia rugosa parvula Férussac, 1807 - závornatka vrásčitá malá
Clausilia rugosa parvula - závornatka vrásčitá malá
Cochlodina cerata cerata (Rossmässler, 1836) - vřetenovka vosková
 
Záznam 1 až 100 z 9107  
[1] 2 3 4 5 6 ...  92

Nastavení

 


Vysvětlivky

i druh zavlečený do oblasti popisované check-listem

? nepotvrzený výskyt v oblasti popisované check-listem