CZ EN
HLEDAT  

Článek

15.09.2007

Překladový slovník názvů naší herpetofauny

Martin Šandera
Změny ve vědeckých názvech českých druhů obojživelníků a plazů.
Změna je život. Ale aby se měnila zažitá a někdy i pracně naučená vědecká jména zvířat, to věru potěšitelné není. A že za poslední dobu se událo změn víc než dost. Proč tomu tak je? S rozvojem molekulárně biologických metod a jejich aplikací v zoologii dochází ve větší míře ke snahám ozřejmit fylogenetické (evoluční, příbuzenské) vztahy mezi jednotlivými taxony (druhy, rody atd.). Někteří autoři se snaží tyto vztahy vyjádřit i nomenklatoricky. S využitím mezinárodních pravidel zoologické nomenklatury se často „oprašují“ stará rodová jména, případně stanovují nová tak, aby vyjadřovala zmiňovanou příbuznost či „nepříbuznost“. Avšak všechny systémy jsou pouhým vyjádřením hypotéz. Nelze hovořit o neměnné stoprocentní pravdě.

Pro vědecké názvosloví obojživelníků byl důležitý rok 2006, kdy vyšlo souhrnné dílo „The Amphibian Tree of Life“. Všechny změny uvedené v tomto spise reflektují stránky „Amphibian Species of the World“ (http://research.amnh.org/herpetology/amp...).

A co víc, lišit se může i české zoologické jméno od jména úředního (uvedeného v prováděcí vyhlášce zákona o ochraně přírody a krajiny). Je to případ kuňky obecné, u které úředníci musí používat zastaralé jméno kuňka ohnivá) a skokana krátkonohého, pro úředníky skokan menší. I přesto, že se vyhláška nedávno novelizovala a schválený seznam obsahoval oficiální zoologické české názvy, přetrvávají nadále tyto „archaismy“. Chtít aktualizovat vědecká (latinská) jména ve vyhlášce by byl asi nehorázný požadavek.

Obojživelníci

současné vědecké„známější“současné české„starší“úřední
Salamandra salamandramlok skvrnitýmlok zemnímlok skvrnitý
Lissotriton helveticusTriturus helveticusčolek hranatýčolek vláknitýčolek hranatý
Lissotriton montandoniTriturus montandoničolek karpatskýčolek Montandonůvčolek karpatský
Lissotriton vulgarisTriturus vulgarisčolek obecnýčolek tečkovanýčolek obecný
Mesotriton alpestrisTriturus alpestrisčolek horskýčolek alpskýčolek horský
Triturus carnifexčolek dravýčolek jihoevropskýčolek dravý
Triturus cristatusčolek velký čolek bahenníčolek velký
Triturus dobrogicusčolek dunajskýčolek podunajskýnení ve vyhlášce
Bombina bombinakuňka obecnákuňka ohnivákuňka ohnivá
Bombina variegatakuňka žlutobřichá kuňka břichožlutákuňka žlutobřichá
Pelobates fuscusblatnice skvrnitáblatnice česnekováblatnice skvrnitá
Bufo buforopucha obecnážába prašiváropucha obecná
Epidalea calamitaBufo calamitaropucha krátkonoháropucha bachratáropucha krátkonohá
Pseudepidalea viridisBufo viridisropucha zelenáropucha měniváropucha zelená
Hyla arborearosnička zelenárosnička obecnárosnička zelená
Pelophylax esculentusRana esculentaskokan zelenýžába jedláskokan zelený
Pelophylax lessonaeRana lessonaeskokan krátkonohýskokan menší (Lessonův)skokan menší
Pelophylax ridibundusRana ridibundaskokan skřehotavýskokan Pallasůvskokan skřehotavý
Rana arvalisskokan ostronosýskokan rašelinnýskokan ostronosý
Rana dalmatinaskokan štíhlýskokan štíhlý
Rana temporariaskokan hnědýžába alpskánení ve vyhlášce

Plazi

současné vědecké„známější“současné české„starší“úřední
Emys orbicularisželva bahenníželva bahenní
Lacerta agilisještěrka obecnáještěrka obecná
Lacerta viridisještěrka zelenáještěrka zelená
Zootoca viviparaLacerta viviparaještěrka živorodáještěrka živorodá
Podarcis muralisještěrka zedníještěrka zední
Anguis fragilisslepýš křehkýslepýš křehký
Zamenis longissimusElaphe longissimaužovka stromováužovka Aeskulapovaužovka stromová
Coronella austriacaužovka hladkáužovka hladká
Natrix natrixužovka obojkováužovka obecnáužovka obojková
Natrix tessellataužovka podplamatáužovka podplamatá
Vipera beruszmije obecnázmije obecná
To, že někdo uvede ještěrku živorodou jako Lacerta vivipara a někdo jako Zootoca vivipara není nelegitimní. Zařazování jedinců do jednotlivých systematických kategorií (druhů, rodů atd.) je vlastně hypotetické. Záleží i zda budeme rod Zootoca chápat jako („skutečný samostatný“) rod nebo pouze podrod.

Živočichům (a samozřejmě i dalším organismům) je jedno, jak je nazýváme a do jaké systematické kategorie je řadíme. Názvy živočichů slouží pro nás, abychom věděli o jakém druhu (atd.) se zrovna bavíme. Pravda je, že čas od času se i vědci dopustí chybného určení (chybně určené muzejní sběry) nebo si „dovolí“ popsat nový druh (rod atd.). Proto je důležité uvádět i co nejpřesnější místo nálezu (lokalitu). A že je to příliš zbytečných názvů a informací, které se musíme učit? Konec konců člověk se musí učit celý život a mnohdy je zahlcen zbytečnými názvy a informacemi např. z novin, z televize, z internetu, z politiky ... Nezbývá než se naučit synonyma jmen živočichů, se kterými se můžeme potkávat, např. že čolek obecný je Triturus vulgaris i Lissotriton vulgaris.

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře - 1