CZ EN
HLEDAT  

Biotop

<< O stupeň zpět

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Stanoviště Natura 2000 »  6

[K tomuto záznamu zatím neexistuje žádný text]

Druhová kombinace

Calvatia fragilis (Vittad.) Morgan - pýchavka fialová (Rarr)
Clavaria fragilis Holmsk. - kyjanka křehká (Dgg)
Clavulinopsis corniculata (Schaeff.) Corner - kyjovečka svazčitá
Clitocybe collina (Velen.) Klán - strmělka pahorečná
Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill - špička drsná (Konstk)
Dermoloma cuneifolium (Fr.) Singer ex Bon - čirůvečka klínolupenná
Disciseda bovista (Klotzsch) P. Henn. - žaludice tuhá (Dg)
Entoloma caesiocinctum (Kühner) Noordel. - závojenka namodralá
Entoloma incanum (Fr.) Hesler - závojenka plavozelenavá
Flammulina ononidis Arnolds - penízovka jehlicová (Dg, Rar)
Gastrosporium simplex Mattir. - prašnatka kořínkatá (Dg)
Geastrum floriforme Vittad. - hvězdovka kvítkovitá
Geastrum hungaricum Hollós - hvězdovka uherská (Dg, Natn, Rar)
Geastrum minimum Schwein. - hvězdovka maličká
Geastrum pouzarii V.J. Staněk - hvězdovka Pouzarova (Dg, Nat, Rar)
Geastrum schmidelii Vittad. - hvězdovka pastvinná (Dg)
Hygrocybe calciphila Arnolds - voskovka vápnomilná
Hygrocybe pratensis (Fr.) Murrill - voskovka luční
Hygrocybe sciophana (Fr.) Wünsche - voskovka cihlová (Rar)
Hygrocybe virginea (Wulfen) P.D. Orton & Watling - voskovka panenská (Konst)
Lepiota erminea (Fr.) P. Kumm. - bedla hranostajová
Lepista luscina (Fr.) Singer - čirůvka zamlžená
Lycoperdon lividum Pers. - pýchavka hnědá
Marasmiellus carneopallidus (Pouzar) Singer - špička stepní (Dg, Rar)
Marasmius oreades (Bolton) Fr. - špička obecná (Konst)
Mycena pseudopicta (J.E. Lange) Kühner - helmovka malovaná (Dg)
Pleurotus eryngii (DC.) Quél. - hlíva máčková (Rar)
Polyporus rhizophilus Pat. - choroš travní (Dg, Nat, Rar)
Tulostoma brumale Pers. - palečka zimní (Konst)
Tulostoma pulchellum Sacc. - palečka Hollosova (Rar)

Odkazy a literatura

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře


Vysvětlivky

r Rar - vzácný druh s charakteristickým výskytem na stanovišti

g Dg - diagnostický druh

k Konst - druhy charakteristické a časté na stanovišti, současně se však vyskytující i na jiných typech stanovišť

n Nat - druh charakterizující vyšší míru kvality stanoviště v rámci typu