CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

soustava

živé organismy
Vitae

Vědecká synonyma

Biota
Eobionti
Terrabiota

Významné skupiny

Bacteria - bakterie, Rhizaria, Excavata, Chromalveolata, Plantae - rostliny, Amoebozoa - měňavkovci, Fungi - houby, Animalia - živočichové

Taxonomie

V BioLibu je použito členění na tři základní domény - archebakterie (Archaea), baktérie (Bacteria) a Eukaryota (kam spadají všechny vyšší organismy).

Čtvrtá skupina, Aphanobionta/Acytota, je bez taxonomické kategorie (někteří viry ani neklasifikují jako živou přírodu) a obsahuje viry, viroidy, priony atp., z nichž řada nemá latinské názvy (a jejich vědecké označení je v BioLibu odvozené od anglického názvu).

V počátcích biologie se život na Zemi členil pouze na dvě říše, rostlinnou (kam se řadily i houby a různé řasy) a živočišnou, poté se houby vyčlenily do samostatné říše, a v současné době s použitím molekulární biologie se ukázalo, že mnoho skupin si je daleko méně příbuzných než se předpokládalo. Na BioLibu je použito členění Eukaryota do sedmi "říší" - Rhizaria (nitkonozí, slunivky, dírkonošci, mřížovci), Excavata (prabičíkovci, bičenkovci, krásnoočka atd.), Chromalveolata (zahrnující říši Chromista), rostliny (Plantae), měňovkovci (Amoebozoa, včetně hlenek), houby (Fungi) a živočichové (Animalia).

Pro informace o taxonomickém systému v BioLibu věnujte prosím pozornost tomuto vysvětlujícímu textu: Taxonomický systém použitý v BioLibu.

Poslední zpracované profily

Lepista panaeolus (Fr.) P. Karst.
Melastiza cornubiensis (Berk. & Broome) J. Moravec - mistička oranžová
Rhododendron hirsutum L. - pěnišník chlupatý
Salamandra algira splendens Beukema, de Pous, Donaire-Barroso, Bogaerts, Garcia-Porta, Escoriza, Arribas, El Mouden, and Carranza, 2013
Dendrocalamus giganteus Munro - bambus obrovský
Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden - outkovka francouzská
Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst. - lošák jelení
Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát - rezavec šikmý
Olmediella Baill.

Podřízené taxony

Počet záznamů: 4

Aphanobionta Novák, 1930 - viry a viroidy
doména Archaea Woese, Kandler & Wheelis, 1990 - archebakterie
doména Bacteria (Haeckel, 1894) Woese, Kandler Wheelis, 1990 - bakterie
doména Eukaryota Whittaker & Margulis, 1978 - jaderní

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat název či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu názvu chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře - 13