CZ EN
SEARCH  

Forum board

<< Back to list of forum boards

Návrhy a připomínky, hlášení chyb CZ

Managers: Ondřej Zicha, Jiří Novák

*
*
? * Input this word as number: nine:

* Fields marked with an asterisk are mandatory.

Upozornění týkající se chyb v taxonomickém systému, určení fotografií, slovníkových pojmů, lokalit atp. prosím pište přímo do komentářů k příslušným záznamům - usnadníte tím práci správcům a problémy budou řešit lidé, kteří mají příslušnou sekci nebo její část ve správě. Pokud v BioLibu nějakou funkci postrádáte, nebo byste věděli jak ji vylepšit, můžete nám poslat Návrh na vylepšení. Tato místnost slouží spíše k hlášení chyb a připomínkám k funkčnosti stránek BioLibu.

 

Records 141 to 160 of 539  
1 ...  3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ...  27
František Pleva   [2013-01-06 17:27:11]
[Reply]
Prosím, mám dotaz: jaký zdroj používáte při určování platného jména rostlinného druhu.
Já doposud používal různé zdroje, jako Flora Europaea, IPNI aj. Nyní jsem objevil web Plantlist, který se mi zdá nejlepší, jenže je tam dost podle mne platných jmen označeno jako nedořešené (unresolved). Děkuji.
Ondřej Zicha   [2013-01-03 22:21:57]
[Reply]
Martin Svoboda [ 02.01.2013 17:35:07 ]: Dobrý den, asi to bude celé zamotanější. Citrus × myrtifolia je některými autory uznávaný jako platný druh, některými jako hybrid a ještě jinde jen jako synonymum Citrus aurantium. V BioLibu ho vedeme zatím jako hybrid. "Chinotto" je název nápoje jehož přísadou je Citrus × myrtifolia, nedá se však říct, že by anglické jméno pro C. × myrtifolia bylo "chinotto", ačkoliv se asi dá použít označení "chinotto oranges" tak jak je uvedeno na Wikipedii.

Pro názvy kultivarů žádná pravidla nejsou, alespoň ne taková, jako pro vědecké názvy taxonů. Nedá se ani jednoduše zjistit, jaký je původ kultivaru C. aurantium 'Chinotto', zda je tím myšlen přímo C. × myrtifolia, nebo nějaký kříženec mezi C. × myrtifolia, Citrus aurantium či nějakými jejich odvozenými kultivary. Proto by asi bylo nesprávné kultivar 'Chinotto' sloučit s C. × myrtifolia, nebo považovat tento kultivar za jediné správné 'chinotto'. Samotný C. aurantium v základní podobě chinotto není.

Správný taxonomický status u dlouho pěstovaných a tedy zřejmě šlechtěných plodin je velmi problematická záležitost, která se málokdy dá nějak uspokojivě rozluštit (ostatně u domácích zvířat je to dost podobné). Takže jestli je C. aurantium hybrid nebo platný druh, jestli je C. × myrtifolia jeho synonymum či nějaký kultivar je nepříliš řešitelná otázka.

Zatím jsem k C. × myrtifolia přidal "chinotto" jako lidový název a kultivar "Chinotto" ponechal tak jak je, s vysvětlující poznámkou.
Martin Svoboda (svoboda.martin(at)gmail.com)  [2013-01-02 17:35:07]
[Reply]
Dobrý den,

chci se ujistit, zda by u druhu pomerančovník hořký (Citrus aurantium) neměl být uveden u kultivaru "chinotto" také název Citrus myrtifolia (viz např. zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Citrus_myrtifolia). Vyhledávání "citrus myrtifolia" mě k taxonu pomerančovníku hořkého nedovedlo.
Díky za jakoukoliv odpověď, také díky za vedení Biolibu, je skvělý.
Zdraví

Martin Svoboda
Ondřej Zicha   [2012-12-16 16:37:27]
[Reply]
Jiří Souček [ 16.12.2012 14:59:15 ]: To už se týká formátu zápisu autority, předtím šlo o jiné vědecké jméno, které by se při hledání nenašlo. V BioLibu používáme & místo et (s výjimkou "et al.") tak, aby autority byly jednotné a když potom porovnáváme názvy v BioLibu proti jinému seznamu názvů, snáz se tak automaticky kontroluje, zda jsou autority shodné. Rok se v botanické nomenklatuře jako součást názvu běžně neuvádí, v BioLibu je na něj extra kolonka "rok publikace kombinace", ale ta se nezobrazuje na profilu taxonu u platného názvu, pouze ve funkci Taxon - názvy a tam jsem ho tedy doplnil, viz Boletus luridus var. erythroteron.
Jiří Souček   [2012-12-16 14:59:15]
[Reply]
Ondřej Zicha [ 15.12.2012 20:27:27 ]: Díky. Snad by se ještě hodilo doplnit název Boletus luridus var. erythroteron (Bezděk) Pilát et Dermek 1979, tedy znění, které odpovídá popisu Piláta a Dermeka a které je v literatuře běžně používáno.
Ondřej Zicha   [2012-12-15 20:27:27]
[Reply]
Jiří Souček [ 15.12.2012 17:00:42 ]: Děkuji, ponechám to tedy takto, s tím že tvary s erythrenteron uvádíme jako synonyma.
Jiří Souček   [2012-12-15 17:00:42]
[Reply]
Ondřej Zicha [ 15.12.2012 14:07:27 ]: Bohužel se mi nikde nepodařilo dohledat, kde a kdy Bezděk tento taxon popsal, abych to mohl ověřit. Velenovský r. 1920 uvádí, že jej Bezděk nazval jako "erythroteron". Domnívám se, že Bezděk jej nazval "erythroteron", ale mluvnicky správně je tvar "erythrenteron" (je to ale jen domněnka, řecky ani latinsky neumím). Veškerá literatura, kterou mám (Dermek+Pilát, Hagara, Šutara atp.), uvádí vždy "erythroteron" (i v případě druhu, poddruhu nebo variety).
Ondřej Zicha   [2012-12-15 14:07:27]
[Reply]
Jiří Souček [ 15.12.2012 10:49:42 ]: Dobrý den, děkujeme za upozornění, autory jsem upravil. Ještě jsem ale koukal na Index Fungorum, a tam uvádějí, že taxon byl původně popsán pod názvem B. erythrentheron, nikoliv erythroteron, takže by se jméno v tomto tvaru mělo promítnout i do příslušného názvu variety / poddruhu, ačkoliv i Hlaváček i Pilát a Dermek zřejmě použili tvar erythroteron. Nepíšou k tomu něco v literatuře kterou máte k dispozici?
Jiří Souček   [2012-12-15 10:49:42]
[Reply]
http://www.biolib.cz/cz/taxon/id306546/
Boletus luridus var. erythroteron (Bezděk) Hlaváček

Domnívám se, že odborný název taxonu je uveden chybně. Jako varietu jej podle mně dostupných zdrojů nepopsal Hlaváček, ale Pilát et Dermek (1979). Hlaváček (1995) jej popsal jako poddruh (subsp). Tedy správně by měly být následující kombinace:

Boletus luridus var. erythroteron (Bezděk) Pilát et Dermek 1979
Boletus luridus subsp. erythroteron (Bezděk) Hlaváček 1995
Ondřej Zicha   [2012-12-14 20:51:57]
[Reply]
Milan Kořínek [ 12.12.2012 20:35:08 ]: Jo, tak u toho 2. byla opravdu chyba, nešlo jednoduše nastavit hlavní obrázek v případě, že byly na profilu druhu obrázky poddruhů.
Milan Kořínek   [2012-12-12 20:35:08]
[Reply]
Ondřej Zicha [ 12.12.2012 19:10:25 ]:

ad 1. OK

ad 2. nefungovalo to i u http://www.biolib.cz/cz/taxon/id2097/ a nefunguje doteď, kde jsem chtěl ráno nastavit jiný hlavní obrázek než u poddruhu, šlo to jen přes funkci akce s obrázky

Zbytek v mailu...
Ondřej Zicha   [2012-12-12 19:10:25]
[Reply]
Milan Kořínek [ 12.12.2012 08:26:38 ]: To první není úplně chyba, jako spíš experiment, který mám rozpracovaný a který jsem nestihnul oznámit, protože BioLib je poslední dobou tak pomalý (a Jarda nemá čas to řešit), že když mi to po strašně složitém nahrávání upravených skriptů zase po padesáté spadlo, tak jsem se vzteknul a šel dělat cosi jiného. Nicméně ve stručnosti jde o to, že na BioLibu lze konečně zamykat určité části taxonomie tak, aby do ní měl přístup pouze správce, který má přímo práva na tuto skupinu. Po dohodě s Michalem Sloviakem a po jistých incidentech s našimi italskými přáteli a jejich pojetím moderní taxonomie savců to zamykání zkoušíme na této skupině. V takto zamknutých částech lze taxonomické změny (nové taxony, vědecké názvy atd.) provádět pouze pomocí přidání nepotvrzených dat, a správce příslušné skupiny si to přebere. Správci, kteří mají taxonomická práva na obecnější skupinu (třeba živočichy, nebo globální taxonomická práva), mohou v těchto skupinách provádět pouze změny nesouvisející s taxonomií (tj. národní názvy, texty, mezitaxonové vztahy atd.). Moje chyba je, že jsem to neoznámil v novinkách, diskuzi pro administrátory taxonomie a přímo jednotlivým správcům, ale já jsem z těch výpadků tak roztrpčený a bezradný, že jsem poněkud omezil své BioLibové aktivity, dokud se to nevyřeší...

Bod 2 prověřím. I tady jsem dělal veliké změny, které ale budou souviset s doposud správcům nepřístupnou funkcí "Nastavení zobrazení", což bude přehledný (snad!) formulář, který k fotografii zobrazí informace kolik dalších obrázků autor ke druhu má, kolik obrázků je u druhu k jednotlivým slovníkovým pojmům k fotografii přiřazeným, kolik obrázků je skrytých, jaké je hodnocení obrázku (bude-li nakonec vůbec zprovozněno) a umožní obrázek skrývat z galerie, nastavovat jako hlavní atd. Dále proběhly změny, po kterých se obrázky skryté z galerie (ať už kvůli nižší kvalitě nebo kvůli většímu počtu podobných obrázků od stejného autora) vždy řadí na konec obrázků k taxonu (takže se zobrazují na profilu jen pokud je k taxonu málo jiných obrázků), funkce skrýt z profilu nebude prakticky vůbec potřeba, proto ze správcovských funkcí na přehledech obrázků zmizí. Ve funkci Taxon - obrázky myslím nikdy možnost nastavení hlavního a vedlejšího obrázku nebyla (tím si nejsem úplně jist), byla jen na profilu taxonu (a ve funkci Akce s obrázky), ale teď tam naopak odkazy budou. U uvedeného odkazu jsou zobrazené fotky k rodu, tam se hlavní obrázek nenastavuje, ale u druhu by to fungovat snad mělo - pokud ne, je to opravdu chyba: http://www.biolib.cz/cz/taxonimages/id126547/?type=1&uid=4829
Milan Kořínek   [2012-12-12 08:26:38]
[Reply]
Ondřej Zicha [ 06.12.2012 18:05:08 ]:
Dnes jsem narazil na dvě chyby, které se před tím nikdy neobjevily.
1. U binturonga jsem chtěl přidat vědecký název a tato položka zde chybí. U jiných taxonů je to OK

2. U některých tanonů a jejich obrázků (ne u všech, např. tady: http://www.biolib.cz/cz/taxonimages/id126428/?type=1&uid=4829) chybí u obrázku nabídka [Editovat | Vedlejší | Skrýt] a zůstalo zde jen [Editovat] - našel jsem to u více taxonů


Pokud by nebylo úplně jasné o co jde, mám to zadokumentované na obrázcích a můžu je případně poslat.
Ondřej Zicha   [2012-12-06 18:05:08]
[Reply]
Marie Novotná [ 06.12.2012 12:27:23 ]: Dobrý den, pro takové použití by asi bylo lepší se domluvit s jednotlivými autory. Věřím, že většina z nich Vám pro takový účel poskytne fotografie zdarma, ale je třeba jim napsat. Kontakty jsou většinou uvedené na profilu autora fotografie, kdybyste měla potíže s vyhledáním nějakého kontaktu, dejte vědět. Pokud by se Vám hodily nějaké moje fotografie, klidně je použijte, stačí někde uvést mé jméno, případně adresu BioLib.cz.
Dále u fotografií v licenci CC-BY a Public Domain autory není potřeba kontaktovat, u první zmíněné stačí jen uvést jméno, více viz Licence a autorská práva.
Marie Novotná (novot.marie(at)seznam.cz)  [2012-12-06 12:27:23]
[Reply]
Dobrý den, prosím Vás, mohu používat fotografie z BioLibu v prezentacích, které budu mít placené z projektu Šablony (Peníze školám)? Prezentace budou využity k výuce, budou prezentovány na stránkách školy apod.
Učím na Gymnáziu Rýmařov - Bi, Ch.
Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Marie Novotná
Milan Kořínek   [2012-11-29 14:34:50]
[Reply]
Ondřej Zicha [ 28.11.2012 22:12:38 ]:

Už se mi to stalo několikrát a z několika různých počítačů, jako prohlížeč většinou používám Operu, jestli to pomůže. Vždycky to bylo stejné, odkliknu OK při zadávání taxonů a některé tam pak jsou 3x, další 2x a konec už bývá většinou správně jen jednou.
Ondřej Zicha   [2012-11-28 22:12:38]
[Reply]
Vůbec se mi to nedaří navodit, každopádně jsem zapracoval opatření, které vylučuje úplně shodné řádky, a provedl jsem kontrolu, zda nedošlo k zdvojení ještě někde a takové případy jsem opravil.
Milan Kořínek   [2012-11-26 21:32:14]
[Reply]
Ondřej Zicha [ 26.11.2012 18:11:48 ]:

Mám pocit, že z EOL, ale po té době si tím moc jistý nejsem.
Ondřej Zicha   [2012-11-26 18:11:48]
[Reply]
Milan Kořínek [ 26.11.2012 11:44:34 ]: To je vážně divné. Ze které stránky jsou ta data konkrétně u těchto dvou rodů?
Milan Kořínek   [2012-11-26 11:44:34]
[Reply]
Ondřej Zicha [ 01.11.2012 21:17:23 ]:
Zase jsem narazil na několikanásobné zařazení některých taxonů, před časem jsem přidával hromadně druhy, které se zase zařadily několikrát, u jednoho rodu jsem to našel a ručně odstranil, ale u těchto dvou rodů jsem to objevil až dnes:

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id901046/
http://www.biolib.cz/cz/taxon/id901130/

Nemám tušení jak k tomu dochází, normálně zadám taxony, odkliknu a pak se objeví několikrát. Divné je, že některé se zařadí třeba 3x, jiné 2x a zbytek už je správně jen jednou.

MK
Records 141 to 160 of 539  
1 ...  3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ...  27