CZ EN
HLEDAT  

Biotop

<< O stupeň zpět

6250 - Panonské sprašové stepní trávníky

Stanoviště Natura 2000 »  6

[K tomuto záznamu zatím neexistuje žádný text]

Druhová kombinace

Gastrosporium simplex Mattir. - prašnatka kořínkatá (Dgg, Konstk)
Geastrum minimum Schwein. - hvězdovka maličká
Polyporus rhizophilus Pat. - choroš travní (Dg, Natn, Rarr)
Rhodocybe popinalis (Fr.) Singer - rudoušek rozpraskaný
Tulostoma brumale Pers. - palečka zimní (Konst)
Tulostoma melanocyclum Bres. - palečka nazrzlá (Rar)
Volvariella pusilla (Pers.) Singer - kukmák maličký

Odkazy a literatura

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře


Vysvětlivky

g Dg - diagnostický druh

k Konst - druhy charakteristické a časté na stanovišti, současně se však vyskytující i na jiných typech stanovišť

n Nat - druh charakterizující vyšší míru kvality stanoviště v rámci typu

r Rar - vzácný druh s charakteristickým výskytem na stanovišti