CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - motýli (Lepidoptera), síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (12352 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 41 až 60 z 503  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 ...  26
Záznam 27341 - Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) - šídlo modré
10.12.2015, Tomáš Pankulič

26. červen 2015, Placy, Jablonná, 6350b

Záznam 27340 - Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) - šídlo modré
10.12.2015, Tomáš Pankulič

27. červenec 2015, Jablonná, Příbram, 6350b

Záznam 27339 - Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) - šídlo modré
10.12.2015, Tomáš Pankulič

30. září 2015, Vysoká Pec, Bohutín, Příbram, 6349b

Záznam 27338 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
10.12.2015, Tomáš Pankulič

30. březen 2015, Vysoká Pec, Bohutín, Příbram, 6349b

Záznam 27337 - Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné
10.12.2015, Tomáš Pankulič

16. červenec 2015, Obecnice, Příbram, 6249c

Záznam 27336 - Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné
10.12.2015, Tomáš Pankulič

5. květen 2015, Vysoká Pec, Bohutín, Příbram, 6349b

Záznam 27335 - Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné
10.12.2015, Tomáš Pankulič

7. červen 2015, Jablonná, Příbram, 6350b

Záznam 27334 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
10.12.2015, Tomáš Pankulič

19. květen 2015, Jablonná, Příbram, 6350b

Záznam 27333 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
10.12.2015, Tomáš Pankulič

5. červen 2015, Vysoká Pec, Bohutín, Příbram, 6349b

Záznam 27332 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
10.12.2015, Tomáš Pankulič

16. září 2015, Vysoká Pec, Bohutín, Příbram, 6349b

Záznam 27331 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
10.12.2015, Tomáš Pankulič

22. srpen 2015, Jablonná, Příbram, 6350b

Záznam 27330 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
10.12.2015, Tomáš Pankulič

12. červen 2015, Jablonná, Příbram, 6350b

Záznam 27329 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
10.12.2015, Tomáš Pankulič

12. červen 2015, Vysoká Pec, Bohutín, Příbram, 6349b

Záznam 27328 - Lestes dryas Kirby, 1890 - šídlatka tmavá
10.12.2015, Tomáš Pankulič

24. červen 2015, Vysoká Pec, Bohutín, Příbram, 6349b

Záznam 27327 - Lestes dryas Kirby, 1890 - šídlatka tmavá
10.12.2015, Tomáš Pankulič

25. červenec 2015, Jablonná, Příbram, 6350b

Záznam 27326 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
10.12.2015, Tomáš Pankulič

30. květen 2015, Jablonná, Příbram, 6350b

Záznam 27325 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
10.12.2015, Tomáš Pankulič

31. květen 2015, Vysoká Pec, Bohutín, Příbram, 6349b

Záznam 27324 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
10.12.2015, Tomáš Pankulič

30. květen 2015, Jablonná, Příbram, 6350b

Záznam 27323 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
10.12.2015, Tomáš Pankulič

30. květen 2015, Vysoká Pec, Bohutín, Příbram, 6349b

Záznam 27322 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
10.12.2015, Tomáš Pankulič

30. květen 2015, Vysoká Pec, Bohutín, Příbram, 6349b

Záznam 41 až 60 z 503  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 ...  26

Nastavení

nebo zadejte nový text