CZ EN
HLEDAT  
800x600 | 1024x768

BioLib je mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů.

Vedle taxonomického systému nabízí i bohatou galerii fotografií, výkladový a překladový slovník, databázi odkazů, biotopů a chráněných území, diskuzní fórum a řadu dalších funkcí souvisejících s biologií.

Je to nekomerční vzdělávací projekt určený odborníkům i veřejnosti, na jehož obsahu se mohou podílet zájemci všech možných specializací.

Více o BioLibu >>


Ve spolupráci s Národním muzeem, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Českou herpetologickou společností, Muzeem přírody Český ráj a Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. mapujeme na BioLibu savce, obojživelníky, plazy a dále vybrané druhy ryb, bezobratlých živočichů a ohrožených druhů hub.

Mapování výskytu savců v ČR Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR Mapování výskytu ryb v ČR Mapování výskytu vybraných bezobratlých v ČR Mapování ohrožených hub

Více >


Novinky

25.05.2021 21:11:23

Mapování bezobratlých jsme rozšířili o dalších 23 druhů denních motýlů, zejména modrásků, okáčů a soumračníků.Navštivte také aktualizovanou stránku mapovani.biolib.cz, kde najdete informace o mapováních a faunistických databázích, do jejichž rozšiřování se může zapojit laická i odborná veřejnost.

Více >

28.02.2019 23:09:40

Ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. spouštíme mapování 87 druhů hub, které jsou navrženy k novelizaci seznamu zvláště chráněných druhů. Postupně budeme přidávat další mapované druhy, získané údaje budou sloužit jako podklad pro druhé vydání Červeného seznamu hub ČR.

Novinky >>

Obrázek dne

Leptopterna dolabrata - klopuška hnědožlutá

Autor: Jakub Široký

Počet záznamů v databázi

Taxony:1 729 531
Recentní druhy:1 314 554
Fosilní druhy:38 099
Vědecká jména:653 333
Národní jména:420 061
Obrázky:410 421
Hesla ve slovníku:6 826

Kde začít?

Tipy - Přidávání hesel k obrázku

K jednotlivým obrázkům (vlastním i cizím) můžete přidávat slovníková hesla, pomocí kterých lze galerii filtrovat a prohlížet tak například jen fotografie housenek. V budoucnu budeme propojení s hesly využívat k automatickému generování tématických podsekcí BioLibu zaměřených například na vývojová stádia bezobratlých, paleontologii atp., takže správné označení larev, vajíček či kukel rozšíří galerie těchto podsekcí.

Propojení fotografie s hesly zlepšuje i kvalitu informací o obrázku při přepnutí do jiného jazyka, protože na rozdíl od česky psaných textů se u hesel automaticky zobrazí jejich cizojazyčný ekvivalent.

Více tipů >>

Stručné zprávy o změnách

Ondřej Zicha   [02.12.2021 15:57:19]
Dokončena aktualizace taxonomie ptáků dle IOC 11.1. Současně s tím aktualizace českých jmen ptáků západního palearktu dle Čížek V., Čapek M., Doležal R., Klimeš J., Kovalik P. (2021): České názvosloví ptáků Západopalearktické oblasti, Archiv Názvoslovné komise ČSO, Trutnov & Brno.
Ondřej Zicha   [02.12.2021 15:56:06]
Doplnění českých jmen dle Dolejš P. (2021): Nová česká jména bezobratlých vystavených ve stálé zoologické expozici „Vykročení všemi směry“, Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, Vol. 190
Ondřej Zicha   [01.12.2021 12:27:15]
Aktualizace checklistu ploštic ČR a SK podle aktuální verze seznamu Kment P. (2021): Preliminary check-list of the Heteroptera of Czech Republic

Nové záznamy  |  Podrobná historie změn >>Uživatel
Přihlašovací jméno
 
Heslo