CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (11066 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 41 až 60 z 361  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Obrázky
Záznam 24486 - Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) - saranče mokřadní
04.02.2015, Jiřina Drlíková

4. únor 2015, Petrovice u Karviné, Suché dno a břehy nevyužívaného plůdkového rybníčku., Karviná, 6077c

Obrázky
Záznam 24482 - Sceliphron curvatum (Smith, 1870) - kutilka asijská
03.02.2015, Petr Vicherek

22. leden 2015, Havířov - Podlesí, Karviná, 6276b

Záznam 24463 - Libellula quadrimaculata Praenubila
30.01.2015, Radek Caga

16. červenec 2014, Trnávka, Trnávka - nejmenší rybník, Nový Jičín, 6375a

Záznam 24455 - Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní
30.01.2015, Radek Caga

27. červenec 2014, Trnávka, Trnávka - střední rybník, Nový Jičín, 6375a

Záznam 24454 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
30.01.2015, Radek Caga

26. červenec 2014, Trnávka, Trnávka - střední rybník, Nový Jičín, 6375a

Záznam 24453 - Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841) - vážka rumělková
30.01.2015, Radek Caga

26. červenec 2014, Trnávka, Trnávka - střední rybník, Nový Jičín, 6375a

Záznam 24452 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
30.01.2015, Radek Caga

7. červenec 2014, Trnávka, Trnávka - střední rybník, Nový Jičín, 6375a

Záznam 24451 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
30.01.2015, Radek Caga

18. červen 2014, Trnávka, Trnávka - střední rybník, Nový Jičín, 6375a

Záznam 24450 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
30.01.2015, Radek Caga

18. červen 2014, Trnávka, Trnávka - střední rybník, Nový Jičín, 6375a

Záznam 24449 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
30.01.2015, Radek Caga

7. červenec 2014, Trnávka, Trnávka - střední rybník, Nový Jičín, 6375a

Záznam 24448 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
30.01.2015, Radek Caga

10. červen 2014, Trnávka, Trnávka - střední rybník, Nový Jičín, 6375a

Záznam 24447 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
30.01.2015, Radek Caga

10. červen 2014, Trnávka, Trnávka - střední rybník, Nový Jičín, 6375a

Záznam 24446 - Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná
30.01.2015, Radek Caga

23. květen 2014, Trnávka, Trnávka - střední rybník, Nový Jičín, 6375a

Záznam 24445 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
30.01.2015, Radek Caga

1. květen 2014, Trnávka, Trnávka - střední rybník, Nový Jičín, 6375a

Záznam 24444 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
30.01.2015, Radek Caga

7. červenec 2014, Kateřinice, Kateřinice - přehrada, Nový Jičín, 6375a

Záznam 24443 - Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) - klínatka vidlitá
30.01.2015, Radek Caga

27. červen 2014, Kateřinice, Kateřinice - přehrada, Nový Jičín, 6375a

Záznam 24442 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
30.01.2015, Radek Caga

27. červen 2014, Kateřinice, Kateřinice - přehrada, Nový Jičín, 6375a

Záznam 24441 - Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná
30.01.2015, Radek Caga

9. červen 2014, Kateřinice, Kateřinice - přehrada, Nový Jičín, 6375a

Záznam 24440 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
30.01.2015, Radek Caga

9. červen 2014, Kateřinice, Kateřinice - přehrada, Nový Jičín, 6375a

Záznam 24439 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
30.01.2015, Radek Caga

9. červen 2014, Kateřinice, Kateřinice - přehrada, Nový Jičín, 6375a

Záznam 41 až 60 z 361  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nastavení

nebo zadejte nový text