CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (9840 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 41 až 60 z 478  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 ...  24
Obrázky
Záznam 22812 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
24.07.2014, Libor Laža

10. květen 2014, Provodov-Šonov, Zlíčský rybník, Náchod, 5562c

Obrázky
Záznam 22811 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
24.07.2014, Libor Laža

3. červenec 2014, Očelice, rybník Podjem, Rychnov nad Kněžnou, 5762c

Obrázky
Záznam 22810 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
24.07.2014, Libor Laža

3. červenec 2014, Očelice, rybník Podjem, Rychnov nad Kněžnou, 5762c

Obrázky
Záznam 22809 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
24.07.2014, Libor Laža

3. červenec 2014, Očelice, rybník Podjem, Rychnov nad Kněžnou, 5762c

Obrázky
Záznam 22808 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
24.07.2014, Libor Laža

3. červenec 2014, Očelice, rybník Podjem, Rychnov nad Kněžnou, 5762c

Obrázky
Záznam 22807 - Calopteryx splendens (Harris, 1782) - motýlice lesklá
24.07.2014, Libor Laža

3. červenec 2014, Očelice, rybník Podjem, Rychnov nad Kněžnou, 5762c

Obrázky
Záznam 22806 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
24.07.2014, Libor Laža

28. červen 2014, Nahořany, řeka Metuje, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 22805 - Calopteryx splendens (Harris, 1782) - motýlice lesklá
24.07.2014, Libor Laža

28. červen 2014, Nahořany, řeka Metuje, Náchod, 5662c

Obrázky
Záznam 22804 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
24.07.2014, Libor Laža

12. červenec 2014, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 22803 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
24.07.2014, Libor Laža

12. červenec 2014, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 22802 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
24.07.2014, Libor Laža

12. červenec 2014, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 22801 - Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) - motýlice obecná
24.07.2014, Libor Laža

12. červenec 2014, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 22800 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
24.07.2014, Libor Laža

5. červenec 2014, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 22799 - Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) - vážka jarní
24.07.2014, Libor Laža

5. červenec 2014, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 22798 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
24.07.2014, Libor Laža

5. červenec 2014, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 22797 - Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) - klínatka rohatá
24.07.2014, Libor Laža

5. červenec 2014, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 22796 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
24.07.2014, Libor Laža

27. červen 2014, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 22795 - Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) - vážka jarní
24.07.2014, Libor Laža

27. červen 2014, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 22794 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
24.07.2014, Libor Laža

27. červen 2014, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 22793 - Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná
24.07.2014, Libor Laža

27. červen 2014, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Záznam 41 až 60 z 478  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 ...  24

Nastavení

nebo zadejte nový text