CZ EN
HLEDAT  

Článek

23.04.2008

Soutěž Pozor na invaze!

Jiří Jakl
Biolib se zapojuje do celorepublikové dokumentárně-osvětové soutěže věnované problematice invazních druhů.
Chcete pomoci přírodě? Je tu dokumentárně-osvětová soutěž věnovaná invazním druhům!

V podstatě jde spolu s registrační listinou o zaslání oscanovaného či připravovaného regionálního článku, odkazu na vlastní amatérský film na adresu invaze@email.cz - bude hodnotit odborná porota ze zástupců vysokých škol, ochranářských neziskových organizací, ministerstva ap. Další možností je odeslání dokumentační fotografie k řešení invazních druhů na vlastní zahradě (prevence úniků nežádoucích druhů do přírody, odstranění rizikových druhů) či odeslání zdokumentování povědomí lidí ve vlastním okolí o problematice zahradních invazních druhů (výsledek rozhovoru s alespoň 5 lidmi) - tato varianta je určena pro širokou veřejnost a příspěvky lze zasílat na zahrada@ja­rojaromer.cz - příspěvky skutečně k invazním druhům nakonec slosujeme. Zvláštní kategorie je pro prvních "7 statečných" z řad veřejnosti, kteří odešlou regionální článek na jarojaromer@seznam.cz.

Hravou formou chceme podnítit osvětu v jednotlivých regionech, podnítit všeobecnou diskusi a zájem veřejnosti o řešení problematiky invazních druhů. Očekáváme též podnícení interakcí mezi soutěžícími a lidmi spojenými s invazními druhy (úředníci, učitelé, zahradníci ap.), zdokumentování řešení, současného povědomí a reálných problémů, vytvoření zpětné vazby ke vznikajícím informačním materiálům v regionech, podnícení využití formátu amatérských filmů dostupných na internetu.

Harmonogram (středoškolští studenti)

Termín vyhlášení: 22. dubna (Den Země)
Doporučené odeslání příspěvků: do konce září (později vyžaduje-li to podzimní období)
Uzávěrka příjmu soutěžních příspěvků: 17. října
Vyhlášení výsledků: 10. listopadu
Slavnostní ukončení a předání cen: 20. listopadu

Harmonogram (zahrada)

Termín vyhlášení: 22. dubna (Den Země)
Uzávěrka příjmu soutěžních příspěvků: 26. října
Losování výherců a vyhlášení výsledků: 4. listopadu

Harmonogram (zvláštní kategorie)

Pro prvních 7 přispěvovatelů, uzávěrka do 21. července

Kategorie příspěvků (střední školy)

A) Článek

Příspěvky v regionálních novinách a vlastivědných sbornících upozorňující na potřebu řešení konkrétních invazních druhů v dané oblasti, na příkladná opatření a akce, na zkušenosti s přístupem zainteresovaných osob. Příspěvky nemusí být v době odeslání publikovány, nutné je však uvést, kde je jejich publikace zamýšlena. Porotci mohou kladně hodnotit dostupnost příspěvku či dokumentačního doplňujícího materiálu i na internetu, nelze však zařadit příspěvky určené/použitelné jen pro internetové potřeby. Regionálnost příspěvku není přímo omezena.

B) Videodokument

Příspěvky mohou dokumentovat např. školní semináře, přednášky v zájmových sdruženích, zapojení problematiky do výstav, realizaci přímých zásahů, opatřeních na zahradách. Soutěžní díla lze pro do soutěže zapojit odesláním internetové adresy, kde jsou dostupná – na internetových televizích (Stream.cz, Youtube.com) či na vlastním serveru. Maximální délka stopy 20 minut.

C) Videokuriozita

Kuriózní záběry či scénky s cílem poučit toho, kdo se chce primárně bavit. Soutěžní díla by měla být dostupná na Stream.cz, Youtube.com či vlastním serveru. Maximální délka stopy 20 minut.

Kategorie příspěvků (zahrada)

Fotografie dokumentující vlastní opatření proti šíření invazních druhů (odstranění těchto druhů ze zahrady, zvláštní pozornost věnovaná hranici vlastního pozemku ap.). Postřeh, jaký invazní druh jste objevili v nabídce na našem trhu bez upozornění na jeho rizika pěstování. Zpráva o povědomí lidí o invazních druzích ve Vašem okolí (minimálně 5 dotázaných) a jaké zkušenosti mají s jejich potlačováním, bráněním úniků do volné přírody či co o těchto druzích vůbec ví.

Zvláštní kategorie

Možno se zapojit výstupy jako v kategoriích pro střední školy (článek, video).

Podrobnosti jak se do soutěže zapojit naleznete na internetové stránce http://pozornainvaze.csop.cz

Výherní ceny

Střední školy - 2×3.000,– Kč za články, 3.000,– Kč za videodokument, 3.000,– Kč za videokuriozitu, předány budou 3 knižní publikace v každé kategorii od ministerstva ŽP, výrobky od Konopářského svazu ČR v každé kategorii 2 x v hodnotě 500,– Kč a všichni zájemci při závěrečném slavnostním/dis­kusním ukončení v Hradci Králové získají propisovačky z kukuřičného škrobu (od ministerstva ŽP).
Zahrada - zájezd od c.k. Karavela v hodnotě 5.500,- dle vlastního výběru, několik předplatných časopisu Zahrádkář, 3 lahve košer izraelského vína od Terra vinifera.
Zvláštní kategorie - 7 nejrychlejších a "statečných" získává rekreační pobyt s ochránci přírody v Orlických horách na přelomu července a srpna, případně 3 soutěžící lahev košer izraelského vína z řady Domaine od Terra vinifera.
Shrnutí viz též reportáž České televize (8:09–9:43)

Odkazy a literatura

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře