CZ EN
HLEDAT  
800x600 | 1024x768

BioLib je mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů.

Vedle taxonomického systému nabízí i bohatou galerii fotografií, výkladový a překladový slovník, databázi odkazů, biotopů a chráněných území, diskuzní fórum a řadu dalších funkcí souvisejících s biologií.

Je to nekomerční vzdělávací projekt určený odborníkům i veřejnosti, na jehož obsahu se mohou podílet zájemci všech možných specializací.

Více o BioLibu >>


Ve spolupráci s Národním muzeem, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Českou herpetologickou společností, Muzeem přírody Český ráj a Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. mapujeme na BioLibu savce, obojživelníky, plazy a dále vybrané druhy ryb, bezobratlých živočichů a ohrožených druhů hub.

Mapování výskytu savců v ČR Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR Mapování výskytu ryb v ČR Mapování výskytu vybraných bezobratlých v ČR Mapování ohrožených hub

Více >


Novinky

26.03.2020 19:48:52


Třetí ročník mezinárodní soutěže v mapování městské přírody se epidemii navzdory uskuteční ve dnech 24. až 27. dubna 2020.

Přihlásilo se přes 200 měst z celého světa, včetně Prahy a Brna, soutěží se opět v počtu pozorování, pozorovaných druhů a počtu účastníků. BioLib je jeden z partnerů této akce pořádané v Praze Národním muzeem.

Více >

28.02.2019 23:09:40

Ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. spouštíme mapování 87 druhů hub, které jsou navrženy k novelizaci seznamu zvláště chráněných druhů. Postupně budeme přidávat další mapované druhy, získané údaje budou sloužit jako podklad pro druhé vydání Červeného seznamu hub ČR.

Novinky >>

Obrázek dne

Felis silvestris - kočka divoká

Autor: Josef Čech

Počet záznamů v databázi

Taxony:1 413 247
Recentní druhy:1 056 080
Fosilní druhy:29 588
Vědecká jména:601 173
Národní jména:400 547
Obrázky:387 668
Hesla ve slovníku:6 122

Kde začít?

Tipy - Živné rostliny a hostitelé u fotografií

Pokud fotíte nějakou larvu hmyzu, hálku, ale třeba i nějakou parazitem či jinou nemocí napadenou rostlinu nebo živočicha, určení druhu často usnadní, pokud uvedete na jaké rostlině či hostiteli jste objekt vyfotili. Tyto informace mohou být využity i pro získání informací o živných rostlinách pro texty na profilech druhů.

Kliknutím na "Více" v sekci "Propojení s taxonem a autor determinace" ve formuláři pro přidání obrázku můžete živnou rostlinu k fotografii přiřadit ze seznamu. Uvádějte prosím živné rostliny či hostitele tam, kde je zjevné, že se jedná o nějaký potravní či symbiotický vztah. Pokud sedí motýl na květu nebo pavouk na kůře, nemá vyplnění živné rostliny valného užitku.

Více tipů >>

Stručné zprávy o změnách

Ondřej Zicha   [09.06.2020 14:47:50]

Zobrazení obrázků ve vyšším rozlišení

Pokud v galerii existuje pro obrázek verze ve vyšším rozlišení, je možné ji nyní zobrazit kliknutím na obrázek. Původní odkaz na větší verzi obrázku nadále odkazuje přímo na soubor. Viz třeba zde:

Ondřej Zicha   [11.05.2020 19:24:18]

Výběr z mapy

V mapování se kliknutím do mapy při výběru GPS souřadnic nyní ve fomuláři doplní i pole obec a okres.
Ondřej Zicha   [11.05.2020 17:24:20]

Cookie lišta

Vzhledem k vysoké oblíbenosti lišty se souhlasem s používáním cookies jsme tuto vymoženost s menším zpožděním zprovoznili i na BioLib.cz

Nové záznamy  |  Podrobná historie změn >>Uživatel
Přihlašovací jméno
 
Heslo