CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (13246 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 61 až 80 z 1258  
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 ...  63
Obrázky
Záznam 30928 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
11.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Ladná, tůň nad Ladenským mostem, Břeclav, 7167c

Obrázky
Záznam 30927 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
11.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Ladná, rybník Ontário, Břeclav, 7267a

Obrázky
Záznam 30925 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
11.01.2017, Libor Laža

8. srpen 2016, Ladná, rybník Ontário, Břeclav, 7267a

Obrázky
Záznam 30924 - Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) - vážka žíhaná
11.01.2017, Libor Laža

29. září 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 30923 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
11.01.2017, Libor Laža

29. září 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 30922 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
11.01.2017, Libor Laža

29. září 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 30921 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
11.01.2017, Libor Laža

26. srpen 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 30920 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
11.01.2017, Libor Laža

4. červen 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 30919 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
11.01.2017, Libor Laža

4. červen 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 30918 - Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní
11.01.2017, Libor Laža

4. červen 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 30917 - Aeshna affinis Vander Linden, 1820 - šídlo rákosní
11.01.2017, Libor Laža

4. červen 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 30916 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
11.01.2017, Libor Laža

12. červen 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 30915 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
11.01.2017, Libor Laža

22. červen 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 30914 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
11.01.2017, Libor Laža

12. červen 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 30913 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
11.01.2017, Libor Laža

22. červen 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 30912 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
11.01.2017, Libor Laža

28. květen 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 30911 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
11.01.2017, Libor Laža

12. červen 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 30910 - Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná
11.01.2017, Libor Laža

12. červen 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 30909 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
11.01.2017, Libor Laža

28. květen 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 30908 - Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - vážka čtyřskvrnná
11.01.2017, Libor Laža

28. květen 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Záznam 61 až 80 z 1258  
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 ...  63

Nastavení

nebo zadejte nový text