CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Noccaea montana - penízek horský

Taxon - Odkazy a literatura

druh

penízek horský
Noccaea montana (L.) F.K. Mey.

 
 
Záznam 1 až 6 z 6  
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Thlaspi montanum L.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Thlaspi montanum L.]
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Noccaea montana (L.) F. K. Mey.]
Datum citace: 2. říjen 2014
 
 
Záznam 1 až 6 z 6  

Nastavení