CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (10243 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 41 až 60 z 505  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 ...  26
Obrázky
Záznam 23561 - Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) - šidélko znamenané
04.09.2014, Libor Laža

29. srpen 2014, Dubňany, rybníky u Bažantnice, Hodonín, 7068c

Obrázky
Záznam 23560 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
04.09.2014, Libor Laža

29. srpen 2014, Dubňany, rybníky u Bažantnice, Hodonín, 7068c

Obrázky
Záznam 23559 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
04.09.2014, Libor Laža

29. srpen 2014, Mutěnice, Srálkovský rybník, Hodonín, 7068c

Obrázky
Záznam 23558 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
04.09.2014, Libor Laža

29. srpen 2014, Mutěnice, Srálkovský rybník, Hodonín, 7068c

Obrázky
Záznam 23557 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
04.09.2014, Libor Laža

17. srpen 2014, Strážnice, řeka Velička, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23556 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
04.09.2014, Libor Laža

17. srpen 2014, Strážnice, řeka Velička, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23555 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
04.09.2014, Libor Laža

17. srpen 2014, Strážnice, řeka Velička, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23554 - Calopteryx splendens (Harris, 1782) - motýlice lesklá
04.09.2014, Libor Laža

17. srpen 2014, Strážnice, řeka Velička, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23553 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
04.09.2014, Libor Laža

17. srpen 2014, Strážnice, PP Osypané břehy, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23552 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
04.09.2014, Libor Laža

17. srpen 2014, Strážnice, PP Osypané břehy, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23551 - Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná
04.09.2014, Libor Laža

17. srpen 2014, Strážnice, PP Osypané břehy, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23550 - Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) - klínatka žlutonohá
04.09.2014, Libor Laža

17. srpen 2014, Strážnice, PP Osypané břehy, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23549 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
04.09.2014, Libor Laža

17. srpen 2014, Strážnice, PP Osypané břehy, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23548 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
04.09.2014, Libor Laža

17. srpen 2014, Strážnice, PP Osypané břehy, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23547 - Calopteryx splendens (Harris, 1782) - motýlice lesklá
04.09.2014, Libor Laža

17. srpen 2014, Strážnice, PP Osypané břehy, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23546 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
04.09.2014, Libor Laža

17. srpen 2014, Strážnice, polní cesta, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 23544 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
04.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Strakonice, rybník Hluboká Pálenina, 6749c

Obrázky
Záznam 23543 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
04.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Strakonice, rybník Hluboká Pálenina, 6749c

Obrázky
Záznam 23542 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
04.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Strakonice, rybník Hluboká Pálenina, 6749c

Obrázky
Záznam 23541 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
04.09.2014, Libor Laža

8. srpen 2014, Strakonice, rybník Hluboká Pálenina, 6749c

Záznam 41 až 60 z 505  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 ...  26

Nastavení

nebo zadejte nový text