CZ EN
HLEDAT  

Oblasti specializace

<< Přejít o úroveň výš

Ornitologie

 
 
Záznam 1 až 36 z 36  
Bartoš, Jiří (ptáci ČR, ťuhýk obecný)
Belfín, Ondřej (avifauna ČR)
Červenka, Petr (Rehek zahradní a převážně ptáci hnízdící v budkách)
Hrdina, Václav (ptactvo ČR)
Hromek, Josef (ptáci našich krajin i ti co unás zimují)
Hykel, Michal (avifauna ČR)
Kauzál, Ondřej (Passeriformes - pěvci - především „pěvci s devíti ručními letkami“)
maly, jan (ptaci)
Matula, Jan (ornitologie)
Najer, Tomáš (chov hrabavých (Galliformes), terénní ornitologie)
Pavelka, Karel (Vodní a lesní ptactvo ČR, kvantitativní sledování)
Stehlík, Míla (Chov hrabavých (Galliformes))
Ševčík, Libor (ptactvo ČR)
Váňa, (Aves - ptáci - evropské ptactvo)
Vavřík, Martin (Faunistická komise, racci)
 
 
Záznam 1 až 36 z 36