CZ EN
HLEDAT  

Check-list - taxony

<< Check-listy

Nastavit pořadí: Abecedně

 
 
Záznam 1 až 33 z 33  

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Coleoptera - brouci > Carabidae - střevlíkovití

Arthropoda - členovci > Insecta - hmyz > Lepidoptera - motýli > Sphingidae - lišajovití

Neopolyptychus prionites (Rothschild & Jordan, 1916)

Chordata - strunatci > Testudines - želvy > Pelomedusidae - pelomedúzovití

Pelomedusa subrufa (Lacépède, 1788) - pelomedúza africká
Pelomedusa subrufa - pelomedúza africká

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Pelecaniformes - veslonozí > Balaenicipitidae - člunozobcovití

Balaeniceps rex Gould, 1850 - člunozobec africký
Balaeniceps rex - člunozobec africký

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Ciconiiformes - brodiví > Ciconiidae - čápovití

Ephippiorhynchus senegalensis (Shaw, 1800) - čáp sedlatý
Ephippiorhynchus senegalensis - čáp sedlatý

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Anseriformes - vrubozobí > Anatidae - kachnovití

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) - husička vdovka
Dendrocygna viduata - husička vdovka

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Accipitriformes - dravci > Accipitridae - jestřábovití

Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) - orlosup bradatý
Gypaetus barbatus - orlosup bradatý
Gypohierax angolensis (J. F. Gmelin, 1788) - orlosup palmový
Gypohierax angolensis - orlosup palmový

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Musophagiformes - turakové > Musophagidae - turakovití

Tauraco leucotis (Rüppell, 1835) - turako bělolící
Tauraco leucotis - turako bělolící

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Piciformes - šplhavci > Lybiidae

Pogoniulus bilineatus (Sundevall, 1850) - vousák žlutokostřecový
Pogoniulus bilineatus - vousák žlutokostřecový
Trachyphonus darnaudii (Prévost & Des Murs, 1847) - vousák východoafrický
Trachyphonus darnaudii - vousák východoafrický
Trachyphonus erythrocephalus Cabanis, 1878 - vousák červenožlutý
Trachyphonus erythrocephalus - vousák červenožlutý

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Passeriformes - pěvci > Estrildidae - astrildovití

Estrilda quartinia Bonaparte, 1850 - astrild čtyřbarvý
Estrilda quartinia - astrild čtyřbarvý

Chordata - strunatci > Aves - ptáci > Bucerotiformes - zoborožci > Bucerotidae - zoborožcovití

Lophoceros fasciatus (Shaw, 1811) - zoborožec strakatý
Lophoceros fasciatus - zoborožec strakatý
Tockus alboterminatus (Büttikofer, 1889) - zoborožec korunkatý
Tockus alboterminatus - zoborožec korunkatý
Tockus hartlaubi Gould, 1861 - zoborožec Hartlaubův

Chordata - strunatci > Mammalia - savci > Carnivora - šelmy > Canidae - psovití

Canis mesomelas Schreber, 1775 - šakal čabrakový
Canis mesomelas - šakal čabrakový

Chordata - strunatci > Mammalia - savci > Carnivora - šelmy > Felidae - kočkovití

Panthera leo (Linnaeus, 1758) - lev
Panthera leo - lev

Chordata - strunatci > Mammalia - savci > Carnivora - šelmy > Viverridae - cibetkovití

Genetta genetta (Linnaeus, 1758) - ženetka tečkovaná
Genetta genetta - ženetka tečkovaná

Chordata - strunatci > Mammalia - savci > Chiroptera - letouni > Rhinolophidae - vrápencovití

Rhinolophus alcyone Temminck, 1852
Rhinolophus eloquens K. Andersen, 1905 - vrápenec výmluvný
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) - vrápenec malý
Rhinolophus hipposideros - vrápenec malý
Rhinolophus landeri Martin, 1838 - vrápenec Landerův

Chordata - strunatci > Mammalia - savci > Primates - primáti > Cercopithecidae - kočkodanovití

Cercopithecus mitis Wolf, 1822 - kočkodan diadémový
Cercopithecus mitis - kočkodan diadémový

Chordata - strunatci > Mammalia - savci > Rodentia - hlodavci > Muridae - myšovití

Dendromus ruppi Dieterlen, 2009
Otomys tropicalis Thomas, 1902

Chordata - strunatci > Mammalia - savci > Cetartiodactyla - sudokopytníci > Bovidae - turovití

Kobus megaceros (Fitzinger, 1855) - voduška abok
Kobus megaceros - voduška abok
Sylvicapra grimmia (Linnaeus, 1758) - chocholatka schovávaná
Sylvicapra grimmia - chocholatka schovávaná

Chordata - strunatci > Mammalia - savci > Perissodactyla - lichokopytníci > Equidae - koňovití

Equus grevyi Oustalet, 1882 - zebra Grévyho
Equus grevyi - zebra Grévyho

Chordata - strunatci > Sarcopterygii - nozdratí > Lepidosireniformes - dvouplicní > Protopteridae - afričtí bahníkovití

Protopterus annectens (Owen, 1839) - bahník západoafrický
Protopterus annectens - bahník západoafrický

Magnoliophyta - rostliny krytosemenné > Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny > Malpighiales - malpígiotvaré > Violaceae - violkovité

Magnoliophyta - rostliny krytosemenné > Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny > Malpighiales - malpígiotvaré > Rhizophoraceae - kořenovníkovité

Cassipourea ruwensorensis (Engl.) Alston
 
 
Záznam 1 až 33 z 33  

Nastavení

 


Vysvětlivky

druh vyhynulý v oblasti popisované check-listem