CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (12634 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 41 až 60 z 481  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 ...  25
Záznam 28568 - Oreocarabus hortensis
24.05.2016, Jan Novotný

24. květen 2016, Prachatice, 6949d

Obrázky
Záznam 28531 - Xylocopa Latreille, 1802 - drvodělka
22.05.2016, Denis Matthey

22. květen 2016, Tlustovousy, Tuklaty, zahrada, Kolín, 5954b

Záznam 28530 - Xylocopa Latreille, 1802 - drvodělka
22.05.2016, Marcela Kucerkova

22. květen 2016, Bohutín, Šumperk, 6067a

Záznam 28529 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
22.05.2016, Stanislav Švaček ml.

22. květen 2016, Ouběnice, Příbram, 6250d

Obrázky
Záznam 28525 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
22.05.2016, Daniel Šmidrkal

22. květen 2016, Bílý Potok, břehy rybníčka severně od obce, Liberec, 5157a

Obrázky
Záznam 28524 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
22.05.2016, Daniel Šmidrkal

22. květen 2016, Bílý Potok pod Smrkem, břeh Bílého potoka nad obcí, 5157a

Záznam 28522 - modrásek
20.05.2016, Jiří Vlček

20. květen 2016, Miřejovice, starý zarostlý meruňkový sad, Litoměřice, 5450b

Záznam 28520 - okáč černohnědý
20.05.2016, Jiří Vlček

20. květen 2016, Litoměřice-Město, Litoměřice, Litoměřice, 5450d

Záznam 28519 - okáč pohaňkový
20.05.2016, Jiří Vlček

20. květen 2016, Kamýk, Litoměřice, 5450b

Záznam 28518 - okáč pohaňkový
20.05.2016, Jiří Vlček

20. květen 2016, Miřejovice, zarostlý meruňkový sad, Litoměřice, 5450b

Obrázky
Záznam 28516 - Araneus triguttatus (Fabricius, 1793) - křižák trojtečný
20.05.2016, Jan Myšák

21. duben 2016, Žumberk, Mladý dub na okraji pastviny, Chrudim, 6161a

Obrázky
Záznam 28500 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
16.05.2016, Libor Laža

2016, Hradec Králové, 5761

Obrázky
Záznam 28498 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
16.05.2016, Libor Laža

2016, Hradec Králové, 5761

Obrázky
Záznam 28497 - Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné
16.05.2016, Libor Laža

2016, Hradec Králové, 5761

Obrázky
Záznam 28496 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
16.05.2016, Libor Laža

2016, Hradec Králové, 5761

Obrázky
Záznam 28495 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
16.05.2016, Libor Laža

2016, Hradec Králové, 5761

Obrázky
Záznam 28494 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
16.05.2016, Libor Laža

14. květen 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 28493 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
16.05.2016, Libor Laža

14. květen 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 28492 - Erythromma najas (Hansemann, 1823) - šidélko rudoočko
16.05.2016, Libor Laža

14. květen 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 28491 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
16.05.2016, Libor Laža

14. květen 2016, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Záznam 41 až 60 z 481  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 ...  25

Nastavení

nebo zadejte nový text