CZ EN
HLEDAT  

Check-list - taxony

<< Check-listy

Nastavit pořadí: Abecedně

 
Záznam 1 až 100 z 663  
[1] 2 3 4 5 6 7

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Neritidae - zubovcovití

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758) - zubovec říční
Theodoxus fluviatilis - zubovec říční

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Patellidae - přílipkovití

Patella vulgata Linnaeus, 1758 - přílipka misková
Patella vulgata - přílipka misková

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Trochidae - kotoučovití

Gibbula magus (Linnaeus, 1758) - kotouček evropský
Gibbula magus - kotouček evropský
Gibbula tumida (Montagu, 1803)
Gibbula tumida
Steromphala cineraria (Linnaeus, 1758) - kotouček sivý
Steromphala cineraria - kotouček sivý
Steromphala pennanti (Philippi, 1846)
Steromphala pennanti

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Lottiidae

Tectura virginea (O.F. Müller, 1776) - kuželnatka terčovitá
Tectura virginea - kuželnatka terčovitá

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Epitoniidae - obručankovití

Epitonium clathrus (Linnaeus, 1758) - obručanka evropská
Epitonium clathrus - obručanka evropská
Epitonium turtonis (Turton, 1819) - obručanka Turtonova
Epitonium turtonis - obručanka Turtonova

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Architaenioglossa > Viviparidae - bahenkovití

Viviparus contectus (Millet, 1813) - bahenka živorodá
Viviparus contectus - bahenka živorodá
Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) - bahenka pruhovaná
Viviparus viviparus - bahenka pruhovaná

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Acroloxidae - člunicovití

Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) - člunice jezerní
Acroloxus lacustris - člunice jezerní

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Lymnaeidae - plovatkovití

Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) - plovatka malá
Galba truncatula - plovatka malá
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) - plovatka bahenní
Lymnaea stagnalis - plovatka bahenní
Myxas glutinosa (O. F. Müller, 1774) - pláštěnka sliznatá
Omphiscola glabra (O. F. Müller, 1774) - blatenka štíhlá
Radix auricularia (Linnaeus, 1758) - uchatka nadmutá
Radix auricularia - uchatka nadmutá
Radix balthica (Linnaeus, 1758)
Radix labiata (Rossmässler, 1835)
Radix lagotis (Schrank, 1803)
Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) - blatenka tmavá
Stagnicola corvus - blatenka tmavá
Stagnicola fuscus (C. Pfeiffer, 1821) - blatenka rybničná
Stagnicola palustris (O. F. Müller, 1774) - blatenka bažinná
Stagnicola palustris - blatenka bažinná

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Physidae - levatkovití

Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) - levotočka bažinná
Aplexa hypnorum - levotočka bažinná
Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) - levatka říční
Physa fontinalis - levatka říční

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Planorbidae - okružákovití

Anisus leucostoma (Millet, 1813) - svinutec běloústý
Anisus leucostoma - svinutec běloústý
Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758) - svinutec kruhovitý
Anisus spirorbis - svinutec kruhovitý
Anisus vortex (Linnaeus, 1758) - svinutec zploštělý
Anisus vortex - svinutec zploštělý
Anisus vorticulus (Troschel, 1834) - svinutec tenký
Anisus vorticulus - svinutec tenký
Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) - řemeník svinutý
Bathyomphalus contortus - řemeník svinutý
Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) - člunka pravohrotá
Ferrissia fragilis - člunka pravohrotá
Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774) - kružník bělavý
Gyraulus albus - kružník bělavý
Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) - kružník žebrovaný
Gyraulus crista - kružník žebrovaný
Gyraulus laevis (Alder, 1838) - kružník hladký

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Arionidae - plzákovití

Arion circumscriptus Johnston, 1828 - plzák žíhaný
Arion silvaticus Lohmander, 1937 - plzák hajní

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Pulmonata - plicnatí > Testacellidae - testacelovití

Testacella haliotidea Draparnaud, 1801 - testacela štíhlá
Testacella haliotidea - testacela štíhlá

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Neogastropoda > Mangeliidae

Propebela rufa (Montagu, 1803)
Propebela rufa
Sorgenfreispira brachystoma (Philippi, 1844)
Sorgenfreispira brachystoma

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Opistobranchia - zadožábří > Cylichnidae

Cylichna cylindracea (Pennant, 1777)
Cylichna cylindracea

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Opistobranchia - zadožábří > Retusidae

Retusa obtusa (Montagu, 1803)
Retusa obtusa

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Littorinimorpha > Hydrobiidae - praménkovití

Hydrobia neglecta Muus, 1963
Hydrobia neglecta
Peringia ulvae (Pennant, 1777) - praménka pobřežní
Peringia ulvae - praménka pobřežní

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Littorinimorpha > Tateidae

Potamopyrgus antipodarum (J.E. Gray, 1843) - písečník novozélandský
Potamopyrgus antipodarum - písečník novozélandský

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Littorinimorpha > Amnicolidae

Marstoniopsis insubrica (Küster, 1853)

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Littorinimorpha > Lithoglyphidae

Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828) - kamolep říční
Lithoglyphus naticoides - kamolep říční

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Littorinimorpha > Bithyniidae - bahnivkovití

Bithynia leachii (Sheppard, 1823) - bahnivka nadmutá
Bithynia leachii - bahnivka nadmutá

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Littorinimorpha > Littorinidae - plážovkovití

Littorina littorea (Linnaeus, 1758) - plážovka vejcorodá
Littorina littorea - plážovka vejcorodá
Melarhaphe neritoides (Linnaeus, 1758) - plážovka malinká
Melarhaphe neritoides - plážovka malinká

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Littorinimorpha > Truncatellidae - nábřežníkovití

Truncatella subcylindrica (Linnaeus, 1767) - nábřežník tupý
Truncatella subcylindrica - nábřežník tupý

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Littorinimorpha > Cingulopsidae

Eatonina fulgida (Adams J., 1797)
Eatonina fulgida

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Littorinimorpha > Rissoidae - risoovití

Alvania cimicoides (Forbes, 1844)
Alvania cimicoides
Alvania jeffreysi Waller, 1864 - donka Jeffreysova
Alvania jeffreysi - donka Jeffreysova
Alvania lactea (Michaud, 1832)
Alvania lactea
Alvania punctura (Montagu, 1803)
Alvania punctura
Alvania subsoluta (Aradas, 1847)
Alvania subsoluta
Alvania testae (Aradas & Maggiore, 1844)
Alvania testae
Alvania zetlantica (Montagu, 1815)
Alvania zetlantica
Obtusella intersecta (Wood S.W., 1857)
Obtusella intersecta

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Littorinimorpha > Calyptraeidae - hučkovití

Crepidula fornicata (Linnaeus, 1758) - hučka střevícová
Crepidula fornicata - hučka střevícová

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Littorinimorpha > Cochliopidae

Heleobia stagnorum (Gmelin, 1791)
Heleobia stagnorum

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Allogastropoda > Valvatidae - točenkovití

Valvata cristata O. F. Müller, 1774 - točenka plochá
Valvata cristata - točenka plochá
Valvata macrostoma Mörch, 1864 - točenka veleústá

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Allogastropoda > Pyramidellidae - pyramidelkovití

Brachystomia scalaris (W. Macgillivray, 1843)
Brachystomia scalaris
Chrysallida sarsi F. Nordsieck, 1977
Chrysallida sarsi
Chrysallida spiralis (Laseron, 1959)
Chrysallida spiralis
Megastomia conoidea (Brocchi, 1814) - pyramidelka homolicovitá
Megastomia conoidea - pyramidelka homolicovitá
Parthenina terebellum (Philippi, 1844)
Parthenina terebellum

Mollusca - měkkýši > Gastropoda - plži > Lepetellida > Fissurellidae - děrnatkovití

Diodora graeca (Linnaeus, 1758) - děrnatka řecká
Diodora graeca - děrnatka řecká

Mollusca - měkkýši > Bivalvia - mlži > Mactridae - dížovkovití

Mactra glauca Born, 1778 - dížovka šedá
Mactra glauca - dížovka šedá

Mollusca - měkkýši > Bivalvia - mlži > Venerida > Veneridae - zaděnkovití

Callista chione (Linnaeus, 1758) - zaděnka hladká
Callista chione - zaděnka hladká
Clausinella fasciata da Costa, 1778 - zaděnka páskovaná
Clausinella fasciata - zaděnka páskovaná

Mollusca - měkkýši > Bivalvia - mlži > Venerida > Arcticidae - arktikovití

Arctica islandica (Linnaeus, 1767) - arktika islandská
Arctica islandica - arktika islandská

Mollusca - měkkýši > Bivalvia - mlži > Pectinida > Pectinidae - hřebenatkovití

Pseudamussium clavatum (Poli, 1795) - hřebenatka mřížkovaná
Pseudamussium clavatum - hřebenatka mřížkovaná
Pseudamussium peslutrae (Linnaeus, 1771) - hřebenatka sedmipaprsčitá
Pseudamussium peslutrae - hřebenatka sedmipaprsčitá

Mollusca - měkkýši > Bivalvia - mlži > Myida > Pholadidae - skulařovití

Barnea candida C. Linnaeus, 1758 - skulař bílý
Barnea candida - skulař bílý
Barnea parva T. Pennant, 1777 - skulař malý
Barnea parva - skulař malý
Pholas dactylus Linnaeus, 1758 - skulař vrtavý
Pholas dactylus - skulař vrtavý
Zirfaea crispata (Linnaeus, 1758) - skulař kadeřavý
Zirfaea crispata - skulař kadeřavý

Annelida - kroužkovci > Oligochaeta - máloštětinatci > Opisthopora - žížaly > Lumbricidae - žížalovití

Aporrectodea limicola (Michaelsen, 1900)

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Mantodea - kudlanky > Mantidae - kudlankovití

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná
Mantis religiosa - kudlanka nábožná
Mantis religiosa religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná evropská
Mantis religiosa religiosa - kudlanka nábožná evropská

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Coleoptera - brouci > Carabidae - střevlíkovití

Acinopus ammophilus Dejean, 1829
Acinopus ammophilus
Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825)
Acupalpus flavicollis
Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1761)
Acupalpus meridianus
Acupalpus parvulus (Sturm, 1825)
Acupalpus parvulus
Agonum marginatum (Linnaeus, 1758) - střevlíček vroubený
Agonum marginatum - střevlíček vroubený
Agonum muelleri muelleri (Herbst, 1784)
Agonum muelleri muelleri
Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) - střevlíček šestitečný
Agonum sexpunctatum - střevlíček šestitečný
Agonum viduum (Panzer, 1797) - střevlíček ojedinělý
Agonum viduum - střevlíček ojedinělý
Amara apricaria (Paykull, 1790)
Amara apricaria
Amara familiaris (Duftschmid, 1812) - kvapník hladký
Amara familiaris - kvapník hladký
Amara fulva (O.F. Müller, 1776) - kvapník žlutý
Amara fulva - kvapník žlutý
Amara similata (Gyllenhal, 1810) - kvapník široký
Amara similata - kvapník široký
Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) - nestejnočlenec dvojjamký
Anisodactylus binotatus - nestejnočlenec dvojjamký
Anisodactylus nemorivagus (Duftschmid, 1812) - nestejnočlenec hajní
Anisodactylus nemorivagus - nestejnočlenec hajní
Anisodactylus signatus (Panzer, 1796)
Anisodactylus signatus
Anthracus consputus (Duftschmid, 1812)
Anthracus consputus
 
Záznam 1 až 100 z 663  
[1] 2 3 4 5 6 7

Nastavení

 


Vysvětlivky

druh vyhynulý v oblasti popisované check-listem