CZ EN
HLEDAT  

Biotop

<< O stupeň zpět

7110 - Aktivní vrchoviště

Stanoviště Natura 2000 »  7

[K tomuto záznamu zatím neexistuje žádný text]

Druhová kombinace

Arrhenia gerardiana (Peck) Elborne - kalichovka rašeliníková (Dgg, Rarr)
Arrhenia onisca (Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys - kalichovka černohnědá (Rar)
Ascocoryne turficola (Boud.) Korf - čihovitka blatní (Dg, Rar)
Bogbodia uda (Pers.) Redhead - třepenitka vlhkomilná (Dg)
Clavulinopsis subarctica (Pilát) Jülich - kuřinec subarktický (Rar)
Exobasidium karstenii Sacc. & Trotter
Exobasidium oxycocci Rostr. ex Shear - plíška klikvová
Galerina hybrida Kühner (Dg)
Galerina paludosa (Fr.) Kühner - čepičatka močálová (Konstk)
Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken - třepenitka prodloužená (Konst)
Monilinia baccarum (J. Schröt.) Whetzel - hlízenka borůvková
Monilinia oxycocci (Woronin) Honey - hlízenka klikvová
Omphaliaster borealis (M. Lange & Skifte) Lamoure (Rar)
Tephrocybe palustris (Peck) Donk - penízovka rašeliníková (Konst)

Odkazy a literatura

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře


Vysvětlivky

g Dg - diagnostický druh

r Rar - vzácný druh s charakteristickým výskytem na stanovišti

k Konst - druhy charakteristické a časté na stanovišti, současně se však vyskytující i na jiných typech stanovišť