CZ EN
HLEDAT  

Biotop

<< O stupeň zpět

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

Stanoviště Natura 2000 »  5

[K tomuto záznamu zatím neexistuje žádný text]

Druhová kombinace

Agrocybe pediades (Fr.) Fayod - polnička polokulovitá (Konstk)
Amylostereum laevigatum (Fr.) Boidin - pevníkovec hladký (Dgg, Rarr)
Arrhenia acerosa (Fr.) Kühner - mecháček pozemní (Rar)
Arrhenia spathulata (Fr.) Redhead - mecháček lopatkovitý (Rar)
Bovista pusilla (Batsch) Pers. - prášivka maličká
Clavaria argillacea Pers. - kyjanka hlínová (Dg, Rar)
Clavaria falcata Pers. - kyjanka špičatá (Dg)
Clitocybe collina (Velen.) Klán - strmělka pahorečná (Dg)
Colpoma juniperi (P. Karst. ex P. Karst.) Dennis (Dg)
Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill - špička drsná (Konst)
Cystodermella granulosa (Batsch) Harmaja - zrnivka obecná
Deconica montana (Pers.) P.D. Orton - lysohlávka horská (Konst)
Entoloma chalybaeum (Pers.) Noordel. - závojenka ocelová (Dg)
Entoloma papillatum (Bres.) Dennis - závojenka bradavkatá (Konst)
Entoloma vernum S. Lundell - závojenka jarní
Geastrum minimum Schwein. - hvězdovka maličká
Hygrocybe ceracea (Wulfen) P. Kumm. - voskovka vosková
Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm. - voskovka šarlatová
Hygrocybe conica (Scop.) P. Kumm. - voskovka kuželovitá (Konst)
Hygrocybe miniata (Fr.) P. Kumm. - voskovka krvavá (Dg)
Hygrocybe pratensis (Fr.) Murrill - voskovka luční
Hygrocybe virginea (Wulfen) P.D. Orton & Watling - voskovka panenská (Konst)
Lepiota erminea (Fr.) P. Kumm. - bedla hranostajová (Dg)
Lepiota pseudolilacea Huijsman - bedla klamavá
Lycoperdon decipiens Durieu & Mont. - pýchavka klamná (Rar)
Lycoperdon lividum Pers. - pýchavka hnědá
Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer - bedla útlá
Marasmius oreades (Bolton) Fr. - špička obecná (Konst)
Mycena pseudopicta (J.E. Lange) Kühner - helmovka malovaná (Dg)
Peniophora junipericola J. Erikss. (Dg, Rar)
Rhodocybe caelata (Fr.) Maire - rudoušek reliefový
Rhodocybe hirneola (Fr.) P.D. Orton - rudoušek olovový (Dg)
Tulostoma brumale Pers. - palečka zimní

Odkazy a literatura

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře


Vysvětlivky

k Konst - druhy charakteristické a časté na stanovišti, současně se však vyskytující i na jiných typech stanovišť

g Dg - diagnostický druh

r Rar - vzácný druh s charakteristickým výskytem na stanovišti