CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Vitae - živé organismy

Strom

soustava

živé organismy
Vitae

Omezení a řazení

Nejnižší taxonomická úroveň ve výběru: třída [Zrušit]

Záznam 401 až 500 z 591  
1 2 3 4 [5] 6třída Aphanoneura - olejnušky

třída Branchiobdellae

třída Polychaeta Grube, 1850 - mnohoštětinatci

kmen Brachiopoda Duméril, 1806 - ramenonožci

podkmen Craniiformea - kranie

třída Craniata Williams et al., 1996

podkmen Linguliformea

třída Lingulata

třída Paterinata Williams et al., 1996

kmen Bryozoa Ehrenberg, 1831 - mechovci

třída Gymnolaemata - keřnatenky

třída Phylactolaemata - mechovky

třída Stenolaemata

kmen Chaetognatha Leuckart, 1854 - ploutvenky

podkmen Chaetognatha

třída Sagittoidea

kmen Entoprocta Nitsche, 1870 - mechovnatci

kmen Gastrotricha Metschnikoff, 1865 - břichobrvky

kmen Nematoda - hlístice

třída Adenophorea

třída Secernentea

kmen Nematomorpha Vejdovský, 1886 - strunovci

třída Nectonematoida

třída Gordioida

kmen Nemertea - pásnice

třída Anopla

třída Enopla

kmen Platyhelminthes Minot, 1876 - ploštěnci

podkmen Turbellaria - ploštěnky

podkmen Neodermata

třída Cestoda - tasemnice

třída Monogenea - jednorodí

třída Trematoda - motolice

kmen Rotifera Cuvier, 1817 - vířníci

třída Bdelloidea - pijavenky

třída Seisonidea

třída Monogononta Plate, 1889 - točivky

kmen Sipunculida Rafinesque, 1814 - sumýšovci

kmen Gnathostomulida Sterrer, 1972 - čelistovky

kmen Micrognathozoa - oknozubky

kmen Cephalorhyncha - chobotovci

třída Kinorhyncha Reinhard, 1881 - rypečky

třída Priapula Delage & Hérouard, 1897 - hlavatci

Priapula - hlavatci

třída Loricifera Kristensen, 1983 - korzetky

kmen Hyolitha Marek, 1963 - hyoliti

kmen Mollusca Cuvier, 1795 - měkkýši

podkmen Amphineura - paplži

nadtřída Placophora von Jhering, 1876

třída Polyplacophora de Blainville, 1816 - chroustnatky

třída Aplacophora von Jhering, 1876 - červovci

podkmen Conchifera Gegenbaur, 1878 - schránkovci

nadtřída Diasoma

třída Bivalvia Linnaeus, 1758 - mlži

třída Rostroconchia Pojeta et al., 1972 - rostrokonchy

třída Scaphopoda Bronn, 1862 - kelnatky

nadtřída Cyrtosoma

třída Cephalopoda Cuvier, 1795 - hlavonožci

třída Gastropoda Cuvier, 1795 - plži

třída Monoplacophora Odhner, 1940 - přílipkovci

třída Paragastropoda Linsley & Kier, 1984

třída Tentaculita Bouček, 1964

kmen Echiura Newby, 1940 - rypohlavci

kmen Lobopodia

třída Dinocaridida Collins, 1996

třída Xenusia Dzik & Krumbiegel, 1989

kmen Tardigrada Spallanzani, 1777 - želvušky

Tardigrada - želvušky

třída Eutardigrada Marcus, 1927

třída Heterotardigrada Marcus, 1927

kmen Onychophora Grube, 1853 - drápkovci

kmen Arthropoda Latreille, 1829 - členovci

podkmen Chelicerata - klepítkatci

třída Arachnida Cuvier, 1812 - pavoukovci

třída Merostomata - hrotnatci

třída Pycnogonida - nohatky

podkmen Crustacea Brünnich, 1772 - korýši

třída Branchiopoda Latreille, 1817 - lupenonožci

třída Cephalocarida Sanders, 1955 - volnohlavci

třída Malacostraca Latreille, 1802 - rakovci

třída Maxillopoda Dahl, 1956

třída Ostracoda - lasturnatky

třída Remipedia - veslonožci

podkmen Hexapoda Blainville, 1816 - šestinozí

třída Insecta - hmyz

třída Entognatha - skrytočelistní

podkmen Myriapoda - stonožkovci

třída Arthropleuridea Wilson & Shear, 2000

třída Chilopoda - stonožky

třída Diplopoda - mnohonožky

třída Pauropoda - drobnušky

třída Symphyla - stonoženky

třída Artiopoda Hou and Bergström, 1997

třída Marrellomorpha Beurlen, 1934

třída Megacheira Hou & Bergstrom, 1997

Záznam 401 až 500 z 591  
1 2 3 4 [5] 6

NastaveníVysvětlivky

vyhynulý druh/skupina