CZ EN
HLEDAT  

Biotop

<< O stupeň zpět

6240 - Subpanonské stepní trávníky

Stanoviště Natura 2000 »  6

[K tomuto záznamu zatím neexistuje žádný text]

Druhová kombinace

Bovista tomentosa (Vittad.) De Toni - prášivka plstnatá (Rarr)
Calvatia fragilis (Vittad.) Morgan - pýchavka fialová (Rar)
Clitocybe barbularum (Romagn.) P.D. Orton - strmělka suchomilná (Rar)
Clitocybe collina (Velen.) Klán - strmělka pahorečná (Dgg)
Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill - špička drsná (Dg, Konstk)
Deconica montana (Pers.) P.D. Orton - lysohlávka horská
Disciseda bovista (Klotzsch) P. Henn. - žaludice tuhá (Dg)
Floccularia luteovirens (Alb. & Schwein.) Pouzar - náramkovitka žlutozelená (Dg, Rar)
Geastrum corollinum (Batsch) Hollós - hvězdovka bradavková
Geastrum floriforme Vittad. - hvězdovka kvítkovitá (Dg)
Geastrum hungaricum Hollós - hvězdovka uherská (Natn, Rar)
Geastrum minimum Schwein. - hvězdovka maličká (Konst)
Geastrum schmidelii Vittad. - hvězdovka pastvinná
Lepiota erminea (Fr.) P. Kumm. - bedla hranostajová (Konst)
Lepista luscina (Fr.) Singer - čirůvka zamlžená
Montagnea arenaria (DC.) Zeller - květka písečná (Dg, Rar)
Mycena pseudopicta (J.E. Lange) Kühner - helmovka malovaná (Dg)
Polyporus rhizophilus Pat. - choroš travní (Dg, Nat, Rar)
Rhodocybe popinalis (Fr.) Singer - rudoušek rozpraskaný
Rugosomyces carneus (Bull.) Bon - čirůvka masová
Tulostoma brumale Pers. - palečka zimní (Konst)

Odkazy a literatura

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře


Vysvětlivky

r Rar - vzácný druh s charakteristickým výskytem na stanovišti

g Dg - diagnostický druh

k Konst - druhy charakteristické a časté na stanovišti, současně se však vyskytující i na jiných typech stanovišť

n Nat - druh charakterizující vyšší míru kvality stanoviště v rámci typu