CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (13288 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 81 až 100 z 1413  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ...  71
Obrázky
Záznam 31197 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
02.02.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Tvrdonice, tůně v lokalitě Rýnava, Břeclav, 7268a

Obrázky
Záznam 31196 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
02.02.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Tvrdonice, tůně v lokalitě Kojetín, Břeclav, 7268c

Obrázky
Záznam 31195 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
02.02.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Tvrdonice, Břeclav, 7268c

Obrázky
Záznam 31194 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
02.02.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Tvrdonice, tůně v lokalitě Čistá, Břeclav, 7268c

Obrázky
Záznam 31193 - Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní
02.02.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Tvrdonice, tůně v lokalitě Čistá, Břeclav, 7268c

Obrázky
Záznam 31192 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
02.02.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Tvrdonice, tůně v lokalitě Čistá, Břeclav, 7268c

Obrázky
Záznam 31191 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
02.02.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Tvrdonice, tůně v lokalitě Čistá, Břeclav, 7268c

Obrázky
Záznam 31190 - Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) - vážka hnědoskvrnná
02.02.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Tvrdonice, Hnátkovská jezera, Břeclav, 7268c

Obrázky
Záznam 31189 - Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná
02.02.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Tvrdonice, Hnátkovská jezera, Břeclav, 7268c

Obrázky
Záznam 31188 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
02.02.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Tvrdonice, Hnátkovská jezera, Břeclav, 7268c

Obrázky
Záznam 31187 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
02.02.2017, Libor Laža

7. srpen 2016, Tvrdonice, Hnátkovská jezera, Břeclav, 7268c

Obrázky
Záznam 31181 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
31.01.2017, Libor Laža

8. červenec 2016, Trnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 31180 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
31.01.2017, Libor Laža

8. červenec 2016, Trnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 31179 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
31.01.2017, Libor Laža

8. červenec 2016, Trnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 31178 - Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - lesklice zelenavá
31.01.2017, Libor Laža

8. červenec 2016, Trnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 31177 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
31.01.2017, Libor Laža

30. červenec 2016, Strážnice, PP Osypané břehy, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 31176 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
31.01.2017, Libor Laža

30. červenec 2016, Strážnice, PP Osypané břehy, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 31175 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
31.01.2017, Libor Laža

30. červenec 2016, Strážnice, PP Osypané břehy, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 31174 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
31.01.2017, Libor Laža

30. červenec 2016, Strážnice, PP Osypané břehy, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 31173 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
31.01.2017, Libor Laža

30. červenec 2016, Strážnice, PP Osypané břehy, Hodonín, 7069d

Záznam 81 až 100 z 1413  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ...  71

Nastavení

nebo zadejte nový text