CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (13555 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 41 až 60 z 1527  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 ...  77
Záznam 32372 - Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Záznam 32371 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Záznam 32370 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Záznam 32369 - Erythromma najas (Hansemann, 1823) - šidélko rudoočko
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Záznam 32368 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Záznam 32367 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Záznam 32366 - Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) - vážka jarní
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Záznam 32365 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Záznam 32364 - Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - vážka čtyřskvrnná
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Záznam 32363 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Záznam 32362 - Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - lesklice zelenavá
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Záznam 32361 - Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) - lesklice měděná
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Záznam 32360 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
21.06.2017, Tomáš Pankulič

18. červen 2017, Příbram, Vokačovský rybník, 6349b

Obrázky
Záznam 32310 - Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) - kutilka jižní
19.06.2017, Jan Stuchlík

19. červen 2017, Karviná, 6177a

Obrázky
Záznam 32302 - Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná
19.06.2017, Roman Vrbíček

4. září 2016, Soběsuky, na louce na vegetaci, Kroměříž, 6770c

Obrázky
Záznam 32286 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
17.06.2017, Jiří Šafránek

10. červen 2017, Záhlinice, Hulín, Doubravický rybník., Kroměříž, 6770b

Obrázky
Záznam 32283 - Cordulegaster bidentata Sélys, 1843 - páskovec dvojzubý
17.06.2017, Jan Růžička

11. červen 2017, Podhradí, Pastviny u potoka, Zlín, 6872d

Obrázky
Záznam 32255 - Xylocopa Latreille, 1802 - drvodělka
15.06.2017, Jiří Šafránek

13. červen 2017, Přerov, Parčík u majáku., 6570b

Obrázky
Záznam 32254 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
15.06.2017, Jiří Šafránek

11. červen 2017, Rajnochovice, Nádrž Tesák - PP., Kroměříž, 6672b

Záznam 32252 - Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) - krasec měďák
15.06.2017, Guregová

2017, Hodonín, 7069

Záznam 41 až 60 z 1527  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 ...  77

Nastavení

nebo zadejte nový text