CZ EN
SEARCH  

User

Radim Paulič

Username: Radim
Date of registration: 2005-12-27
Time of last visit: 2014-04-19 13:38:26
User visited his account in last month
Number of visits: 1369
Country: Czech Republic
e-mail: radim.paulic(at)seznam.cz

Contributions to BioLib

Rights

Global privileges

Taxonomy, Managing own images, Taxon texts

Taxonomy privileges

Plantae - Specialisation

Rights - Gallery

Plantae - plants

CZ  
V roce 2011 jsem vystudoval Rostlinolékařství na ZF JČU v Čes. Budějovicích. Nyní pracuji na MěÚ v Horaždovicích, odbor životní prostředí. Zajímám se o jihočeskou květenu, především o květenu Pošumavských vápenců.

Fields of interest

Message

Please bear in mind that if the user has disabled forwarding the messages to his mail, he can read the message only when he signs in. Some of the account might be infrequently visited, it is therefore advisable to use user's email address to write him a message, if the email address is provided.
*
*
? * Input this word as number: one:

* Fields marked with an asterisk are mandatory.