CZ EN
HLEDAT  

Biotop

<< O stupeň zpět

L5.1 - Květnaté bučiny

Katalog biotopů ČR »  L »  L5

[K tomuto záznamu zatím neexistuje žádný text]

Lokality s tímto biotopem

Diana (PR)

Chejlava (NPR)

Druhová kombinace

Abies alba Mill. - jedle bělokorá (Dgg)
Acer platanoides L. - javor mléč
Actaea spicata L. - samorostlík klasnatý (Dg)
Bromus benekenii (Lange) Trimen - sveřep Benekenův
Carex pilosa Scop. - ostřice chlupatá
Carpinus betulus L. - habr obecný
Corylus avellana L. - líska obecná
Daphne mezereum L. - lýkovec jedovatý
Fagus sylvatica L. - buk lesní (Dg, Dmm)
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý
Lonicera nigra L. - zimolez černý
Lonicera xylosteum L. - zimolez obecný
Picea abies (L.) H. Karst. - smrk ztepilý
Quercus petraea (Matt.) Liebl. - dub zimní
Tilia cordata Mill. - lípa srdčitá
Tilia platyphyllos Scop. - lípa velkolistá

Odkazy a literatura

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře


Vysvětlivky

g Dg - diagnostický druh

m Dm - dominantní druh