CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Adonis vernalis - Spring Pheasant's Eye

Taxon - Links and literature

species

Spring Pheasant's Eye
Adonis vernalis L.

 
 
Records 1 to 8 of 8  
CZ Botanický herbář [299]

Pazdera Z.: Botanický herbář [http://botanika.wendys.cz]
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Adonis vernalis L.]
Data retrieved on: 21 November 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Adonis vernalis L.]
 
 
Records 1 to 8 of 8  

Settings