CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (13256 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 81 až 100 z 1369  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ...  69
Obrázky
Záznam 31146 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
31.01.2017, Libor Laža

16. červenec 2016, Provodov, Provodov-Šonov, Zlíčský rybník, Náchod, 5562c

Obrázky
Záznam 31145 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
31.01.2017, Libor Laža

16. červenec 2016, Provodov, Provodov-Šonov, Zlíčský rybník, Náchod, 5562c

Obrázky
Záznam 31144 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
31.01.2017, Libor Laža

16. červenec 2016, Provodov, Provodov-Šonov, Zlíčský rybník, Náchod, 5562c

Obrázky
Záznam 31143 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
31.01.2017, Libor Laža

16. červenec 2016, Provodov, Provodov-Šonov, Zlíčský rybník, Náchod, 5562c

Obrázky
Záznam 31142 - Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) - vážka žlutavá
31.01.2017, Libor Laža

16. červenec 2016, Provodov, Provodov-Šonov, vodní nádrž Rozkoš, Náchod, 5662b

Obrázky
Záznam 31141 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
31.01.2017, Libor Laža

16. červenec 2016, Provodov, Provodov-Šonov, vodní nádrž Rozkoš, Náchod, 5662b

Obrázky
Záznam 31140 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
31.01.2017, Libor Laža

16. červenec 2016, Provodov, Provodov-Šonov, vodní nádrž Rozkoš, Náchod, 5662b

Obrázky
Záznam 31139 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
31.01.2017, Libor Laža

16. červenec 2016, Provodov, Provodov-Šonov, vodní nádrž Rozkoš, Náchod, 5662b

Obrázky
Záznam 31138 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
31.01.2017, Libor Laža

16. červenec 2016, Provodov, Provodov-Šonov, vodní nádrž Rozkoš, Náchod, 5662b

Obrázky
Záznam 31130 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
29.01.2017, Libor Laža

28. červenec 2016, Ostrožská Nová Ves, jezera - západ, Uherské Hradiště, 6970c

Obrázky
Záznam 31129 - Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní
29.01.2017, Libor Laža

28. červenec 2016, Ostrožská Nová Ves, jezera - západ, Uherské Hradiště, 6970c

Obrázky
Záznam 31128 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
29.01.2017, Libor Laža

28. červenec 2016, Ostrožská Nová Ves, jezera - západ, Uherské Hradiště, 6970c

Obrázky
Záznam 31127 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
29.01.2017, Libor Laža

28. červenec 2016, Ostrožská Nová Ves, jezera - západ, Uherské Hradiště, 6970c

Obrázky
Záznam 31126 - Anax parthenope (Sélys, 1839) - šídlo tmavé
29.01.2017, Libor Laža

28. červenec 2016, Ostrožská Nová Ves, jezera - západ, Uherské Hradiště, 6970c

Obrázky
Záznam 31125 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
29.01.2017, Libor Laža

28. červenec 2016, Ostrožská Nová Ves, jezera - západ, Uherské Hradiště, 6970c

Obrázky
Záznam 31124 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
29.01.2017, Libor Laža

28. červenec 2016, Ostrožská Nová Ves, jezera - západ, Uherské Hradiště, 6970c

Obrázky
Záznam 31123 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
29.01.2017, Libor Laža

28. červenec 2016, Ostrožská Nová Ves, jezera - západ, Uherské Hradiště, 6970c

Obrázky
Záznam 31122 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
29.01.2017, Libor Laža

28. červenec 2016, Ostrožská Nová Ves, jezera - východ, Uherské Hradiště, 6970d

Obrázky
Záznam 31121 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
29.01.2017, Libor Laža

28. červenec 2016, Ostrožská Nová Ves, jezera - východ, Uherské Hradiště, 6970d

Obrázky
Záznam 31120 - Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá
29.01.2017, Libor Laža

28. červenec 2016, Ostrožská Nová Ves, jezera - východ, Uherské Hradiště, 6970d

Záznam 81 až 100 z 1369  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ...  69

Nastavení

nebo zadejte nový text