CZ EN
HLEDAT  

Článek

11.02.2014

Mapování vybraných druhů ryb a mihulí

Milan Muška, Martin Šandera
Právě se rozbíhající mapování vybraných druhů ryb a mihulí je výsledkem plodné spolupráce serveru BioLib s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Muzeem přírody Český ráj a organizací HERPETA.

Co se bude mapovat?

Cottus poecilopus - vranka pruhoploutvá
Autor: Lukáš Jurek
Předmětem mapování je výskyt ohrožených druhů ryb dle Červeného seznamu ryb a mihulí ČR (Lusk a kol. 2011) a vybrané druhy nepůvodních ryb, které představují určité riziko pro původní rybí faunu a obojživelníky (kompletní seznam mapovaných druhů najdete na této stránce). Ačkoli se mapování výskytu ryb věnují intenzivně instituce ochrany přírody a více než čtvrt milionu osob v České republice se zabývá sportovním rybolovem, aktuální přehled o rozšíření některých z těchto druhů je relativně útržkovitý.

I když se některé ohrožené druhy aktuálně šíří, většina druhů se vyskytuje pravděpodobně pouze lokálně či dokonce mizí. V těchto kategoriích najdeme i ryby ceněné pro svou atraktivitu rybářskou veřejností a díky rozmáhající se metodě „chyť a pusť“ se i lov na udici stává určitou metodou mapování. Jelikož je právě znalost aktuálního rozšíření a stavu populací těchto druhů základem pro jejich aktivní ochranu a podporu, doufáme, že se do tohoto mapování rádi zapojí všichni milovníci ryb, ať již z řad rybářů, nadšených přírodovědců nebo ochránců přírody.
Druhou sledovanou skupinou jsou nepůvodní druhy ryb, které představují konkurenty, příležitostné parazity či predátory některých původních druhů ryb a zejména obojživelníků. Právě při zjišťování výskytu obojživelníků je možné zaznamenat výskyt střevliček, koljušek nebo sumečků a tyto informace jsou důležité pro ochranu obojživelníků a případná opatření na lokalitách.
U některých blízce příbuzných druhů může být determinace složitější a mohlo by dojít k záměně (např. karasi, vranky), pozorování těchto druhů musí být proto doplněné fotografií naznačených určovacích znaků.

Thymallus thymallus - lipan podhorní

Thymallus thymallus - lipan podhorní

Autor: Viktor Vrbovský

Carassius gibelio - karas stříbřitý

Carassius gibelio - karas stříbřitý

Autor: Jan Lukavský (Ševčík)

Lampetra planeri - mihule potoční

Lampetra planeri - mihule potoční

Autor: Petr Mückstein
Pokud chcete mapování výskytu ryb podpořit, můžete na svůj web umístit jednu z ikonek s odkazem na mapování:

Garanti mapování

Milan Muška, AOPK ČR
Martin Šandera, Muzea přírody Český ráj, HERPETA
Zdeněk Mačát, http://www.naturabohemica.cz/

Autorem fotografie slunečnice pestré v záhlaví článku a na ikonce mapování je Vladimír Motyčka.

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře