CZ EN
HLEDAT  
800x600 | 1024x768

BioLib je mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů.

Vedle taxonomického systému nabízí i bohatou galerii fotografií, výkladový a překladový slovník, databázi odkazů, biotopů a chráněných území, diskuzní fórum a řadu dalších funkcí souvisejících s biologií.

Je to nekomerční vzdělávací projekt určený odborníkům i veřejnosti, na jehož obsahu se mohou podílet zájemci všech možných specializací.

Více o BioLibu >>


Ve spolupráci s Národním muzeem, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Českou herpetologickou společností, Muzeem přírody Český ráj a Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. mapujeme na BioLibu savce, obojživelníky, plazy a dále vybrané druhy ryb, bezobratlých živočichů a ohrožených druhů hub.

Mapování výskytu savců v ČR Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR Mapování výskytu ryb v ČR Mapování výskytu vybraných bezobratlých v ČR Mapování ohrožených hub

Více >


Novinky

28.02.2019 23:09:40

Ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. spouštíme mapování 87 druhů hub, které jsou navrženy k novelizaci seznamu zvláště chráněných druhů. Postupně budeme přidávat další mapované druhy, získané údaje budou sloužit jako podklad pro druhé vydání Červeného seznamu hub ČR.

22.02.2019 23:48:29

Mapování bezobratlých bylo rozšířeno o dvě další ploštice - invazní kněžici mramorovanou (Halyomorpha halys) a jí podobný původní druh kněžice mlhovitá (Rhaphigaster nebulosa), o jehož rozšíření v ČR máme také spíše jen kusé informace.

Novinky >>

Obrázek dne

Regulus regulus - králíček obecný

Autor: Josef Čech

Počet záznamů v databázi

Taxony:1328477
Recentní druhy:986351
Fosilní druhy:24435
Vědecké názvy:566650
Národní názvy:390763
Obrázky:377019
Hesla ve slovníku:5495

Kde začít?

Tipy - Jak vkládat do textu odkazy a obrázky

Pokud chcete do textu vkládat odkazy a obrázky, lze k tomu použít odkazové funkce, které slouží k tomu, aby se odkaz či obrázek ve stránce zobrazil tak, aby např. svoji velikostí nenarušil vzhled stránky.

Pro vytvoření odkazu lze použít funkci [[link:URL]] nebo [[link:URL;text_odkazu]] a pro vložení obrázku funkci [[image:URL]], kde URL je internetová adresa odkazu nebo obrázku, text_odkazu, je-li vyplněn, se zobrazí místo adresy stránky. Například [[link:http://www.biolib.cz;BioLib.cz]] vytvoří odkaz BioLib.cz

Více >

Více tipů >>

Stručné zprávy o změnách

Ondřej Zicha   [07.12.2019 10:48:38]

Biotopy a stanoviště

Přidán systém stanovišť Natura 2000.

Biotopy a stanoviště přiřazené ke druhům se nyní vypisují na jejich profilech, viz např. zde: mecháček lopatkovitý. Na importu dalších dat pracujeme.
Ondřej Zicha   [07.12.2019 09:43:18]

Symboly v mapkách

Upraveno vykreslování síťových mapek rozšíření druhu v ČR, alespoň u těch, kde je rozlišeno pozorování dle roků. Plným symbolem se nyní vykreslují pouze nálezy od roku 2010 místo dřívějších 2000.
Ondřej Zicha   [12.11.2019 12:22:41]

Cite taxonomických dat

Změnil se formulář pro zadávání zdroje taxonomických dat (druhů, vědeckých jmen atp.). Nyní je možné uvádět přesnější citaci zdroje, takže správci mohou tuto citaci snadněji připojit k příslušnému taxonu. Uvádění zdroje zrychluje proces kontroly a potvrzení přidávaných druhů.

Nové záznamy  |  Podrobná historie změn >>Uživatel
Přihlašovací jméno
 
Heslo