CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Cardamine amara - Large Bitter-cress

Taxon - Links and literature

species

Large Bitter-cress
Cardamine amara L.

 
 
Records 1 to 7 of 7  
CZ Botanický herbář [214]

Pazdera Z.: Botanický herbář [http://botanika.wendys.cz]
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Cardamine amara L.]
Data retrieved on: 21 November 2013
EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [as Cardamine amara L.]
Data retrieved on: 11 May 2012
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Cardamine amara L.]
 
 
Records 1 to 7 of 7  

Settings