CZ EN
HLEDAT  

Biotop

<< O stupeň zpět

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

Stanoviště Natura 2000 »  2

[K tomuto záznamu zatím neexistuje žádný text]

Druhová kombinace

Agrocybe pediades (Fr.) Fayod - polnička polokulovitá (Konstk)
Arrhenia obscurata (D.A. Reid) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys - kalichovka tmavá
Arrhenia spathulata (Fr.) Redhead - mecháček lopatkovitý (Dgg, Rarr)
Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin - prášivka letní (Dg)
Bovista pusilla (Batsch) Pers. - prášivka maličká
Clitocybe collina (Velen.) Klán - strmělka pahorečná
Clitocybe sinopica (Fr.) P. Kumm. - strmělka štěničná
Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill - špička drsná (Konst)
Deconica montana (Pers.) P.D. Orton - lysohlávka horská (Dg, Konst)
Entoloma sericeum Quél. - závojenka hedvábná (Konst)
Inocybe jacobi Kühner - vláknice Jakobova (Dg)
Inocybe stenospora Stangl & Bresinsky (Dg, Rar)
Omphalina griseopallida (Desm.) Quél. - kalichovka šedobledá (Dg)
Omphalina pyxidata (Bull.) Quél. - kalichovka pánvičkovitá
Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert - měcháč písečný (Dg, Rar)
Psathyrella panaeoloides (Maire) Arnolds - křehutka kropenatcová (Rar)
Pseudoomphalina pachyphylla (Fr.) Knudsen - kalichovka tlustolupenná (Rar)
Rhodocybe hirneola (Fr.) P.D. Orton - rudoušek olovový
Rhodocybe parilis (Fr) Singer - rudoušek vločkatý (Konst)

Odkazy a literatura

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře


Vysvětlivky

k Konst - druhy charakteristické a časté na stanovišti, současně se však vyskytující i na jiných typech stanovišť

g Dg - diagnostický druh

r Rar - vzácný druh s charakteristickým výskytem na stanovišti