CZ EN
HLEDAT  

Biotop

<< O stupeň zpět

G - Woodland, forest and other wooded land

EUNIS

Lesy jsou porosty stomů vyšších než 5 m a s pokryvností vyšší než 10 %. Na arktické a alpínské hranici lesa je postačující výška stromů 3 m. Za stromy se nepovažují mnohokmenné keře, např. líska obecná nebo vrba křehká.

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře