CZ EN
HLEDAT  
Zpět na taxon Euphrasia rostkoviana - světlík lékařský

Taxon - Názvy

druh

světlík lékařský
Euphrasia rostkoviana Hayne

 Vědecké názvy
Euphrasia rostkoviana Hayne
- platný název [1] [2] [3]
Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana (Hayne) F. Towns.
Euphrasia pratensis Fr.
EN Angličtina
Eyebright
CZ Čeština
světlík lékařský
- hlavní název pro Euphrasia rostkoviana Hayne [2]
ambrožka #
ambružka #
bradavník #
HR Chorvatština
obična očanica
SK Slovenština
očianka Rostkovova

Odkazy a literatura

[1] CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Euphrasia rostkoviana Hayne]
[2] CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (23. 1. 2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Euphrasia rostkoviana Hayne]
Datum citace: 21. listopad 2013

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k taxonu přidat název či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu názvu chybného).Vysvětlivky

# lidový název