CZ EN
HLEDAT  

Biotop

<< O stupeň zpět

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Stanoviště Natura 2000 »  7

[K tomuto záznamu zatím neexistuje žádný text]

Druhová kombinace

Agrocybe elatella (P. Karst.) Vesterh. - polnička bažinná
Arrhenia gerardiana (Peck) Elborne - kalichovka rašeliníková (Rarr)
Arrhenia lobata (Pers.) Kühner & Lamoure ex Redhead - mecháček laločnatý (Rar)
Bogbodia uda (Pers.) Redhead - třepenitka vlhkomilná
Bovista paludosa Lév. - prášivka bažinná (Rar)
Desarmillaria ectypa (Fr.) R.A. Koch & Aime - václavka bažinná (Dgg, Rar)
Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin - plíška brusinková (Konstk)
Galerina hybrida Kühner (Dg)
Galerina paludosa (Fr.) Kühner - čepičatka močálová (Konst)
Gymnopilus fulgens (J. Favre & Maire) Singer - šupinovka zářivá (Rar)
Hygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton) M.M. Moser - voskovka vroubkovaná (Dg)
Hygrocybe helobia (Arnolds) Bon - voskovka bažinná (Rar)
Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken - třepenitka prodloužená (Konst)
Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys - kalichovka okoličnatá
Mitrula paludosa Fr. - čapulka bahenní
Monilinia baccarum (J. Schröt.) Whetzel - hlízenka borůvková
Monilinia megalospora (Woronin) Whetzel - hlízenka vlochyňová
Monilinia urnula (Weinm.) Whetzel - hlízenka brusinková (Rar)
Mycena megaspora Kauffman - helmovka velkovýtrusá (Rar)
Myriosclerotinia caricis-ampullaceae (Nyberg) N. F. Buchw. - hlízenka vodní (Rar)
Myriosclerotinia dennisii (Svrček) J. Schwegler (Rar)
Phaeonematoloma myosotis (Fr.) Bon - třepenitka pomněnková (Dg)
Pholiota henningsii (Bres.) P.D. Orton - šupinovka Henningsova (Dg, Natn, Rar)
Psilocybe atrobrunnea (Lasch) Gillet - lysohlávka rašelinná (Rar)
Tephrocybe palustris (Peck) Donk - penízovka rašeliníková (Konst)
Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud. - jazourek srstnatý (Dg)

Odkazy a literatura

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře


Vysvětlivky

r Rar - vzácný druh s charakteristickým výskytem na stanovišti

g Dg - diagnostický druh

k Konst - druhy charakteristické a časté na stanovišti, současně se však vyskytující i na jiných typech stanovišť

n Nat - druh charakterizující vyšší míru kvality stanoviště v rámci typu