CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (13247 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 81 až 100 z 1257  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ...  63
Obrázky
Záznam 30908 - Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - vážka čtyřskvrnná
11.01.2017, Libor Laža

28. květen 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 30907 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
11.01.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Kostice, tůně v lokalitě Štěpnice, Břeclav, 7267d

Obrázky
Záznam 30906 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
11.01.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Kostice, Kostický rybník, Břeclav, 7267d

Obrázky
Záznam 30905 - Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné
11.01.2017, Libor Laža

22. květen 2016, Sněžník, Jílové, jezírko u rozhledny, Děčín, 5250b

Obrázky
Záznam 30895 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
06.01.2017, Libor Laža

5. červen 2016, Starý Ples, Jaroměř, Stará Metuje, Náchod, 5661d

Obrázky
Záznam 30894 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
06.01.2017, Libor Laža

5. červen 2016, Starý Ples, Jaroměř, Stará Metuje, Náchod, 5661d

Obrázky
Záznam 30893 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
06.01.2017, Libor Laža

5. červen 2016, Starý Ples, Jaroměř, Stará Metuje, Náchod, 5661d

Obrázky
Záznam 30892 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
06.01.2017, Libor Laža

5. červen 2016, Starý Ples, Jaroměř, Stará Metuje, Náchod, 5661d

Obrázky
Záznam 30888 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
06.01.2017, Libor Laža

28. srpen 2016, Hrubá Skála, Rokytnický rybník, Semily, 5457c

Obrázky
Záznam 30887 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
06.01.2017, Libor Laža

28. srpen 2016, Hrubá Skála, Rokytnický rybník, Semily, 5457c

Obrázky
Záznam 30886 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
06.01.2017, Libor Laža

28. srpen 2016, Hrubá Skála, Rokytnický rybník, Semily, 5457c

Obrázky
Záznam 30885 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
06.01.2017, Libor Laža

19. srpen 2016, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 30884 - Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) - vážka žíhaná
06.01.2017, Libor Laža

30. září 2016, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 30883 - Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) - šídlo modré
06.01.2017, Libor Laža

30. září 2016, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 30882 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
06.01.2017, Libor Laža

19. srpen 2016, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 30881 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
06.01.2017, Libor Laža

19. srpen 2016, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 30880 - Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá
06.01.2017, Libor Laža

19. srpen 2016, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 30879 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
06.01.2017, Libor Laža

9. červenec 2016, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 30878 - Aeshna affinis Vander Linden, 1820 - šídlo rákosní
06.01.2017, Libor Laža

9. červenec 2016, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 30877 - Lestes virens (Charpentier, 1825) - šídlatka zelená
06.01.2017, Libor Laža

9. červenec 2016, Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5861a

Záznam 81 až 100 z 1257  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ...  63

Nastavení

nebo zadejte nový text