CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (12150 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 41 až 60 z 482  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 ...  25
Obrázky
Záznam 27020 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
26.10.2015, Libor Laža

22. srpen 2015, Černčice, rybník Kacíř, Náchod, 5662d

Obrázky
Záznam 27019 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
26.10.2015, Libor Laža

22. srpen 2015, Černčice, rybník Kacíř, Náchod, 5662d

Obrázky
Záznam 27018 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
26.10.2015, Libor Laža

10. červenec 2015, Černčice, rybník Kacíř, Náchod, 5662d

Obrázky
Záznam 27016 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
26.10.2015, Libor Laža

10. červenec 2015, Černčice, rybník Kacíř, Náchod, 5662d

Obrázky
Záznam 27015 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
26.10.2015, Libor Laža

22. srpen 2015, Černčice, rybník Kacíř, Náchod, 5662d

Obrázky
Záznam 27014 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
26.10.2015, Libor Laža

10. červenec 2015, Černčice, rybník Kacíř, Náchod, 5662d

Obrázky
Záznam 27013 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
26.10.2015, Libor Laža

22. červenec 2015, Bzenec, tůně u potoka Syrovinka, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 27012 - Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá
26.10.2015, Libor Laža

22. červenec 2015, Bzenec, tůně u potoka Syrovinka, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 27011 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
26.10.2015, Libor Laža

22. červenec 2015, Bzenec, tůně u potoka Syrovinka, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 27010 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
26.10.2015, Libor Laža

19. červenec 2015, Bzenec, tůně u potoka Syrovinka, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 27009 - Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní
26.10.2015, Libor Laža

19. červenec 2015, Bzenec, tůně u potoka Syrovinka, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 27008 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
26.10.2015, Libor Laža

22. červenec 2015, Bzenec, tůně u potoka Syrovinka, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 27007 - Aeshna affinis Vander Linden, 1820 - šídlo rákosní
26.10.2015, Libor Laža

22. červenec 2015, Bzenec, tůně u potoka Syrovinka, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 27006 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
26.10.2015, Libor Laža

7. červenec 2015, Bzenec, řeka Morava, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 27005 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
26.10.2015, Libor Laža

22. červenec 2015, Bzenec, řeka Morava, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 27004 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
26.10.2015, Libor Laža

28. srpen 2015, Bořetice, rybníky severovýchodně, Břeclav, 7067c

Obrázky
Záznam 27003 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
26.10.2015, Libor Laža

28. srpen 2015, Bořetice, rybníky severovýchodně, Břeclav, 7067c

Obrázky
Záznam 27002 - Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní
26.10.2015, Libor Laža

28. srpen 2015, Bořetice, rybníky severovýchodně, Břeclav, 7067c

Obrázky
Záznam 27001 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
26.10.2015, Libor Laža

1. srpen 2015, Bezděkov, Žatec, rybník východně, Louny, 5647d

Obrázky
Záznam 27000 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
26.10.2015, Libor Laža

1. srpen 2015, Bezděkov, Žatec, rybník východně, Louny, 5647d

Záznam 41 až 60 z 482  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 ...  25

Nastavení

nebo zadejte nový text