CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (12912 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 41 až 60 z 734  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 ...  37
Obrázky
Záznam 29564 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
13.08.2016, Daniel Šmidrkal

13. srpen 2016, Raspenava, Rybník Haken, Liberec, 5156b

Obrázky
Záznam 29563 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
13.08.2016, Daniel Šmidrkal

13. srpen 2016, Raspenava, Tůň Lom, Liberec, 5156b

Obrázky
Záznam 29562 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
13.08.2016, Daniel Šmidrkal

13. srpen 2016, Raspenava, louka v nivě potoka, Liberec, 5156b

Obrázky
Záznam 29561 - Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) - roháč obecný
13.08.2016, Peter Palaga

28. květen 2016, Žeravice, Hodonín, 6969c

Záznam 29550 - Araneus marmoreus Clerck, 1757 - křižák mramorovaný
12.08.2016, Miloslav Brtník

5. září 2012, Velký Beranov - Jeclov, Na mokré louce u řeky Jihlavy přímo u cyklostezky Jihlava - Luka nad Jihlavou asi 1 km před obcí Luka nad Jihlavou, Jihlava, 6660a

Obrázky
Záznam 29548 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
12.08.2016, Petr Červenka

7. srpen 2016, Kurovice, PP Kurovický lom, Kroměříž, 6771a

Obrázky
Záznam 29547 - Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) - vážka žíhaná
12.08.2016, Petr Červenka

7. srpen 2016, Kurovice, PP Kurovický lom, Kroměříž, 6771a

Obrázky
Záznam 29546 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
12.08.2016, Petr Červenka

7. srpen 2016, Kurovice, PP Kurovický lom, Kroměříž, 6771a

Obrázky
Záznam 29545 - Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - vážka tmavá
12.08.2016, Petr Červenka

7. srpen 2016, Kurovice, PP Kurovický lom, Kroměříž, 6771a

Obrázky
Záznam 29544 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
12.08.2016, Petr Červenka

7. srpen 2016, Kurovice, PP Kurovický lom, Kroměříž, 6771a

Obrázky
Záznam 29543 - Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) - vážka hnědoskvrnná
12.08.2016, Petr Červenka

7. srpen 2016, Kurovice, PP Kurovický lom, Kroměříž, 6771a

Obrázky
Záznam 29542 - Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná
12.08.2016, Petr Červenka

7. srpen 2016, Kurovice, PP Kurovický lom, Kroměříž, 6771a

Obrázky
Záznam 29541 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
12.08.2016, Petr Červenka

7. srpen 2016, Kurovice, PP Kurovický lom, Kroměříž, 6771a

Obrázky
Záznam 29540 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
12.08.2016, Petr Červenka

7. srpen 2016, Kurovice, PP Kurovický lom, Kroměříž, 6771a

Obrázky
Záznam 29539 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
12.08.2016, Petr Červenka

7. srpen 2016, Kurovice, PP Kurovický lom, Kroměříž, 6771a

Obrázky
Záznam 29538 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
12.08.2016, Petr Červenka

7. srpen 2016, Kurovice, PP Kurovický lom, Kroměříž, 6771a

Obrázky
Záznam 29537 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
12.08.2016, Petr Červenka

7. srpen 2016, Kurovice, PP Kurovický lom, Kroměříž, 6771a

Obrázky
Záznam 29536 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
12.08.2016, Petr Červenka

7. srpen 2016, Kurovice, PP Kurovický lom, Kroměříž, 6771a

Obrázky
Záznam 29535 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
12.08.2016, Petr Červenka

7. srpen 2016, Kurovice, PP Kurovický lom, Kroměříž, 6771a

Obrázky
Záznam 29534 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
12.08.2016, Petr Červenka

7. srpen 2016, Kurovice, PP Kurovický lom, Kroměříž, 6771a

Záznam 41 až 60 z 734  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 ...  37

Nastavení

nebo zadejte nový text