CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Rosa majalis - Double Cinnamon Rose

Taxon - Names

species

Double Cinnamon Rose
Rosa majalis J. Herrm.

 Scientific names
Rosa majalis J. Herrm.
- valid name [1] [2]
- valid name (as Rosa majalis Herrm.) [3]
HR Croatian
trnovita ruža
CZ Czech
růže májová
- primary name for Rosa majalis J. Herrm. [2]
NL Dutch
Kaneelroos
EN English
Double Cinnamon Rose
DE German
Zimt-Rose
Mai-Rose
SK Slovak
ruža

Links and literature

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [as Rosa majalis J. Herrm.]
[2] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [as Rosa majalis J. Herrm.]
Data retrieved on: 21 November 2013

Contributions to BioLib

If you are registered user, you can add names or synonyms for this taxon, either scientific or vernacular.