CZ EN
HLEDAT  

Článek

28.10.2007

Zfilmované invazní rostliny

Jiří Jakl
V rámci spolupráce na problematice invazí v naší přírodě Biolib přináší informaci o filmové tvorbě a záměrech do budoucna.
Reynoutria × bohemica - křídlatka česká
Autor: Jiří Novák
Téma invazí si o zfilmování říkalo a jako "první vlaštovku" tu máme reportáž/dokument od sdružení Asperula a ČSOP JARO Jaroměř. Narychlo udělaná reportáž je dostupná na

http://www.jarojaromer.cz/film/invaze.av... (cca 35 MB, .avi)


Má časovou stopu 13 minut a vyrobila a vysílala ji místní kabelová televize v Mladých Bukách u Trutnova. Reportáž primárně vznikla pro obyvatele obce Mladé Buky a může ostatním posloužit jako námět pro podobnou tvorbu. Celé to vzniklo poněkud narychlo, vlastně druhý den po popuzení poslance - botanika Böhnische (viz jeho stanovisko). Relativně se podařilo zdokumentovat problém v kontextu malé obce a upozornit na řešení místní obyvatele (povědomé rostliny z okolí vlastních domovů jim mohly být navíc lépe povědomé a aktuálně získali informaci o konkrétních několika druzích). Ideálně reportáž mohla minimálně jako forma osvěty zabránit zbytečnému nežádoucímu šíření některých invazních druhů. Opomenout nelze ani fakt, že je zde popularizován tzv. Beskydský postup, tj. relativně nová metoda skutečně efektivního potlačování křídlatek. Určitě by to chtělo do budoucna připravit informační film pro výuku přírodopisu nebo ekologie ve školách, aby tu vzniklo něco obecnějšího pro všechny.
Dokumentu lze vytknout mnohé, hlavně asi kytky - herce. Nicméně třeba bolševník byl úspěšně v okolí zmíněné obce vyhuben, proto ho přibližuje v reportáži již jen jedno torzo. Problém byl i s topinambury, které v době natáčení v dané oblasti ještě nekvetly a co hůře, na zahrádce nebyly pěstovány pro filmové účely na ideálním místě a muselo se improvizovat. "Domácí" nevzhledné rostliny kolotočníku zase nakonec bylo lépe nahradit jen fotografiemi této rostliny atd.
Helianthus tuberosus - slunečnice topinambur
Autor: Jiří Novák
Poněkud paradoxní je zde situace, kdy v zájmu ochrany přírody je doporučován dohled nad některými pěknými druhy rostlin na zahrádkách, případně přímo jejich optimální metody likvidace a preventivní vůbec nevysazování. Obdobně v minulosti byly ale ponechány svému osudu i horské louky a dnes již kdekdo ví, že plenění porostů ochráncovou kosou lze přirovnat k nezbytné udržovací a ozdravné kůře. Dále kytky samy o sobě asi také nebotaniky mohou znudit, asi to chtělo více děje (ilustraci válečného konfliktu) a lidí (ochotných natáčet), ale zase pro základní přiblížení a jako námět je to jistě dobrá věc a lepší, než když není vůbec nic. Pokud jde o reportáže, např. Česká televize uvedla reportáž o problematice ve Večerníku z Čech 30.8. 2007, viz archiv ČT (stopa 7:37 až 9:12).
Uvedené nedostatky lze brát i jako poučení a podněty pro ty, kteří se třeba problémem budou sami chtít zaobírat. V příštím roce bude vyhlášena soutěž amatérských filmů a dalších obrazových a zvukových dokumentů při projektu Invaze v naší přírodě. Určitě se tedy máme v této oblasti na co těšit.
Do projektu "Invaze v naší přírodě" je zapojen i Biolib. Hlavní iniciativa spočívá v informovanosti veřejnosti a spíše než popisem invazí má přispět k praktickému řešení. Hlavním nositelem je ČSOP JARO Jaroměř, které stránky připravilo i vzhledem k výzvě adresované úřadům Královéhradeckého kraje (podporuje 25 neziskových organizací s působností v tomto kraji).

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře