CZ EN
SEARCH  

Forum board

<< Back to list of forum boards

Historie změn CZ

Managers: Ondřej Zicha

Only admins can post messages to this forum
Podrobný seznam změn v projektu BioLib. Příspěvky jsou psané stručně, neboť slohově vybroušené texty mne zdržují od programování :) Pokud se vám zdá, že některá z nově zprovozněných úprav nefunguje tak jak má, napište nám prosím do místnosti Návrhy a připomínky, hlášení chyb.

 

Records 161 to 180 of 341  
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ondřej Zicha   [2006-03-22 21:24:54]
- změna ve vyhledávání - defaultně se nyní hledají názvy začínající na zadaný text místo názvu obsahující slovo začínající na zadaný text. Hledání je proto rychlejší. Více viz nápověda: Vyhledávání

- přesměrování z hledání na profil záznamu při nalezení jediného názvu funguje nyní i při nalezení více synonym k jedinému taxonu

- drobné úpravy ve funkci Národní názvy druhů

- úpravy v ve funkce Pošta (při kliknutí na Odpovědět se automaticky nastavuje ikonka a jméno uživatele a do textu zprávy se nepřidává žádný text s časem původního vzkazu, jako tomu bylo doposud)
Ondřej Zicha   [2006-03-14 11:09:14]
- byly provedeny poměrně rozsáhlé designové úpravy, pokud se vám stránky zobrazují špatně, zkuste je obnovit (Ctrl+F5)

- přibyla tzv. nástrojová lišta, na kterou se přesunul odkaz na poslední navštívený taxon, tlačítko na zobrazování podrobných informací o záznamech (funkce UKÁZAT INFO) a v některých funkcích také odkaz na příslušnou nápovědu

- při tisku stránek z prohlížeče (testováno v IE, Mozilla, Opera) se automaticky skryje levé i horní menu a patička a tiskne se pouze obsah stránky na celou šířku papíru, bez pozadí.
Ondřej Zicha   [2006-03-08 22:57:54]
- drobné změny v designu, pokud se vám stránky zobrazují špatně, zmáčkněte klávesu F5 (znovunačtení stránky)
Ondřej Zicha   [2006-03-02 23:14:02]
- k více než 14 000 profilům ryb na BioLibu přidány odkazy na profily na stránkách http://fishbase.org (seznam zde: FishBase profiles)
Ondřej Zicha   [2006-02-23 00:20:33]
- skryté obrázky a záznamy z databáze odkazů a literatury, pokud se na ně člověk dostane z nějakého starého odkazu (ať už v nějakém textu na BioLibu nebo z jiných stránek, např. google.com), se zobrazí jako normální, akorát s varováním že je záznam skrytý. V přehledech ho normální uživatelé nevidí. Příklad.

- k nepotvrzeným obrázkům v galerii je nyní možné přidávat determinace stejně jako k potvrzeným. Dále jsme se rozhodli, že budeme přednostně potvrzovat určené obrázky, neurčený obrázek zůstane v galerii nepotvrzený dokud k němu někdo nepřidá determinaci.
Ondřej Zicha   [2006-02-19 12:44:53]
- možnost propojovat taxon s libovolnou fotografií, aniž by se název tohoto taxonu zobrazoval u fotografie jako determinace; tím pádem je možné propojovat obrázky s taxony vyššími než je druh - např. zde Polyplacophora

- změna zobrazování obrázků ve funkci SYSTÉM
Ondřej Zicha   [2006-02-18 23:50:49]
- v galerii nepotvrzených fotografií se zobrazují pouze neprázdné kategorie

- při přidávání fotografie lze vyplnit textové pole autor fotografie a autor determinace pokud se jedná o jinou osobu než tu která fotografii do galerie nahrává

- velké fotografie se zmenšují a ukládají v malém i vyšším rozlišení už při nahrání do galerie (a ne až při potvrzení administrátorem).

- nová odkazová funkce [[scit:ID]], která vytváří text citace z databáze odkazů a literatury, včetně autorů, roku a vydavatele a odkazu na záznam. Vhodné pro použití všude tam kde je nutné uvést nějakou citaci, např. v textech taxonů a slovníku. Více zde: Odkazové funkce BioLibu - odkazy a literatura
Ondřej Zicha   [2006-02-10 01:24:13]
- update čeledi kaprovití (Cyprinidae), přidáno přes 2100 nových druhů

- změna ve zobrazování emailů, více viz. Formátování emailových adres
Ondřej Zicha   [2006-02-07 01:33:02]
- k více než 1600 profilům motýlů na BioLibu přidány odkazy na profily na stránkách http://ukmoths.org.uk (seznam zde: UKMoths species)
Ondřej Zicha   [2006-02-06 00:24:29]
- drobné designové úpravy, zejména okolo obrázků (náhledy se zobrazují s odkazovým modrým rámečkem, fotografie s tenkým černým)
Ondřej Zicha   [2006-02-05 01:09:10]
- k více než 1600 profilům motýlů na BioLibu přidány odkazy na profily na stránkách http://www.leps.it (seznam zde: Moths and Butterflies of Europe and North Africa Species)
Ondřej Zicha   [2006-01-31 00:18:05]
- automatické přesměrování z duplicitních taxonů a slovníčkových termínů na platný záznam

- změna definice a zobrazování autorských práv u fotografií. Je možné zadat text, který se bude zobrazovat u všech fotografií (tzv. globální práva), zároveň lze pro každou fotografii definovat doplňující text. U fotografií se nyní zobrazují oba texty (předtím byla globální práva vypsána jen na speciální stránce a na profilu autora)
Ondřej Zicha   [2006-01-26 21:37:44]
- k více než 1000 profilům taxonů na BioLibu přidány odkazy na profily na stránkách projektu Tree of Life (seznam zde: Tree of Life species)
Ondřej Zicha   [2006-01-23 21:14:50]
- nová informační místnost Galerie (podobé informační místnosti Taxonomický systém, Slovník pojmů, Databáze odkazů a literatury atp.). Pokud na BioLib chodíte častěji a zajímá vás co se okolo těchto funkcí řeší, přidejte si je do záložek.

- náhled fotografie ve formuláři na editaci právě uploadnutého obrázku
Ondřej Zicha   [2006-01-21 21:44:41]
- odkazy v textech, které vedou na taxony, hesla ve slovníku pojmů a na nápovědu jsou nyní stejně jako odkazy mimo stránky barevně označené, více zde: Označení odkazů (pro správné zobrazení je nutné znovu načíst styl stránek, klávesy CTRL+F5)
Ondřej Zicha   [2006-01-18 23:02:45]
- změny v databázi odkazů a literatury, je nyní možné vytvářet mezi odkazy hierarchické závislosti, tj. přidat např. záznam pro nějakou stránku, a potom záznam pro nějakou její součást, nebo jednotlivé díly nějaké knihy atp. (např. Bugwood Network)

- "formáty pro externí odkazy", tedy pravidla pro vytváření odkazů na jiné stránky s profily druhů, byly sloučeny s databází odkazů, což značně zjednodušilo jejich údržbu a zobrazování. (např. ZOO Praha - Lexikon druhů)

- změny ve funkci "Návrhy na vylepšení" (poznámka programátora k návrhu, automatický přesun zpracovaného požadavku do kategorie zpracované místo toho aby se zpracované požadavky skryly a byly viditelné jen na požádání)
Ondřej Zicha   [2006-01-07 19:49:19]
- jako ukázku jak lze využít provazování slovníčkových pojmů s taxony jsme zpracovali seznam druhů na vyhlášce 395/1992 Sb.

Vyhláška 395/1992 Sb. - druhy kriticky ohrožené
Vyhláška 395/1992 Sb. - druhy silně ohrožené
Vyhláška 395/1992 Sb. - druhy ohrožené

- některé odkazové funkce nyní podporují upřesňující parametry, jako třeba taxon, kterým je funkce filtrována, takže je možné vytvořit odkazovou funkci na seznam taxonů provázaných se slovníkovým pojmem omezených třeba na živočichy - příklad (~ [[dt:3282,taxonid=14923;příklad]])
Ondřej Zicha   [2006-01-05 11:52:34]
- přidáno dalších asi 180 odkazů na profily zvířat na stránkách Pražské zoologické zahrady

- změna designu bloku "související termíny" a "jiné významy" ve slovníčku pojmů

- drobné úpravy a vylepšení ve funkcích typu "taxon - relace" (taxon - obrázky, zpracované profily, texty, zvuky atd.)

- možnost provazovat slovníková hesla s taxony a vytvářet tak speciální seznamy (bude využito pro seznam druhů CITES, jedovaté druhy, zemědělsky využitelné druhy atp.)
Ondřej Zicha   [2005-12-27 20:36:03]
- rozšířen a opraven systém ptáků (Aves), systém nyní obsahuje přes 9000 druhů

- přidáno přes 8000 anglických názvů ptáků
Ondřej Zicha   [2005-12-24 12:37:07]
- doplněna automatická kontrola duplicit při přidávání taxonu. Taxony s latinským názvem, které už se v databázi nachází je možné přidat pouze při zaškrtnutí políčka které se objeví při nalezení duplicity

- doplněna automatická kontrola duplicit do formuláře na přidávání odkazů. Kontroluje se zda se v databázi nenachází URL serveru, tj. při přidávání odkazu např. ve formátu www.subdoména.server.cz/stránka/stránka se kontroluje, zda databáze neobsahuje záznamy které začínají na subdoména.server.cz nebo www.subdoména.server.cz. Pokud se nějaké podezřelé záznamy naleznou, je možné odkaz stejně přidat při zaškrtnutí políčka "Ignorovat duplicity", podobně jako u taxonů.

- přidávané odkazy je nyní možné označit tak, že se při potvrzení zakladatel odkazu automaticky stává jeho správcem, tj. může kdykoliv měnit text a další údaje u odkazu (správci budou při potvrzení snažit kontrolovat, zda zakladatel odkazu je jedním z autorů stránek).

- nová funkce "Spravované odkazy v BioLibu" která zobrazuje odkazy, články a obrázky které uživatel v BioLibu založil a je jejich správcem (tj. provedené změny nemusí potvrzovat administrátoři). Funkce se nachází na Účtu, ačkoliv pro většinu uživatelů nemá větší smysl.

- přehled změn za taxon (taxon/přehled dat/změny) nyní zobrazuje i komentáře k obrázkům taxonů ve vybrané části systému
Records 161 to 180 of 341  
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18